TERUG

Parenteel van Abel Elama

 Abel Elama, landbouwer te Uithuizen, Elamaheerd,  is geboren omstreeks 1415, overleden na 1448.
Hij trouwde omstreeks 1435 met NN.
Kind van Abel en NN:

Popko Abels Elama 'Tho Uythuysen', geboren omstreeks 1440 in Uithuizen, Elemaheerd, overl na 1476 in Uithuizen(Gr).
 
Ook Ook genaamd Popco Ellema, landbouwer, overrechter en eigenerfde. Landbouwer op de Elamaheerdt tho Uythuysen.
 Soms wordt deze heerd Allersmaheerd genoemd.

Popko trouwde ca 1465 met  Vroucke Focken van den Damm, geboren omstreeks 1440 in Appingedam (Gr), aldaar overleden op 30-10-1496. Zij heeft gewoond in het huis op de hoek van de Kniestraat en de Dijkstraat te Appingedam.
Kinderen van Popko Abels en Vroucke:

1 Ringe -2 Aylco -   3 Teete
4
Waelcko Elama Tho Uythuysen, geb omstreeks 1467 in Uithuizen, Elamaheerd.
Waelcko Elama Tho Uythuysen, eigenerfde en landbouwer van 'Elamaheerd' , geb ca 1467 in Uithuizen, Elamaheerd, aldaar overl op 12-05-1541  ca 74 jaar oud, trouwde op 24-06-1497 in Uithuizen (Gr) met Tyalde, plm 22 jaar oud,  geb ca 1475  bij den Dijck, en overl op 19-06-1558 in Loppersum (Gr), ca 83 jaar oud, begraven te Uithuizen (Gr).
Kinderen van Waelcko en Tyalde:
1 Aylcko  -  2 Vroucke, overl op 19-06-1558 in Oldenzijl (Gr).
3 Reneco , geb 02-02-1510 in Uithuizen (Gr) - Elamaheerd.  
4 Etgien Waelcos Elama, geb 1515 in Uithuizen, Elamaheerd (Gr).
 Reneco Waelckos Elama,  landbouwer te 'Elamaheerd'geb 02-02-1510 in Uithuizen (Gr) - Elamaheerd,  overl  01-06-1583 in Wolthusen (O.Fr), 73 jaar oud. Begraven te Emden (Dld) - in de Gasthuiskerk-naast de kansel.
Reneco was een van de eerste eigenerfden in de Ommelanden
(Ommeland betekent  'land aan de Eems').

Tijdens zijn leven brak in 1568 de 80- jarige oorlog uit. Hij was een volgeling van Calvijn en moest vanwege zijn geloof vluchten. Hij stierf in ballingschap te Wolthusen (O.Fr.) op 1 juni 1583, en werd begraven in de gasthuiskerk te Emden naast de kansel. Als gevolg van Renekos vlucht werd zijn vrouw Anna met haar twee kinderen Sirp (20 jaar) en Tjalde (18 jaar) vijf weken gevangen gehouden in Middelstum. Zij werden ingeruild tegen Cornelis Kempis een bondgenoot van Rennenberg. In 1938 brandde de kerk,waarin hij begraven lag, af.
Tekst op drinkbeker Winsumer- en schaphalsterzijlvest: (Het Winsumer en Schaphalster zijlvest was een waterstaatsorganisatie, die in de provincie Groningen actief was van omstreeks 1300 tot 1856).
MILLE ET QUINGENTOS A PARTU VIRGINES ANOOS UNDECIES SENOS
NUMERABAM, QUANDO MAGISTRI WINSEMIENSIS AQUAEDUCTUS COMMUNE DEDERE ARGENTUM, FIERUM. QUORUM HIC INSIGNIA CERNIS.
Familiewapens op drinkbeker:
DOMINOS ARNOLDUS LANDT, ABBAS IN AEDWART, HOFMESTER TOT RODESCHOLE. HERCULES VAN EWSSUM, HENRIC VAN ISELMUIDEN. RENKE ELAMA, 1566.
Reneco:
(1) trouwde, 22 jaar oud, in 1532 met Bijwe Itens, 16 jaar oud, geb 1516 , overl  11-01-1544, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-01-1545 met Anna Sirps Allersma, plm 15 jaar oud,  geboren vr 1530 in Ezinge (Gr) in de Allersmaheerd, dochter van Sirp Duirts Allersma, eigenerfde landbouwer en zijlrechter van de Aduarderzijlen, en Tonnisje. Anna  is overleden op 12-02-1592 in Uithuizen (Gr), ruim 62 jaar oud. Zij is begraven te Uithuizen -in de kerk-.
Kind van Reneco  en Bijwe: Tjalde Elama, geb 1562.

Kinderen van Reneco en Anna:
1 Sirp Renekos Elama Tho Allersma, geb 01-10-1560 in Elemaheerd, Uithuizen (Gr).
2 Teteke Renekes Elema, geb 16-10-1564.
Sirp Renekos Elama Tho Allersma, geb 01-10-1560 in Elemaheerd, Uithuizen (Gr),  trouwde, ca 28 jaar oud,
omstreeks 1588 met
Johanna Abels, ongeveer 35 jaar oud, geb ca 1553 in Lutke Saaxum (Gr), overl 12-07-1606, ongeveer 53 jaar oud.
Kind van Sirp en Johanna:
Catharina, geboren in 1591 in Lutke Saaxum (Gr).

Catharina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, ca 1612 met Thomas Harmens, landbouwerca 25 jaar oud, geb 1587 in Garsthuizen(Stedum)(Gr).
Kind van Catharina en Thomas:

Trientje, geboren omstreeks 1615 in Garsthuizen (Gr), overleden op 24-10-1668 in Middelstum (Gr), ca 53 jaar oud.
Zij trouwde, ca 25 jaar oud, omstreeks 1640
met
Reinder Hayes, landbouwer, 
ongeveer
25 jaar oud,  geb ca 1615, overl 16-09-1672 in Middelstum (Gr), ca 57 jaar oud.

Kind van Trientje Thomas en Reinder:

Trijntje, geb omstreeks 1650 in Toornwerd (Middelstum) (Gr).

Teteke Renekes Elema, geb 16-10-1564, dochter van Reneco  Waelckos Elama en Anna Sirps Allersma, overleed  18-03-1634 in Uithuizen (Gr), 69 jaar oud. Zij trouwde, ca 21 jaar oud, in 1585 met Cornelius Toppen, landbouwer en eigenerfdeca 25 jaar oud, geb omstreeks 1560,  overl vr 16-07-1635 in Uithuizen (Gr), ongeveer 75 jaar oud.
Kind van Teteke Renekes en Cornelius:

 Anna Cornelius (Anneke) Toppen, geboren omstreeks 1587, overl 13-04-1627, plm 40 jaar oud.

Anna (1) trouwde met Derk Eeuwkes, afkomstig uit Uithuizen.
(2) trouwde met NN.
Kind van Anna Cornelius (Anneke) en Derk:

 Jan Dercks, landbouwer op Elemaheerd en ouderling, 'landdagcomparant voor Uithuizen van 1681 tot aan zijn dood'. Hij
(1) trouwde met Anske Stevens Broeils. 
(2) trouwde omstreeks 1671 met Trijntie Broeils, ca 20 jaar oud, geb 01-04-1651 in Westeremden (Gr), dochter van Arent Broeils,
landbouwer op Buttenheerd te Westeremden, (thans Bottemaheerd geheten) en Berentje Popkens.

Etgien Waelcos Elama is geb in 1515 in Uithuizen, Elemaheerd (Gr), dochter van Waelcko Elama Tho Uythuysen en Tyald, overleed
op 24-09-1582 in Emden (O.Fr) (Dld), 67 jaar oud. Zij woonde te Enselens, Petkum (Dld)  en Emden (Dld).
Etgien  trouwde, 17 jaar oud, in 1532 met
Louwe Havickes, eigenerfde te Enselens bij Loppersum plm 22 jaar oud. Louwe, geb
omstreeks 1510 in Enselens, - zoon van Havick Louwens en Teteke Onnens -, overleed vr 1582, ongeveer 72 jaar oud.
Hij was overrechter in 1544.
Bekend als Louwo Hawicks in de Enselenser eed, ca. 1560 in bezit van 60 grase, voorkomend in de schotlijsten van het Dorpsterzijlvest gepubliceerd in Gruoninga 2006 R.H.Alma, blz.114-142.
Enselens is een terp evenals Equart onder de gemeente Loppersum. De terp is inmiddels afgegraven, nu is de naam Enselens, de naam van een steenfabriek gelegen aan het Damsterdiep. Over de precieze plaats waar Enselens heeft gelegen staat op pagina 22 in toelichting Genealogie van de Familie Welt; "Onder het kerspel Loppersum, gelegen in de nabijheid der zogenaamde Lopsterklap".


