HOME


Genealogie

  (
Geraadpleegde websites: zie onderaan deze pagina)

 Inleiding:

In de stambomen van mijn ouders  Timen Swiers 
en 
Aaltje Valk speelde scheepvaart eeuwenlang
een belangrijke rol. 
Bij zowel
Derk als zoon Timen en diens zoon
Derk bestond een intense  betrokkenheid
 bij de
Nederlandse scheepvaart.

Derk Swiers sr, eerst zeeloods, werd lichtwachter in de rode
vuurtoren van Schiermonnikoog.
Z
oon Timen, stuurman, later gezagvoerder op
'de wilde vaart' 
 werd vroeger doo
r
buurjongen Garry Wiggers al bewonderd.
 Hij noemde hem vaak 'beroeps-avonturier'
 en
schreef na
 research de prachtige
scheepsverhalen in deze website !
We leren hierdoor veel over het zeemansleven gedurende
de
gevaarlijke eerste periode  
tweede wereldoorlog 1940/'45
. 

Timen's zoon
Derk Swiers jr.
werd geen zeeman, maar was ook
via zijn werk altijd intens betrokken bij de Nederlandse
scheepvaart in Rotterdam.


Bij moeder Aaltje Valk bevinden zich naast oude Friese adel en
mooie beroepen in 'stad Groningen', ook rode draden van
 muzikaliteit.

In stamboom
Abel Elama (geb. plm 1415 !)
vond ik zelfs
verre bloedverwantschap tussen  
Aaltje Valk 
en........
 Roelf de Graaff,  de opa van mijn vier kinderen !

Tenslotte zag genealoog 
Dick Sybenga in diezelfde Elama 
stamboom
bloedverwantschap
tussen mij en boer en boerin
Dekens
 (zijn grootouders), bij wie ik als Rotterdams
evacueetje een jaar liefdevol werd verzorgd

gedurende het jaar rond hongerwinter 1944/45 !


Ik hoop dat veel ge
nealogie-liefhebbers in deze site gegevens
voor eigen gebruik zullen vinden.
Want....:
 Je met genealogie bezighouden, is écht een spannende speurtocht !