TERUG
Parenteel van Otto Papen Loringa

Parenteel van Otto Papen Loringa

Otto Papen Loringa, geb ca 1455, overl 1532, ongeveer 77 jaar, trouwde met Menver Harringa. (De naam Menver is niet bewezen),  geb ca1455, overl 1530, plm 75 jaar.
Otto Loeringa (Loryngha) was voogd en drost in Stickhausen (1493-1511) en legde de 1e steen voor de bouw van de toren aldaar.
Hij streed in 1500 tegen de stad Groningen.
Feldhauptmann onder Edzard I.
Otto Papen Loringa kreeg zijn bijnaam Papen omdat hij was opgevoed bij zijn oom Hildebrand Loringa, een Paap (Roomse).
Dit volgens ds. J.L. Harkenroht: Oostfriesische Oorsprongkelykheden (Emden 1712).

 

'Graf Edzard I., der 1494 die Regierung aus der Hand seiner Mutter, der Gräfin Theda, übernahm, verstärkte die Festung Stickhausen im Jahre 1498 mit einem stattlichen Wehrturm, der bis in unsere Tage erhalten geblieben ist. Diesen Turm ließ der Oberst des Grafen, ein Otto Papen Loringa im Auftrage seines Herrn, erbauen (ließ durch den "drosten Otto Loryngha to Stickhusen leggen den ersten steen"). Dieser Oberst war Drost zu Stickhausen in den Jahren 1495 bis 1511.'
Overgenomen uit  ' Geschichten aus dem Overledingerland' - Fehntjer Kurier vom 16.08.1990'.

Kind van Otto Papen en Menver:

 Adolf (alias Aylt of Ajold Loringa), geb ca  1475
Adolf Loringa , burgemeester van Norden van 1527 tot 1533, geb ca 1475, zoon van Otto Papen Loringa en Menver Harringa, overleed in
1533 in
Jemgum (O.Fr) gesneuveld, ca 58 jaar oud. Adolf:
(1) trouwde met
Rixte Uldinga, overl 21-09-1559,  begraven te Siegelsum.
(2) trouwde, ca 25 jaar oud, omstreeks 1500 met
NN Ennen Meners, ongeveer 20 jaar oud, geb ca 1480 in Osterhusen (O.Fr) (Dld).

Adolf Loringa wordt in 1527 genoemd als landeigenaar te Neermoor en Neermoorer Hammrich.
Volgens Ubbo Emmius was Adolf in de krijgskunst een ervaren man.
Hij sneuvelde in oktober 1533 te Jemgum.

Wapen 3 ringen in wijnranken.
Kind van Adolf en NN Ennen Meners:

 Hieronimus (alias Hero Frisius, Loeringa, Loringa), geb ca 1500
Hieronimus,  dijkrechter,  dijkenbouwer, kerkvoogd en armenverzorger te Norden, geb ca 1500, zoon van Adolf Loringa en NN Ennen Meners, overleed op 05-05-1581 in Norden (O.Fr), plm 81 jaar oud.  Hieronimus:
(1) trouwde met
Menver Harringa.
(2) trouwde, plm 40 jaar oud, ca 1540 met
Folxta Meners Deteleff,  ook genoemd Folseta en Reiners, plm 20 jaar oud,  geb ca 1520, dochter van Enno Meners Deteleff , wonende te Osterhusen, wapen opgaande leeuw en NN Hijbinga, wapen: in groen drie  zilveren rozen, op de helm tussen twee zilveren struisveren een gouden lelie.
 Folxta Meners overleed op 21-09-1559, plm 39 jaar oud.
Folxta had het familiewapen van de Detelefs uit Osterhusen (opgaande leeuw).
Er is een eiken sierkist bewaard gebleven uit het huwelijk van Folxta Meners Deteleff met Wilhelm Hieronimus Loringa met daarop vier familiewapens, te weten: Loringa (3 ringen in wijnranken) Meners (ossehoorn) Deteleff (opgaande leeuw) en Hijbinga (3 rozen).
De kist zou in het begin van de 20ste eeuw nog in bezit zijn geweest van Adolf Rijkena, burgemeester van Norden.

Kind van Hieronimus  en Folxta Meners:
 Menewer Hieronymus Loeringa (Loringa), geb ca 1540 in Norden (O.Fr)
Menewer,  geb ca 1540 in Norden (O.Fr), dochter van Hieronimus (alias Hero Frisius) Loeringa (Loringa) en Folxta Meners Deteleff,  overleed op 02-03-1607 in Loppersum (Gr), plm 67 jaar oud, en is begraven in de kerk aldaar. Op de grafzerk: Loringa:wijnranken met ringen en Meners: osseschedel.
Menewer  trouwde, plm 43 jaar oud, ca 1583 met Havick Louwens,  landbouwer te Enselens, kerkvoogd te Loppersum, plm 48 jaar oud. Hij is geboren ca 1535 in Enselens, zoon van Louwe Havickes en Etgien Waelco´s Elama. Havick overleed op 19-12-1616 in Enselens, plm 81 jaar oud. Hij is begraven te Loppersum (Gr).

 'De naam Enselens komt verschillende keren voor als plaats: Enselens is een terp evenals Equart onder de gemeente Loppersum. De terp is inmiddels afgegraven, en nu is de naam Enselens de naam van een steenfabriek gelegen aan het Damsterdiep.
Over de juiste plaats waar Enselens heeft gelegen staat op pagina 22 in toelichting Genealogie van de Familie Welt; "Onder het kerspel Loppersum, gelegen in de nabijheid der zogenaamde Lopsterklap".

 Havick Louwens verbleef in ballingschap te Petkum, waar zijn eerste vrouw overleed.
'A. 1580 d. 19 octob. is de doegtsame frouwe Time Havick Louwe tho Enselens gewesene Huisvrouwe in den Here gerusted.'

Havick is begraven te Loppersum. Grafzerk te Loppersum:
A§ 1616, DEN 19 DECEMBER,
IS DE ER. UND FROMEN
HAVICK LOUWENS IN DEN
HEREN ENTSLAPEN.
TENEBRAS SPERO LUCEM.

Familiewapen: Rechts: gedeeld: I een halve adelaar; II een uit een liggende tak oprijzende wijnrank, waaraan vier druiventrossen en drie klauwieren. Links: twee uit een schedeldak komende stierhoorns. Helmteken: een waartussen een ring.
Kwartieren: I Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. II Elama; III Op een aan de linkerzijde verkort terras een bos van twee bomen en een naast het terras staand tegen de bomen klimmend hert. IV Drie rozen, in het schildhart vergezeld van een onherkenbaar stuk.


ANNO 1607, DEN 2 MARTI,
IS DE ER ENDE DOGTSAME
MEWENER LOERINGA, DE
HUISVROU VAN HAVICK
LOUWENS TOE ENSELENS,
IN DEN HEREN ENTSLAPEN,
VORWACGTET DE SALIGE
OPERSTANINGE IN CHRISTO.

Bron: GWD nr. 2306 en stamboom van de familie Welt, Groningen 1914.

 

Kinderen van Menewer Hieronymus en Havick:

 1 Tialde
2 Adolf, geboren in Enselens, 'BORGEMESTEREN ENDE RAADT IN GRONINGEN', overleed ca 1668.
3 Popcko, geb ca 1584 in Enselens.
4
Wiltet, geb ca 1586 in Enselens, overl ca 1641, plm 55 jaar oud.
5 Ettien, geb ca 1590 in Enselens.

Het vervolg van deze parenteel komt overeen met de parenteel van Abel Elama. Zie aldaar !

Naar boven