Kinderen van Etgien en Louwe:

1 Teteke.  -  2 Wibbe. -  3 Tyaede,  overl in Lochem.  -  4 Waelke, overl vr 1582.
5
Havick, geb ca 1535 in Enselens. -  6 Frouke, geb ca 1540 in Enselens.

Havick Louwens,  landbouwer te Enselens, collator, overrechter en kerkvoogd te Loppersum is geboren omstreeks 1535 in Enselens, en aldaar overleden op 19-12-1616, ongeveer 81 jaar oud.
Is begraven te Loppersum Grafzerk te Loppersum  in de Herv Kerk:
ANNO 1616, DEN 19 DECEMBER, IS DE ER. UND FROMEN HAVICK LOUWENS IN DEN
HEREN ENTSLAPEN. TENEBRAS SPERO LUCEM
.

Familiewapen: Rechts: gedeeld: I een halve adelaar; II een uit een liggende tak oprijzende wijnrank, waaraan vier druiventrossen en drie klauwieren. Links Twee uit een schedeldak komende stierhoorns. Helmteken: een waartussen een ring.
Kwartieren: I Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. II Elama; III Op een aan de linkerzijde verkort terras een bos van twee bomen en een naast het terras staand tegen de bomen klimmend hert. IV Drie rozen, in het schildhart vergezeld van een onherkenbaar stuk.

ANNO 1607, DEN 2 MARTI, IS DE ER ENDE DOGTSAME MEWENER LOERINGA,
DE HUISVROU VAN HAVICK LOUWENS TOE ENSELENS, IN DEN HEREN ENTSLAPEN,
VORWACGTET DE SALIGE OPERSTANINGE IN CHRISTO.
Bron: GWD nr. 2306 en stamboom van de familie Welt, Groningen 1914, blz. 27.

 

 In 1580 was Havick uitgeweken naar Oost Friesland. Hij heeft ondermeer te Petkum gewoond, waar het grafzerk van zijn vrouw nog steeds in de kerk aanwezig is.
In 1583 moest hij ook uitwijken. In 1585 wordt hij echter genoemd als kerkvoogd, die zich verzet tegen de wed. Johan de Mepsche.
Zijn tweede vrouw heeft hij tijdens zijn ballingschap ontmoet. In 1612 was hij overrechter.
(Beschreven in de Enselenser eed, ca. 1589 in bezit van 51 gras, voorkomend in de schotlijsten van het Dorpsterzijlvest gepubliceerd in Gruoninga 2006 R.H.Alma, blz.114-142.)

Havick:
(1) trouwde, ca 25 jaar oud, omstreeks 1560 met Timen Jullens Bronsen, overl op 19-10-1580.
(2) trouwde, ca 48 jaar oud, omstreeks 1583 met Menewer Hieronymus Loringa, ongeveer 43 jaar oud,  geboren omstreeks 1540 in Norden (O.Fr), dochter van Hyronimus (Hero) Loringa,
dijkrechter, dijkenbouwer, kerkvoogd en armenverzorger te Norden (O.Fr)  en Folxta Meners Deteleff.
Menewer is overleden op 02-03-1607 in Enselens, ongeveer 67 jaar oud.
Kinderen van Havick en Menewer Hieronymus:

1 Tialde -  2 Adolf, geb in Enselens, overl ca 1668.  -  3 Popko, geb ca 1584 in Enselens.
4 Wiltet, geb ca 1586 in Enselens, overl ca 1641, plm 55 jaar oud.  -  5 Ettien, geb ca 1590 in Enselens.

Tialde Havicks Louwens, dochter van Havick Louwens en Menewer Hieronymus Loeringa, trouwde met  Johannes Marci, predikant te Sauwerd en Uithuizen, overleden op 01-12-1651 in Uithuizen (Gr).
Kind van Tialde en Johannes:

   Etjen

Etjen Johannes Marci, geb ca 1635, overl ca 1690, ongeveer 55 jaar oud. Zij:
(1) trouwde met Arnoldus Elleri, nadat zij op 16-05-1663 in Groningen (Gr), alwaar hij op dat moment hulppredikant was, in ondertrouw zijn gegaan.
Arnoldus was predikant te Uithuizen vanaf 1664 tot zijn overlijden. Hij is geboren omstreeks 1639, zoon van Ellerus Johannes en Jantyn Herens.
(Ellerus was leraar (praeceptor) aan de latijnse school .Op 7 oct.1631 wordt hij ingeschreven als student te Groningen. Bij zijn tweede huwelijk wordt hij 'praeceptor scholae nostra', benoemd op 16 dec.1637. Hij erft van zijn zwager Wessel Herens het huis "Cloppenburg" in de Haddingestraat te Groningen).
Arnoldus Elleri is overleden op 31-03-1666 in Uithuizen (Gr), ongeveer 27 jaar oud.

(2) trouwde met Christophorus Brongersma, predikant, nadat zij op 01-06-1667 in Groningen (Gr) in ondertrouw zijn gegaan.
Christophorus was predikant te Uithuizen van 7 juli 1667 tot zijn overlijden. Hij was een
zoon van Henricus Brongersma en Johanna Uchtman. Is gedoopt op 28-11-1644 in Groningen (Gr), en  overleden op 06-06-1695 in Uithuizen (Gr), 50 jaar.

Kind van Etjen en Arnoldus:
 Johannes Elleri
Johannes Elleri, schoolmeester, voorzanger en kandidaat theologie, is gedoopt op 22-08-1665 in Uithuizen (Gr)en  aldaar overleden in 1734, 69 jaar oud.  Hij trouwde met Ebeltje Alberts Clasen, overl 20-01-1739.
Kind van Johannes en Ebeltje:
Albert Elleri
Albert Elleri,  luitenant en medicine doctor is gedoopt op 13-10-1700 in Uithuizen (Gr) en overleden in 1752, 52 jaar oud. Hij:
(1) trouwde op 11-01-1724 in Groningen (Gr) met Marghjen Medema,  geboren in Groningen (Gr).
(2) trouwde omstreeks 1733 met Jantien Crijns, gedoopt op 06-04-1704 in Stedum (Gr).
Kind van Albert en Jantien:
 Johannes Elleri
Johannes Elleri, broodbakker en roderoe te Middelstum, geb ca 1745 in t Zand (Gr),  trouwde, ca 24 jaar oud, op 03-05-1769 in Groningen (Gr) met Trijntje Isaks van Alken, ca 24 jaar oud, geboren omstreeks 1745 in van Neustadt Gdens.
Kind van Johannes en Trijntje Isaks:
 Jantie

Jantie Elleri is geboren op 11-08-1770 in Stedum (Gr)overleden in het kraambed op 20-01-1809 in Zandeweer (Gr), 38 jaar oud, nalatende zeven kinderen. ( Bron DTB Zandeweer).
Zij trouwde, 21 jaar oud, op 25-09-1791 in West-Terschelling (Fr) met Johannes (Jan) Dekens,
predikant, 35 jaar oud,  geb 02-08-1756 in Uithuizen (Gr), overl  05-12-1843 in Zeerijp (Gr), 87 jaar oud.
Jan werd Johannes toen hij ging studeren in Groningen.

772 - 27 maii, Uithusia Ommalandus, Gratis in Honorem parentis pastoris.
1780 - 21 mei, predikant te Oldenzijl,
1785 - 22 mei, predikant te Zandeweer tot zijn ontslag en deportatie wegens besluit Staten der Provincie op 1 dec. 1788. Hij was zeer Patriotisch ingesteld, want toen in 1787 door de Pruisische troepen het gezag van Willem V was hersteld, had dit mede tot gevolg het ontslag van een aantal predikanten. Toen het getij keerde, kwam Johannes na predikant geweest te zijn in andere plaatsen, in Zandeweer terug.
1788 - 1 dec., waarnemend predikant te Barneveld voor zijn oom ds. Jacobus Mensinga (1740-1796),
1790 - 17 okt., predikant te West Terschelling, (verbannen uit de provincie Groningen)
1794 - predikant te Kolhorn (N-Holland),
1795 - nov., hersteld te Zandeweer tot zijn emeritaat in 1832.
Zandeweer werd t.a.v. de predikants- plaats in 1814 gecombineerd met Oldenzijl, zijn vroegere gemeente.
Het avondmaals zilver van Zandeweer is in de periode dat hij predikant was van deze plaats weggeraakt. (bron: GDW blz.783/4318)
Hij was voorzitter van de Ommerlander Vergadering Representanten van het Volk der Ommerlanden tusschen Eems en Lauwers 1796.

Een verhaal over Johannes Dekens, ontleend aan de Groninger Volks Almanak 1919, is

hier te vinden !

Kind van Jantie Elleri en Johannes Dekens:

 Johannes Hendericus
Johannes Hendericus Dekens, ijzersmid,  geb 07-08-1801 in Zandeweer (Gr),  overl 05-02-1855 in Thesinge (Gr), 53 jaar oud, trouwde, 31 jaar oud, op 28-07-1833 in Ten Boer (Gr) met Tetje Tiemens Dolfijn,  ijzersmidsche. Zij is gedoopt op 23-04-1797 in Thesinge en aldaar overleden op 18-09-1861, 64 jaar. Kind van Johannes  en Tetje:
 Johannes

Johannes Dekens, smidsleerling en grofsmid, geb 30-05-1835 in Thesinge (Gr), en aldaar overleden op 29-10-1911, 76 jaar oud,  trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1861 in Ten Boer (Gr) met Geessien Luitjes Oomkes, 20 jaar oud, geb 06-12-1840 in Garmerwolde (Gr), dochter van
Luitje Jans Oomkes,
landbouwer en boerenknecht, en Siebrigdina Harms Brontsema. Geessien is overleden op 17-02-1919 in Thesinge (Gr),
78 jaar oud.
In 1880 woonde de familie Dekens op huisnr. 35 te Thesinge.
Kind van Johannes en Geessien Luitjes:

Luitje
Luitje Dekens, landbouwer, grofsmid en landgebruiker, wonende te Wittewierum (Graauwedijk), te Garmerwolde en te Ellerhuizen, is
geboren op 25-01-1862 in Thesinge (Gr) en aldaar overleden op 09-03-1945, 83 jaar oud. Luitje:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1890 in Ten Boer (Gr) met Peterdina van Huis, 28 jaar oud, geb 24-06-1861 in Sint Annen (Gr), dochter van Pieter Klasens van Huis landbouwer en landgebruiker, en Margaretha Jakobs Kuipers. Peterdina overleed op 27-11-1926 in Thesinge(Gr), 65 jaar oud.
(2) trouwde, 69 jaar oud, op 29-10-1931 in Ten Boer (Gr) met Anje van Zanting, 58 jaar oud, geb 28-09-1873 in Ten Boer (Gr), dochter van Geert van Zanting en Jantine Bierema. Anje overleed op 10-12-1944 in Thesinge(Gr), 71 jaar oud.

Kind van Luitje en Peterdina:

 Pieter
 Pieter Dekens, veehoudergeb 21-04-1893 in Wittewierum (Gr), gedoopt in t Schild, overl 14-03-1976 in Ten Boer (Gr), 82 jaar oud, begraven op 19-03-1976 te  Sint Annen (Gr). Hij trouwde met Jantiena Sikkema, geb 14-03-1888 in Midwolde (Gr), dochter van Kornelis Sikkema, landbouwer, en Eltien Aukema. Jantiena overleed op 26-10-1950 in Sint Annen (Gr), 62 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Jantiena:
1 Luitje  -  2 Eltiena  -  3 Pieterdina
4 Alie  -  5 Kornelis  -  6 Pieter

 

 notitie van Jo Swiers: bij dze familie P. Dekens werd ik gedurende de tweede wereldoorlog tijdens de hongerwinter 1944/45 als Rotterdams evacueetje van 9 jaar bijna een jaar in Sint Annen liefderijk verzorgd. Dat deze familie verre bloedverwanten van mij en ook van mijn ex echtgenoot Jannes Lammert de Graaff waren, kwam pas vele tientallen jaren later  dank zij genealogie speurwerk van Dick Sybenga aan het licht.

*****

Popko Havicks Louwens, eigenerfde, landbouwer, redger en kerkvoogd,  is geboren omstreeks 1584 in Enselens, zoon van Havick Louwens en Menewer Hieronymus Loeringa.  Popko overleed plm 1639, ongeveer 55 jaar oud. Hij trouwde met Gertruit Fokkens, geboren omstreeks 1590.
Kinderen van Popko en Gertruit:

1 Menewer -  2 Catharina
 Menewer Popkens Louwens, geb ca 1615,  overl na 1662, ca 47 jaar oud,  trouwde, ca 21 jaar oud, op 28-09-1636 in Loppersum (Gr) met Tobeyas Hendricks Venhuizen, ongeveer 23 jaar oud,  geb ca 1613, overleden na 1662, plm 49 jaar oud. Wonende te Enselens.
Kinderen van Menewer  en Tobeyas:
1 Ettien Tobeyas  -  2 Hendrik Tobias
3 Sara Tobeyas   -  4 Menewer -  5
Pompejus Popke
Pompejus Popke Venhuisen, predikant te Ezinge, eerder pastor te Visvliet en Grijpskerk,  is gedoopt op 04-04-1641 in Loppersum (Gr), overl 24-05-1683 in Ezinge (Winsum)(Gr), 42 jaar oud. Hij trouwde op 13-10-1662 in Westeremden (Gr) met Jische Popkens, 29 jaar oud,
geb 15-01-1633 in Westeremden (Gr), dochter van Popke Hoykens,
omstreeks 1620 landbouwer op Bottemaheerd te Westeremden, en Jantien Nombdes.

Clauwboek Tjassens: 1616. Toe Westeremden op Buttemaheerd is carp gebleven tussen Vrouwe Clant toe Stedum en de erfgenamen en voorstanderen over Hoyke Helmichs kinderen, haar (ge)dragende als Eygenaars maar is J. Tewis in de olde eedt gecontinueerd sonder praejuditie van partijen.
dito 1652. 't Redgerrecht geadjudiceert op Buttemaheert de heer Adriaan Clant. E. Arent Broijls en Popko Hoijkens wed. den 17 May.
Op Bottemaheerd lag dus het redgerrecht en Arent Broeils volgt daar zijn schoonvader op. In 1673 valt het redgerrecht weer op Bottemaheerd en zegelt Jan de Mepsche, Jonker en Hoveling, wegens Greetien Bronts ter Muda, wed. Broijels. (zie ook collectie Fransema, no. 216)


Kinderen van Pompejus en Jische:

1 Henricus  -  2 Tobias  -  3 Pompejus  -  4 Menuwer  -  5 Eysa

 Menuwer Venhuisen, geb 18-02-1671 in Ezinge (Winsum)(Gr), trouwde, 26 jaar oud, op 25-01-1698 in Groningen (Gr), in de Martinikerk met Pompejus Heydanus, 25 jaar oud, predikant te Grootegast en Doezum,  geb 15-12-1672 in Noordhorn (Gr), zoon van  Gysbertus Heydanus, predikant  (pastor te Noordhorn en te Ezinge),  en Catharina Popkens Louwens. Pompejus overleed op 27-04-1718 in Ezinge (Gr), 45 jaar oud.
Kinderen van Menuwer en Pompejus:

1 Pompejus  -  2 Pompejus  -  3 Catharina  -  4 Eyza
5 Gisbertus  -  6 Eyza Gesina  -  7 Elizabeth
Catharina Heydanus, geb 31-05-1702 in Grootegast-Doezum (Gr), overl 12-06-1775 in Leermens (Gr), 73 jaar oud,  trouwde, ongeveer 23 jaar oud, ca 1725 met Jan Alberts Bazuin, schoolmeester, koster, organist en advocaat te Leermens, plm 43 jaar oud,  geboren omstreeks 1682, zoon van Albert Albers Basuijn, schipper, en Hendrickje Hendriks Heerdinck. Jan Alberts overl op 17-10-1747 in Leermens (Gr), ca 65 jaar oud.

'Over Jan Albarts Basuinck is veel te schrijven; hij kon een mooie handtekening zetten en prachtig schrijven.
Op 26 maart 1708 heeft hij het zogenaamde schoolmeesters- en domineesboekje (1640 - 1808) ondertekend voor zijn functie als schoolonderwijzer, het betekende zoiets als een gelofte doen om de protestante sfeer zijn schoolmeesterschap te zullen uitoefenen. Omdat dit al in 1708 heeft gedaan wordt vermoed dat hij van een andere plaats afkomstig is, waar hij ook al als schoolonderwijzer werkzaam moet zijn geweest. Op 3 juli 1721 heeft hij zijn 'Beroepinge te Leermens vertoont en is geapprobeert". Hij is toen schoolmeester, 23 april 1721, organist en koster van de kerk te Leermens geworden. Voor deze tijd was Jan Augustijnus daar schoolmeester, die op 9 april 1721 vertrok naar Middelstum.
2. In de kerkelijk archieven van Leermens is een veelheid aan boeiende gegevens over Jan te vinden, onder meer dat hij voor een lange tijd een "Vrije Tuin" in Leermens heeft gehuurd.
Op 9 oktober 1721: "An Jan Basuin die den 23 april zijn dienst angevaart hadde voor dat gehele jaar voldaan met de somma van 17-19-0".
Op 9 mei 1722: : Aan meester Jan Basuin voor toback, pijpen en anzeggen der kerkmeyeren betaalt 1-2-0".
Op 8 februari 1726: "Ontvangen van de schoolmeester Jan Bazuin voor een vordel Bier hetwelke op de Rekendag waar overgebleven, de somma van 1-17-4. Ook wordt hiet vermeld dat hij het uurwerk van de kerk onderhield, evenals de glazen in de ramen.
'

citaten uit 'Veuger frames' over de familie Basuin:
'Op 30.9.1696 trouwen in Meppel, Albert Albers Basuijn en Grietje Jans Veugert. Hij was weduwnaar van Hendrickje Hendriks, zij wed. Benjamin Huijsenaar. Op 31.8.1696 waren ze in Amsterdam in ondertrouw gegaan: 'Albert Albersen Basuyn van Steenwijk, binnenlantsva(ar)dr, wedr Hendrikje Heerdinck, woont tot meppelt en Grietje Jans Veugart van Staphorst weduwe Benjamijn Huijsenaar op de Utrechtse straat'. Zij tekent daar als 'griete ijgart' (eerste bekende eigen vermelding van de familienaam). Een paar maanden later, op 19 december 1696, betaalt 'olde Albert Besuin van Enckhuisen, schipper' voor zijn vrouw 'Grietje Geuverts van Amsterd:' in Meppel het burgerschap voor 4 goudguldens, wat gelijk staat aan f 5_12_0.
In 1683 waren Albert Albertsen en Hendrikje He(a)rmens vanuit Enkhuizen naar Meppel verhuisd (attestaties respectievelijk 30 april - uit Enkhuizen - en mei - in Meppel - ), en ze betaalden op 15 juni hun burgerschap (f 11_4_0 = twee maal 5 gulden en 12 stuivers). Dit bedrag duidt op welstand.'

'Albert Basuijn en Hendrikje Heerdinck hadden waarschijnlijk een zoon Albert, die dan logischerwijze de Jonge Albert van Enckhuisen werd genoemd. Deze Jonge Albert was waarschijnlijk rond 1670 al in Enkhuizen geboren en in 1683 met zijn ouders meegekomen, want we lezen dat op 11 juli 1694 het kind van jonge Albert van Enckhuisen is verluid en dat 'sijn vrouken Claesen hier voor is verackoordeert soo dat se nu alle beijde en haer nacomelingen vrij sijn (f 6 _ _ )'. Het bedrag duidt erop dat er voor beiden werd betaald, dus dat ze geen van beiden via hun ouders vrijgesteld waren. De kans is groot dat dit n van de eerste kinderen was en dat het echtpaar niet lang daarvoor getrouwd was. Op 19 juni 1721 wordt de klok weer geluid, dan voor de huisvrouw van de 'ijonge Albert van Enghuijsen'; daarbij wordt verwezen naar 1694 zodat tussentijds waarschijnlijk geen leden van het gezin zijn overleden. De ijonge Albert was toen trouwens niet zo jong meer.'

Kinderen van Catharina Heydanus en Jan Alberts Bazuin:

1 Marten -  2 Johanna Elisabeth -  3 Aaltje
4 Gijsbertus Bazuin  -  5 Tobias Bazuin  -  6
Eza Jans
Eza Jans Bazuin, geb 27-11-1740 in Leermens (Gr), overl 15-02-1790 in Jukwerd (Gr), 49 jaar oud, trouwde, 34 jaar oud, op 04-12-1774 in Jukwerd (Gr) met Fokke Derks, 34 jaar oud, arbeider te Jukwerd, geb 07-08-1740 in Eenum (Gr), zoon van Derk Fokkes en Geeske Freriks. Fokke is overleden op 24-02-1781 in Jukwerd (Gr), 40 jaar oud.
Kinderen van Eza en Fokke:
1 Catrijna -  2 Derk -  3 Geesijn -  4 Alberdijna
Derk Fokkes Bazuin, dagloner te Jukwerd en Weiwerd, geb 19-11-1775 in Jukwerd (Gr), overl 19-05-1828 in Weiwerd (Gr), 52 jaar oud,  trouwde, 24 jaar oud, op 17-08-1800 in Jukwerd (Gr) met Roelfien Hilkes Musch, 29 jaar oud,  geb 25-01-1771 in Weiwerd (Gr), dochter van Hilko Peters en Hindrikje Aapkes. Roelfien is overl op 25-10-1835 in Weiwerd (Gr), 64 jaar oud.
Kinderen van Derk en Roelfien:
1 Fokke -  2 Hindriktje  -  3 Eeza  -  4 Eeza  -  5 Geessien
Hindriktje Derks Bazuin, werkvrouw,  geb 13-08-1802 in Jukwerd (Gr), overl 11-05-1878 in Uitwierde (Gr), 75 jaar oud,  trouwde, 26 jaar oud, op 09-12-1828 in Bierum (Gr) met Pieter Jans Oosterhuis, 23 jaar oud, boerenknechtgeb 30-08-1805 in Uitwierde (Gr), zoon van Jan Harms Oosterhuis en Pieterke Pieters (Bos). Pieter  is overleden op 21-02-1858 in Uitwierde (Gr),52 jaar oud.
Kinderen van Hindriktje  en Pieter:
1 Jan -  2 Derk -  3 Harm  -  4 Roelfien
5 Pieterke -  6 Fokje -  7 Fokko
Jan Oosterhuis, boerenknecht en kruidenier,  geb ca 1829 in Biessum (Gr), overl 24-05-1901 in Delfzijl (Gr), plm 72 jaar oud, trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-05-1852 in Delfzijl (Gr) met Grietje Bos, ca 25 jaar oud, geboren omstreeks 1827 in Siddeburen (Gr), dochter van Jan Heeres Bos, dagloner, en Aaltje Harms Hollander. Grietje is overleden op 26-08-1904 in Delfzijl (Gr), plm 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Aaltje -  2 Roelfien -  3 Pieterke  -  4 Grietje

Roelfien Oosterhuis, geb 24-07-1859 in Uitwierde (Gr), overl 13-10-1943 in Groningen (Gr), 84 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 31-10-1884 in Delfzijl (Gr) met Henderikus Valk, 24 jaar oud, postbode,  geb 26-10-1860 in Den Andel (Gr), zoon van Jan Kornelis Valk en Etje Sissing.
Henderikus overleed op 18-09-1918 in Holwierde (Gr), 57 jaar oud.


het gezin van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis
 

Kinderen van Roelfien en Henderikus:

1 Jan -  2 Grietje -  3 Etje  -  4 Aaltje
5 Pieter  -  6 Pieterke -  7 Eltjo (Albert) -  8 Henderikus
9
Harm Valk, geb 20-07-1899 in Delfzijl , is overleden ca 1930, ongeveer 31 jaar oud.


Jan Valk, winkelier, geb 03-11-1885 in Delfzijl (Gr), overl 02-04-1955 in Groningen (Gr), 69 jaar oud, trouwde met Trijntje Dusseljee, geb 20-03-1885 in Delfzijl (Gr), dochter van Jans Dusseljee en Trientje Wijdeveld. Trijntje overl op 01-03-1973 in Groningen, 87 jaar oud.


de boekwinkel van Jan Valk, Sabangplaats (nu: Sabangplein), Groningen

Kinderen van Jan en Trijntje:

1 Hendrikus Valk -  2 Trientje (Tiny) -  3 Jans  -  4 Pieter
 Hendrikus Valk, geb 17-02-1914 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overl 18-08-1995 in Groningen. Hij trouwde met Henderika Piersma, geb 20-06-1921  in Haren (Gr), overl 07-06-2006 in Groningen, 84  jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Henderika:

1 Jan - 2 Henk  -  3 Ria Jofine  -  4 Erik H.J.P.

Henk Valk, zoon van Hendrikus Valk en Henderika Piersma, trouwde met Grieta Verbree.
Trientje Valk
, geb Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), dochter van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  trouwde met Leonardus Hettema,
geb  27-02-1923 in Menaldum (Fr).
Kinderen van Trientje en Leonardus:
1 Theo Leonardus  -  2 Jan Leonardus
Jans Valk, geb 11-11-1921 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overl in 2007 in Groningen (Gr), 86 jaar oud.
Hij trouwde met
B Bulthuis.
Pieter Valk,  geb 12-03-1923 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overleden in 1967 in Groningen (Gr), 44 jaar oud. Hij trouwde met Catharina Togeretz.

Grietje Valk, geb 24-10-1886 in Holwierde (Gr), trouwde, 34 jaar oud, op 20-10-1921 in Delfzijl (Gr) met Jakobus Zwarts, 33 jaar oud, assuradeur,  geb 04-09-1888 in Farmsum (Gr), zoon van Wiebe Zwarts en Arentdina Masson.

 

de familie Zwarts  in 1929

Kinderen van Grietje en Jakobus:

1 Wybe -  2 Roelfien

Wiebe Zwarts en Gerry van der Linde


fam. Swiers  en fam. Zwarts
(de foto zal door Gr genomen zijn, want zij is de enige die erop ontbreekt)

Etje Valk, geb 23-11-1887 in Delfzijl (Gr), trouwde, 31 jaar oud, op 18-07-1919 in Termunten (Gr)  met Lodewijk van der Wal, 30 jaar oud, electrotechnicus, winkelier, geboren in 1889 in Wagenborgen (Gr), zoon van Hindrik van der Wal en Pieterke Pot. Lodewijk overl op 03-09-1956 in Sneek (Fr), 67 jaar oud.
Kinderen van Etje en Lodewijk:
1 Roelfien  -  2 Pieterke  -  3 Henk  -  4 Henderikus  -  5 Albert


de zussen vlnr: Grietje Zwarts-Valk, Pie Westerkamp-Valk en Etje van der Wal- Valk

Aaltje Valk, verpleegster, geb 12-06-1889 in Delfzijl (Gr), overl  23-12-1974 in Groningen (Gr), 85 jaar oud. Zij  trouwde, 29 jaar oud, op 19-12-1918 in Groningen (Gr) met Timen Swiers, stuurman en gezagvoerder grote handelsvaart (de 'wilde vaart'), 32 jaar oud, geb 09-12-1886 in Delfzijl (Gr), zoon van Derk Swiers, zeeloods en vuurtorenwachter op Schiermonnikoog, en Margaretha Olthof. Timen is overleden op 11-03-1964 in Groningen (Gr), 77 jaar oud.

Aaltje Swiers- Valk                      Timen Swiers

 Kinderen van Aaltje en Timen:

1 Margaretha, geb.16-10-1920, overl., gehuwd met Pieter Wulffraat, predikant, hij is overleden.
2 Roelfien, geb. 28-03-1922, overl., gehuwd met Anthony Buijse, hij is overleden.
3 Derk, geb. 12-09-1925, overl. 25-03-1917, op 10-05-1951 gehuwd met Aldegonda Plate.
4 Grietje, geb. 24-10-1928, overl.,gehuwd geweest met Jan van den Bergh en met Tino van der Zeijde.
5 Johanna Maria Frouwina, gehuwd geweest met Jannes Lammert de Graaff, zoon van Roelf de Graaff en Maria de Vries. Hij overleed op 22-08-2017.

*****

Pieter Valk, ambtenaar gemeente Assengeb 19-11-1890 in Delfzijl (Gr), trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1917 in Beerta (Gr) met Albertje Thalea Stel, 26 jaar oud, geb in 1891 in Finsterwolde (Gr), dochter van Harm Stel en Gezina Bosker.
Kinderen van Pieter en Albertje:

          1 Henderikus  -  2 Herman

Pieterke Valk, geb 28-09-1892 in Delfzijl (Gr),  trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1918 in Bierum (Gr) met Derk Westerkamp, 26 jaar oud, broodbakker, winkelier, geb in 1892 in Wittewierum, Ten Boer (Gr), zoon van Arend Westerkamp, landgebruiker,
en Trijntje Heeres.
Kinderen van Pieterke en Derk:

1 Arend  2 Henderikus Arend  -  3 Hendrik  -  4 Jan  -  5 Trijntje 

Eltjo (Albert) Valk, geb 07-12-1893 in Delfzijl (Gr), overl  februari 1963 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), 69 jaar oud, trouwde, 21 jaar oud, in 1914 in Grand Rapids met Antje Bergman, 18 jaar oud,  geb 13-03-1896 in Grootegast (Gr), dochter van Fokko Johannes Bergman en Emke Schuil. Antje is overleden op 01-03-1974 in Grand Rapids, 77 jaar oud.
Het gezin woonde in 'Kent County'.
Eltjo arriveerde voor de eerste keer op 15-08-1911 met het schip de 'Potsdam' in New York. Na omstreeks 1913 naar Nederland te zijn geweest, arriveerde hij voor de tweede keer met de 'Noordam' op 04-05-1914 te New York. (zie www.ellisisland.org)
Kort daarna zijn ze getrouwd.Grand Rapids (Michigan) - augustus 1926

Kinderen van Eltjo (Albert) en Antje:

1 Anna  -  2 Henry  -  3 Roelfien -  4 Emma  -  5 John


 graf Eltjo (Albert) Valk en  Antje (Anna) Bergman - Grand Rapids (Canada)

Henderikus Valk, ambtenaar RvAgeb 02-09-1897 in Delfzijl (Gr),  overl 07-05-1928 in Rotterdam (Z.H.), 30 jaar oud,  trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1922 in t Zandt (Gr) met Aafkelina van Weerden, 23 jaar oud,  geb 24-07-1899 in t Zandt (Gr), dochter van Jan van Weerden, winkelier, bode,  en Stientje Vegter. Aafkelina is overleden op 10-11-1948 in Groningen (Gr), 49 jaar oud.
Kind van Henderikus en Aafkelina:

Roelfien, geb 28-08-1923, overl. 19-01-2018.

 


Roelie Valk en echtgenoot Ide Vos

Roelfien Valk,  geb 28-08-1923 in Groningen (Gr), overl. 16-01-2018 in Nieuwegein, dochter van Henderikus Valk en Aafkelina van Weerden, trouwde op 14-09-1948 in t Zandt (Gr)  met Ide Vos, 27 jaar oud, geb 31-03-1921 in Huizen (Utr), overl 11-08-2000 in Nieuwegein (Utr).

Kinderen van Roelfien en Ide:
1 Afkelina Maria  -  2 Maria Adriana  -  3 Hendericus Julius  -  4 Alize Emma

Harm Valk, winkelier, geboren op 20-07-1899 in Delfzijl (Gr) overleed op 16-04-1930 in Groningen (Gr), 30 jaar oud.
  viool van Harm Valk, door vrienden
gefotografeerd in 2009 in de VS.

*******

Eysa Venhuizen , geb 19-03-1676 in Ezinge (Winsum)(Gr), dochter van ds. Pompejus Popke Venhuisen en Jische Popkens,  overl 27-09-1759 in Loppersum (Gr), 83 jaar oud, trouwde, 29 jaar oud, in 1705 in Bierum (Gr) met Nicolaas van der Tuuk, 26 jaar oud, predikant te Bierum, Leermens en 't Zandtgeb  21-09-1679 in Appingedam (Gr), zoon van Lambertus van der Tuick,  kerkvoogd, collector, hopman, organist, koopman en burgemeester van Appingedam, en Aaltje Claessens.
Nicolaas is overleden op 22-10-1749 in t Zandt (Gr), 70 jaar oud.
Kinderen van Eysa en Nicolaas:

1 Michal  -  2 Gerhardus
Michal van der Tuick,  predikant, geb 12-02-1712 in Leermens (t Zandt) (Gr), overl 17-07-1776 in Zandeweer (Gr), 64 jaar oud, trouwde:
(1)  24 jaar oud, op 16-09-1736 in Garsthuizen (Gr) met Elisabeth Mignon, 24 jaar oud, geb 10-04-1712 in Loppersum (Gr), overl 22-11-1752 in Zandeweer (Gr), 40 jaar oud.
(2)  ca 40 jaar oud, na 1752 met Aletta Mensinga.

(Uit album studiosorum academiae Groninganae):
Ingeschreven 26 september 1730 Michal van der Tuuk, theologie.

(Uit grafschriften in Stad en Lande):
Ter gedachtnisse van der WelEerwaarde Heer Michal van der Tuuk, leeraar eerst te Garsthuizen 15 jaar, laatst hier te Zandeweer. Geboren 12 februari 1712, overleden 17 juli 1767 en deszelfs 1e huisvrou Elisabeth Mignon 10 april 1712 22 november 1752.


In Goddelijke Recht en aardsche Wetten machtig
In Evangelie leer zoo kort als klaar en krachtig,
De raad van vreemde en Vriend was deze Michal
Hier rust hij bij zijn ga, zijn Kroost gaf dit bestel.

Kinderen van Michal en Elisabeth:

1 Pompejus  -  2 Johan Diederik  -  3 Marcus
4 Grietje  -  5 Lambertus  - 
6 Nicolaas
Kinderen van Michal en Aletta:
1 Tobias  -  2 Johan Adriani
Nicolaas van der Tuuk,  predikant, geb 1739 in Garsthuizen (Gr), overl 1810 in Groningen (Gr), 71 jaar oud, trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1763 met Hermanna Henderica Eilerts, 20 jaar oud, geb 03-04-1743 in Uithuizen (Gr), dochter van Lambertus Eilerts, gewestrigter en Attje Tijmens. Hermanna is overleden op 21-03-1821 in Nieuwolda (Gr), 77 jaar oud.

Uit album studiosorum academiae Groninganae):
Ingeschreven 15 September 1754 Nicalaus van der Tuik, Garsthusanus, theologie.

(Uit naamregister van der provincie Stad en Lande in 1796, onder de stadsambten):
Nicolaas van der Tuuk, predikant aan 't Burgerweeshuis 1796, aan 't Gereformeerde Diakonie Armhuis in 1797.

(Uit Groninger Almanach benevens regeeringsboekje voor 1805, onder gereformeerde predikanten):
Deputatie Synodi 1804 Nicolaus van der Tuuk.

(Gedicht van Van Heyningen Bosch bij zijn portet):
Wiens schaduwbeeld dit zij, behoeft men niet te vragen
't Is vader Van der Tuuk. Wiens oog herkent hem niet:
De leeraar door het volk zoolang op 't hart gedragen,
Die schoon hij spade ontsliep, ons nog te vroeg verliet.
Hij was - wat weinig zijn - een reeks van dertig jaren,
Zich zelve steeds gelijk, bestendig als de deugd,
Al dekte de ouderdom zijn kruin met grijze haren,
Zijn hart groende als de palm van troostelooze jeugd.
't Was Jezus eigen taal, die van zijn lippen vloeide,
Eenvoudig - kunstloos, maar vol van verborgen kracht.
Waar is er, die als hij de harten aan zich boeide?
Wie telt de schare die hij naar de hemel bracht?
Een rei van Eng'len waakte bij 't sluimerende gebeente,
Terwijl de vrije ziel op Serafs-wieken zweeft.
Strooi bloemen op zijn graf, o Groninger gemeente!
De goede Van der Tuuk heeft slechts voor u geleefd.

Kinderen van Nicolaas en Hermanna:

1  Elisabeth  -  2 Allegonda  -  3 Pompeja Johanna
4 Hylke  -  5 Lambertus Eilerts  -  6 Attje

Gerhardus van der Tuick, koopman te Veendam, landbouwer te Kantens- bij de Delt- , en ouderling,  is geboren in 01-1716 in Leermens (Gr), zoon van Nicolaas van der Tuuk en Eysa Venhuizen. Hij overleed op 05-12-1796 in Kantens (Gr), 80 jaar oud. Gerhardus trouwde, 23 jaar oud, in 12-1739 in Kantens (Gr) met Swaantje Derks Bonthuis, 21 jaar oud, geboren in november 1718, dochter van Derk Jacobs Bonthuis, koopman te Uithuizen, eerder landbouwer te Saaxumhuizen, mede-collator te Uithuizen, en Antje Aljes Zandt. Swaantje  is overleden op 13-12-1796 in Kantens (Gr), 78 jaar oud.
Kinderen van Gerhardus en Swaantje:

1 Nicolaas  -  2 Antje Gerardus  -  3 Pompeus
Nicolaas van der Tuuk, geb 1742, overl 27-03-1800 in Stitswerd (Gr), 58 jaar oud,  trouwde met Martje Wijbes Brommersma.

 (Uit oprechte Groninger Almanach 1788):

Bestellinge der Generaliteits, provintiale en de voor yder lidt particuliere ambten van der Provintie, van Stad en Lande, Onder provintiala lopende commissin:
tot de ontvanger generaals Rekeninge.
Borgemeester . . . . Raadheeren . . . .
de E (= eigenrfde) Nicolaes van der Tuuk.

1790 - 1793 onder provintiale ambten.
tot de verhuiringe der provintiale Landen, Dijken, Hoofden, Post en Paalwerken en tot de petitin van der Raad van Staate en deezer provincie Finances. De Heer Praesideerende van de Ommelanden in der Tijd de E. Nicolaes van der Tuuk.

(Uit grafschriften in Stad en Lande):

Stitswerd den 27 Maart 1800 is de Eersame Nicolaas van der Tuuk Zeer christelijk in den Heere gerust, verwagtende een zalige opstandige ten Eeuwigen leeven alleen door Jesum Christum.

Hij was nauw acht en vijftig jaaren,
Een waardig lid der maatschappij
Nu is hij in het graf gevaren,
Rust hier van aardsche zonden vrij,
Wat ooit de wereld geven zal,
Het heil, dat Eeuwig blijft, is 't al.

 
Kinderen van Nicolaas en Martje Wijbes:

1 Henderika  -  2 Gerhard  -  3 Wijbe   -  4 Kornelis  -  5 Derk

Gerhard van der Tuuk trouwde met Harmke Wiltes.
Kinderen van Gerhard en Harmke:

1 Zwaantje  -  2 Aaltje  -  3 Eza  -  4 Jacobje

Antje Gerardus van der Tuuk, dochter van Gerhardus van der Tuick en Swaantje Derks Bonthuis, is gedoopt op 06-03-1747 in Veendam (Gr). Zij trouwde op 01-09-1765 in Garsthuizen (Gr) met Willem Pieters Termaat, dagloner,   zoon van Pieter Willems en Aaltje Rienkes. Hij is gedoopt op 17-04-1740 in Garsthuizen (Gr) en overl op 26-09-1809 in Stitswerd (Gr), 69 jaar oud.
Kinderen van Antje en Willem:

1 Aaltje Willems Termaat  -  2 Pieter Willems Termaat  -  3 Eza Willems Termaat
4 Eza Willems Termaat -  5 Niklaas Willems Termaat   -  6 Derk Willems Termaat
7 Jacob Willems de Graaf (Termaat)  -  8 Magdalena Willems Termaat

Jacob Willems de Graaf (Termaat), dagloner,  geb 1787 in Stitswerd (Gr), overl 25-01-1857 in Zuurdijk (Gr), 70 jaar oud. Om onbekende redenen nam hij niet de naam 'Termaat' aan zoals zijn broers en zusters.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 18-11-1810 in Stitswerd (Gr) met Martje Lammerts Veenstra, 25 jaar oud, geb 1785 in Warffum (Gr), dochter van Lammert Ennes Veenstra en Lucretia Machiels Bos.  Martje is overleden op 22-09-1846 in Leens (Gr), 61 jaar oud.
Kinderen van Jacob  en Martje:

1 Antje  -  2 Luiktje (Lucretia)  -  3 Willem  -  4 Zwaantje
5 Lammertdijna  -  6 Aaltje - 
7 Lammert
Lammert Jacobs de Graaf, dagloner,  geb 25-01-1827 in Zuurdijk (Gr),  overl 08-09-1897 in Mensingeweer (Gr), 70 jaar oud, trouwde, 20 jaar oud, op 02-09-1847 in Leens (Gr) met Elizabeth Hendriks Schijvenheuvel, 24 jaar oud, geb 05-09-1822 in Vliedorp(Gr), dochter van Hendrik Geerts Schijvenheuvel en Trijntje Jacobs. Elizabeth is overleden in Mensingeweer (Gr).
Kinderen van Lammert  en Elizabeth:
1 Jacob  -  2 Martje  -  3 Trientje  -  4 Mettje  -  5 Willem
6 Antje  -  7 Kornelis  -  8 Kornelis  -  9 Antje  -  10 Enne

Willem de Graaff, dienstknecht,  geb 02-03-1855 in Wehe den Hoorn (Gr), overl 26-08-1926 in Baflo (Gr), 71 jaar oud,  trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1878 in Leens (Gr) met Anje Mulder, 18 jaar oud,  geb 09-10-1859 in Mensingeweer (Gr), dochter van Roelf Hindriks Mulder en Henke Jannes van Dijk. Zij is overleden op 30-05-1937 in Baflo (Gr), 77 jaar oud.
Kinderen van Willem en Anje:

1 Gepke  -  2 Roelf  -  3 Elizabeth  -  4 Jannes  -  5 Lammert
6 Henke  -  7 Martje  -  8 Gepke  -  
9 Roelf
Roelf de Graaff, koopmangeb 05-09-1895 in Mensingeweer (Gr), overl op 26-06-1977 in Haren (Gr), 81 jaar oud,  begraven te Haren (Gr). Roelf trouwde, 26 jaar oud, op 10-08-1922 met Maria de Vries, verpleegster,  24 jaar oud,  geb 22-08-1897 in Haren (Gr), dochter van Age de Vries, schoenmaker, en Trientje Timmer. Maria is overleden op 07-04-1978 in Haren (Gr), 80 jaar oud. Zij is begraven te Haren (Gr).


Maria de Graaff- de VriesRoelf de Graaff  en Maria de Vries met twee kleinkinderen
10 augustus 1952

Kinderen van Roelf en Maria:

1 Willem, gehuwd met Anna de Vries, - op 10 februari 2018 waren zij 70 jaar getrouwd !
2 Age is overleden, hij was gehuwd met Diny Kamp, zij is overleden.
3 Jannes Lammert, geb. 24-02-1932, overl. 22-08-2017, trouwde op 21-07-1958 met Johanna Maria Frouwina Swiers,
   dochter van Timen Swiers en Aaltje Valk. Het huwelijk werd op 21-07-1984 ontbonden.

*****
Pompeus van der Tuuk,  landbouwer, geboren in 1758 in Kantens (Gr), zoon van Gerhardus van der Tuick,  koopman en landbouwer, en Swaantje Derks Bonthuis,  is overleden op 20-11-1826 in Kantens (Gr), 68 jaar oud.
Hij trouwde met Nieske Sijmons van Dijk.
Kinderen van Pompeus en Nieske:

1 Swaantje  -  2 Simon -  3 Gerhard

Swaantje van der Tuuk, geb in 1797 in Bedum (Gr) ,overl 02-12-1826 in Kantens (Gr), 29 jaar oud,  trouwde met Jacob Everts Elema, landbouwer,  geboren in 1795 in Middelstum (Gr), zoon van Evert Jacobs Elema, landbouwer, en Sijke Jans Siccama.

Simon Pompeus van der Tuuk, landbouwer, lid Gedep. Staten,  geb 07-04-1798 in Kantens (Gr), overl 03-04-1869 in Bellingwolde (Gr), 70 jaar oud, trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1820 in Bellingwolde (Gr) met Epke Heres Starke, 22 jaar oud, geb 07-02-1798 in Bellingwolde (Gr), dochter van Hero Pieters Starke, rentenieren Rikste Hommes.

Catharina Popkens Louwens is geboren omstreeks 1620, dochter van Popko Havicks Louwens, eigenerfde, landbouwer, redger, kerkvoogd, en Gertruit Fokkens.  Catharina:
(1) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 04-04-1657 in Groningen (Gr) met NN. Hij is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 14-04-1667 in Ezinge (Gr) met Gysbertus Heydanus, predikant,
ongeveer 27 jaar oud, geboren omstreeks 1640 in Appingedam (Gr), overleden op 30-06-1706 in Ezinge (Gr), ca 66 jaar oud.

Gysbertus was pastor te Noordhorn van 24 februari 1667 tot 13 juni 1684, en te Ezinge tot aan zijn dood.
Hij staat van 25 juni 1689 tot 1697 als student mlandus Phil. Gratis in honorm parentum pastorum ingeschreven bij de Rijksuniversiteit te Groningen.
Zijn lichaam ligt begraven in het koor der Kerk te Loppersum, maar de grafsteen is onleesbaar, (aldus P.Boeles in: "250 jarig bestaan van de Herv. Gemeente van Noorddijk", gevierd op 2 november 1845. (zie RAG nr. 111)..


Kinderen van Catharina  en  Gysbertus:

1 Talle  -  2 Johannes  -  3 Petrus  -  4 Pompejus  -  5 Havic
Pompejus Heydanus,  predikantgeb 15-12-1672 in Noordhorn (Gr),  overl 27-04-1718 in Ezinge (Gr), 45 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1698 in Groningen (Gr) in de Martinikerk met Menuwer Venhuisen, 26 jaar oud, geb 18-02-1671 in Ezinge (Winsum)(Gr), dochter van Pompejus Popke Venhuisen,  predikant, en Jische Popkens

Kinderen van Pompejus en Menuwer:

1 Pompejus  -  2 Pompejus  -  3 Catharina  -  4 Eyza
5 Gisbertus  -  6 Eyza Gesina  -  7 Elizabeth

 Ettien Havicks Louwens, geb ca 1590 in Enselens, dochter van Havick Louwens en Menewer Hieronymus Loeringa, overleed op 17-11-1645 'Op Huninge' te Eenrum (Gr), ongeveer 55 jaar oud. Zij is begraven te Eenrum (Gr). Zij trouwde met Jacob Fockens, geboren  'Op Hundinga'.
Grafzerk te Eenrum:
ANNO 1645, DEN 17 NOVEMBER, IS IN DEN HEEREN GERUST DIE VEEL DOCHTSAME VROUWE ETTIEN LOUWENS, HUISFROUWE VAN EERENFESTE JACOB FOCKENS OP HUNDINGA, VOORWACHTENDE EEN ZALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Familiewapen:

Rechts: Fockens. Links: Een tot een krans gebogen wijnrank met drie bladeren drie druiventrossen en drie klauwieren. Helmteken: Fockens.
Bron GDW nr. 1052.Frouke Louwens, geb ca 1540 in Enselens, dochter van Louwe Havickes,  eigenerfde te Enselens, en Etgien Waelcos Elama, overl 07-11-1626 in Wirdum (Gr), ca 86 jaar oud, trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 10-05-1562 in Enselens met Abel Eppens tho Equart, 28 jaar oud,  geb 04-03-1534  'op Bolhuis tho Equart' (Gr), zoon van Eppo Abels, landbouwer te Eekwerd, en Eecke Sickes Tammen. Abel is overleden in 04-1590 in Emden (Dld) in ballingschap, 56 jaar oud.
Kind van Frouke en Abel:

 Popke
Popke Abels van Bolhuis, landbouwer, geb ca 1571 in Wirdum (Gr), overl in 1625 in Middelbert (Gr), ongeveer 54 jaar oud. Popke:
(1) trouwde met Bewe Mentes. Bewe, geb ca 1575, overl in 1650, ongeveer 75 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1590 met Claeske Bartels, plm 20 jaar oud, geb ca 1570.
Kinderen van Popke en Claeske:
1 Abel  -  2 Barteld
 Abel Popkes, landbouwer, geb omstreeks 1590 in Enselens, overl in 1670 in Middelbert (Gr), ca 80 jaar oud, trouwde, ca 36 jaar oud, omstreeks 1626 in Middelbert (Gr) met Geessien Jans, ca 21 jaar oud, geboren ca 1605 in Middelbert (Gr), overleden na 1654, ongeveer 49 jaar oud.
Kind van Abel en Geessien:
 Harm
 Harm Abels van Bolhuis, landbouwer, is geboren in Middelbert (Gr) en aldaar overleden in 1693. Hij trouwde op 20-03-1664 met Martje Benes, ongeveer 29 jaar oud, geboren ca 1635 in Enumatil (Gr), overleden na 1675, ongeveer 40 jaar oud.
Kind van Harm Abels en Martje:
 Abel
Abel Harms van Bolhuis, diaken te Middelbert, is overl na juni 1729. Hij trouwde in 1699 in Middelbert (Gr) met Grietien Jans Berghuis,
ca 19 jaar oud,  geboren ca 1680.
Kind van Abel Harms en Grietien Jans:
 Marchien
Marchien Abels, geboren in Euvelgunne (Gr):
(1) trouwde op 01-04-1736 in Middelbert (Gr) met Cornelis Jacobs, 36 jaar oud, geb 1700.
(2) trouwde op 24-05-1739 in Noordwolde (Gr) met Date Sijmens,  landbouwer, overl 1763.
Kind van Marchien en Date:
Willemtje
Willemtje Dates, geboren in Noordwolde (Gr), trouwde op 08-05-1768 in Noordwolde (Gr) met Hindrik Geerts Alting, geboren in Veele, landbouwer te Groningen, 'buiten de Boteringepoort', overleden vr mei 1810 in Paddepoel (Gr).
Kind van Willemtje en Hindrik :
 Geert Hindriks
Geert Hindriks Alting, tapper en winkelier te Noordwolde (gem.Bedum)geb 07-09-1775 in Adorp (Gr), overl 22-08-1838 in Noordwolde (Gr), 62 jaar oud:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 14-12-1812 in Bedum (Gr) met Hindrikje Everts Schultinga, 33 jaar oud, geb 18-04-1779,
overl 11-12-1819, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 28-12-1820 in Bedum met Aaltje Kornelis van der Woude, 30 jaar oud, geb 14-02-1790,
overl op 07-02-1842, 51 jaar oud.
Kind van Geert  en Aaltje:
 Hinderikus
 Hinderikus Geerts Alting, winkelier en tapper te Noordwolde en Westeremden,  geb 30-05-1815 in Noordwolde(Gr),overl 24-10-1884 in Westeremden (Gr), 69 jaar oud:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1842 in Bedum (Gr) met Grietje Klaassen Liesting, 30 jaar oud,  geb  03-02-1812, overl 10-06-1852,
40 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 07-10-1854 in Stedum (Gr) met Nantje Smit, 20 jaar oud, cafhoudster en vroedvrouw geb  06-05-1834,
 overl  16-02-1931, 96 jaar oud.
Kind van Hinderikus  en Nantje:
 Gerhard

Gerhard Hinderikus Alting, cafhouder en commissionair, geb 25-03-1873 in Westeremden (Gr), overl 26-06-1960 in Groningen (Gr), 87 jaar oud, trouwde, 34 jaar oud, op 21-09-1907 in Stedum (Gr) met Berendina Engelsman, 29 jaar oud, geb 13-04-1878 in Stadskanaal (Gr), dochter van Jan Engelsman, turfschipper, en Anje Groenderboom. Berendina is overleden op 16-03-1955 in Westeremden (Gr), 76 jaar oud.
Kind van Gerhard  en Berendina:

 Jannie
Jannie Alting, onderwijzeres,  geb 17-01-1915 in Westeremden (Gr),  overl  26-11-2008 in Groningen (Gr), 93 jaar oud,  trouwde, 21 jaar oud, op 04-06-1936 in Stedum (Gr) met Epko Meentjo Blaauw, cargadoor en expediteur, 30 jaar oud, geb 06-10-1905 in Farmsum (Gr), zoon van Berend Blaauw en Hindrikje Toxopeus. Epko is overleden op 19-06-1982 in Delfzijl (Gr), 76 jaar oud.
Kind van Jannie en Epko:
 Berend

Berend Blaauw is geboren in Farmsum (Gr), zoon van Epko Meentjo Blaauw en Jannie Alting. Hij begon een relatie, op 11-10-1972 in Groningen (Gr) met Hendrik Melle van der Velde, geboren in Niekerk (Gr). Hendrik is overleden.


Barteld Popkes geb ca 1600 in Wirdum (Gr) - zoon van Popke Abels van Bolhuis, landbouwer te Eekwerd, en Claeske Bartels- overleed 23-08-1666 in Weiwerd  (Gr), ca 66 jaar oud. Barteld:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, vr november 1621 met Tonnijs, ca 21 jaar oud, geb ca 1600.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1631 in Weiwerd (Gr)  met Trijne Aijkens, ca 26 jaar oud, geb omstreeks 1605,
overl 29-08-1665, ca 60 jaar oud.
Kind van Barteld en Tonnijs:

Ave
 Ave Bartels, geb ca 1620,  overl na 03-1681, ca 61 jaar oud:
(1) trouwde, ca 23 jaar oud, op 12-03-1643 in Weiwerd (Delfzijl) (Gr) met Frerick Jacobs, ca 23 jaar oud, herbergier te Weiwerd
geb omstreeks 1620, overl vr 1649, ca 29 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-02-1649 in Weiwerd (Delfzijl) (Gr) met Gerrit Luitjens, overl op 08-02-1680.
Kind van Ave en Frerick:
 Tonniske
Tonniske Freriks:
(1) trouwde omstreeks 1670 met Jacob Gerrits, ca 30 jaar oud, geb ca 1640.
(2) trouwde omstreeks 1684 met Harcko Albers, ca 44 jaar oud, geb ca 1640, overl vr 03-1705, ca 65 jaar oud.

Kind van Tonniske en Jacob:
 Frerik
Frerik Jacobs, wedman te Siddeburen,  geb ca 1670 in Siddeburen (Gr), overl omstreeks 1728, ca 58 jaar oud. Frerik:
(1) trouwde, ca 30 jaar oud, op 10-03-1700 in Siddeburen (Gr) met Wupke Bartels,  overl ca 1726.
(2) trouwde, plm 57 jaar oud, op 09-02-1727 in Siddeburen (Gr) met Sara Jans, 55 jaar oud, geb  31-12-1671, overleden na
03-1729, ca 57 jaar oud.
Kind van Frerik en Wupke:
 Grietie
Grietie Freriks  trouwde op 29-03-1722 in Siddeburen  (Gr) met Wiete Arents, landbouwer, geboren in Siddeburen - op de Veendijk - (Gr).    
 Zij is overleden omstreeks 1745.
Kind van Grietie en Wiete:
 Wipke
Wipke Wietes, geb in Siddeburen - op de Veendijk - (Gr) , overl in mei 1766 in Siddeburen (Gr),  trouwde op 09-01-1746 in Siddeburen (Gr) met Wubbe Simens, landbouwergeboren in Siddeburen - op de Veendijk - (Gr),  overleden ca 1762 in Siddeburen (Gr).
Kind van Wipke en Wubbe:
 Ebeltje
 Ebeltje Wubbes Siertsema, geb 03-08-1757 in Siddeburen (Gr),  overl 10-08-1819 in Siddeburen (Gr), 62 jaar oud, trouwde, 23 jaar oud, op 11-01-1781 in Siddeburen (Gr) met Jan Geerts Geertsema, landbouwer, geboren in Akkerenden, (Gr),  overl 24-08-1827 in Siddeburen  (Gr).
Kind van Ebeltje Wubbes en Jan Geerts:
 Wupke
Wupke Jans Geertsema, landbouwerschegeb 13-05-1787 in Siddeburen (Gr),  overl 27-11-1850 in Oterdum (Gr), 63 jaar oud, trouwde, 26 jaar oud, op 08-09-1813 in Siddeburen (Gr) met Geuko Jannes Toxopeus, landbouwer te Oterdum, geb 04-02-1783 in Nieuwenhuis, zoon van Jannes Hindriks Toxopeus, landbouwer, en Geertjen Geukes. Geuko is overleden op 12-12-1832 in Oterdum (Gr), 49 jaar oud

Kind van Wupke  en Geuko:

 Jan Geerts

 

wapen Toxopeus

Jan Geerts Geukes Toxopeus, landbouwer te Woldendorpgeb 17-12-1815 in Oterdum (Gr), overl 26-03-1904 in Woldendorp (Gr), 88 jaar oud:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1843 in Termunten (Gr) met Meentje Roelfs Buiskool, 21 jaar oud,  geb 01-02-1822 in Woldendorp (Gr), dochter van Roelf Jacobs Buiskool, landbouwer, en Fenje Tjapkes Hopman. Meentje is overleden op 25-12-1847 in Woldendorp (Gr), 25 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 10-04-1850 in Termunten (Gr) met Eppien Menzes Huininga, 27 jaar oud,  geb 10-05-1822, overl 28-05-1858, 36 jaar oud.

Kind van Jan  en Meentje:
 Meentjo Jans
 Meentjo Jans Toxopeus, landbouwer te Nieuwenhuis (Oterdum), geb 16-12-1847 in Woldendorp, De Vennen (Gr),  overl 27-10-1911 in Nieuwenhuis, 63 jaar oud,  trouwde, 26 jaar oud, op 09-06-1874 in Delfzijl (Gr) met Eva Sijbrands Nijhoff, 21 jaar oud,  geb 25-01-1853 in Nieuwenhuis,  overl 27-07-1930 in Farmsum (Gr), 77 jaar oud.
Kind van Meentjo  en Eva:
 Hindrikje

Hindrikje Toxopeus, geb 10-04-1879 in Nieuwenhuis, overl 06-09-1960 in Delfzijl (Gr), 81 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 19-12-1904 in Delfzijl (Gr) met Berend Blaauw, 28 jaar oud, cargadoor en expediteur,  geb 31-07-1876 in Farmsum (Gr), zoon van Epko Hindriks Blaauw en Auwina Berends Kruger. Berend overleed op 13-12-1954 in Delfzijl (Gr), 78 jaar oud.
Kind van Hindrikje en Berend:

 Epko Meentjo
Epko Meentjo Blaauw, cargadoor en expediteur te Delfzijl,  geb 06-10-1905 in Farmsum (Gr), zoon van Berend Blaauw en Hindrikje Toxopeus. Epko is overleden op 19-06-1982 in Delfzijl (Gr), 76 jaar oud. Hij trouwde, 30 jaar oud, op 04-06-1936 in Stedum (Gr) met Jannie Alting, 21 jaar oud, onderwijzeres, geb 17-01-1915 in Westeremden (Gr), dochter van Gerhard Hinderikus Alting en Berendina Engelsman. Jannie overleed op 26-11-2008 in Groningen (Gr), 93 jaar oud.
Kind van Epko  en Jannie:

 Berend Blaauw is geboren in Farmsum (Gr), zoon van Epko Meentjo Blaauw en Jannie Alting. Hij begon een relatie op 11-10-1972 in Groningen (Gr) met Hendrik Melle van der Velde, geboren in Niekerk (Gr). Hendrik is overleden.

************

naar boven