TERUG

Parenteel van Hans von der Havestadt

Hans von der Havestadt , scherprechter te Osnabrck van 1588 tot 1599, geb 1555 in Appelhuzen(Munster) (Dld), overl augustus1599 in Osnabrck (Dld), 44 jaar oud, trouwde, ongeveer 33 jaar oud, ca 1588 met Agnes, ongeveer 23 jaar oud, geb ca 1565.

Notitie: "Hans was met zekerheid de stamvader van alle generaties scherprechters met de naam (Von der) Ha(e)vestadt. Hij was beroemd wegens zijn 'Artzneykunst' en was mogelijk reeds chirurgijn voordat hij tot scherprechter werd benoemd."
Kinderen van Hans en Agnes:

1 Geert  -  2 Hendrick

Geert von der Havestadt,  geb in 1590 in Osnabrck ? (Dld), zoon van Hans von der Havestadt en Agnes. Geert was scherprechter Groningen en Ommelanden van 1607 tot 1632, overl 1632 in Groningen, 42 jaar oud:
(1) begon een relatie omstreeks 1610 met Lumme Brker, dochter van Berend Brker.
(2) trouwde, 24 jaar oud, in 1614 met Gebbe Hansen.
     
Kind van Geert en Lumme: Hans 

        Kind van Geert en Gebbe:  Elsken

Hans von der Havestadt, geb 1610, zoon van Geert von der Havestadt en Lumme Brker, overl 1650 in Groningen, 40 jaar oud.
Hans trouwde met NN.
Kind van Hans en NN:

 Geert von der Havestadt, geb 1634 in Groningen.

Geert von der Havestadt, scherprechter en ledenzetter der stad Groningen van 1665 tot 1669, geb 1634 in Groningen, is overleden in 1704 in Groningen, 70 jaar oud. Hij trouwde met Anneke Christophorus. Zij is gedoopt omstreeks 1635.
Kind van Geert en Anneke:   Johannes

Johannes Havestadt, geb ca 1685, is gedoopt op 25-01-1705 in Haren (Gr)  - Bron NH kerk Haren (Gr).  Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 25-01-1705 in Haren met Egberta Wiardi, 16 jaar oud,  geb 23-09-1688 in Appingedam, dochter van Wiert Wiardi en Gesina Waslander.

Notitie bij Egberta: "Als scherprechtersfamilie hadden de Havestadts een slechte reputatie in de Stad. Egbertas eerste huwelijk is dan ook waarschijnlijk nogal omstreden geweest, al zal zij over geld niet echt te klagen hebben gehad( zie Testament Joh. Havestadt, 16-12-1707). Haar zoon uit dit huwelijk neemt de naam Wiardi aan en op 07-09-1713 wordt zij door haar ouders onterfd(voorzover wettelijk mogelijk). Met latere testamenten komt alles weer goed."
Egberta  is overleden in 1731, 43 jaar oud.

Notitie bij Wiert Wiardi: "preceptor latijnse school te Appingendam van 1675 tot 1688 en te Groningen van 1688 tot 1730. Waar hij in 1690 in de Pelsterstraat woonde en vanaf 1699 in de Schoolholm (oostzijde)/hoek A-Kerkhof, welk pand in 1707 is verkocht aan schoonzoon Jannes H."

Kind van Johannes en Egberta:

Wiardus Wiardi (Havestadt)

Wiardus Wiardi (Havestadt), administrateur, geb 22-07-1708 in Groningen, zoon van Johannes Havestadt en Egberta Wiardi is gedoopt in 1708 in Groningen, overl 1778, 69 jaar oud, begr 26-01-1778. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1734 in Groningen met Jacoba Aleida van Abcoude, 22 jaar oud, geb 1712 in Leiden (ZH), dochter van Dirck van Abcoude en Alida van Nattenhove. Zij is gedoopt op 05-08-1712 in Leiden (ZH) en overleden op 06-04-1795 in Groningen, 83 jaar oud.

Notitie bij Wiardus: In 1722 heeft hij zijn eigendom aan zijn voogt Johan Hindrick Entrup Wiardus schrijft zich op 04-12-1725 in als student te Groningen en dan op 09-03-1730 als student te Leiden (aetate 22 anni) . Een jaar later promoveert hij op een dissertatie Disputatio juridica inauguralis ad legem finalem cod. de aleatoribus. In zijn voorwoord bedankt hij naast de gebruikelijke hoogwaardigheidsbekleders ook zijn ooms Egbertus Jan Wiardi en Christiaan Mueller (ti et reverendo, pietate et doctrina conspicuo viro D. Egber.Joan. Wiardi verbi divini ministro fidelissimo et in defesso, apud frisios, in pago Tzum, avunculo suo omni cum honore et obsequio in perpetuum venerando nec non doctissimo atque expertissimo viro D. Christ. Everh. Muller, medicinae doctori practico apud amstelodamensis, avunculo suo per cognationem sibi juncto, omni amoris culti ad extremum vitae halitum prosequendo"). Dezelfde Christiaan Mueller treedt ook op als getuige bij Wiardushuwelijk met Jacoba Aleida.

Notitie bij het huwelijk van Wiardus en Jacoba: Getuigen; Christiaam Everhard Mueller namens Wiardus en Jacoba Crul van Haarlem namens Jacoba Aleida
.

 

Kinderen van Wiardus en Jacoba:

1 Egberdina  -  2 Alida Jacoba  -  3 Diederick  -  4 Johannes
5 Alida  -  6 Catherina  -  7 Jacobus

 Egberdina Wiardi, geb 1737 in Groningen, dochter van Wiardus Wiardi (Havestadt) en Jacoba Aleida van Abcoude,  is ged 20-02-1737 in Groningen  en overl 26-02-1823 in Nieuwenhoorn, 86 jaar oud. Egberdina:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 23-09-1763 in Zuidwolde met Henderikus Emmen, 32 jaar oud. Hij is geboren in 1731 in Gasselte, zoon van Warnerus Emmen en Hasina Johanna Fabritius, ged 23-12-1731 in Gasselte.
 Notitie: Hendrikus werd in maart 1752 lidmaat van de kerk te Groningen. Hij werd op 12 september 1753 als theologie-student ingeschreven aan de Universiteit van Groningen, werd in 1765 proponent en benoemd tot predikant te Nieuwenhoorn (ZH).
Henderikus is overleden op 07-10-1779 in Nieuwenhoorn (ZH), 48 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 21-01-1782 in Nieuwenhoorn  met Teunis Dubbeldestuyver, geboren in Simonshaven.
Diederick Wiardi, geb 1740 in Groningen, zoon van Wiardus Wiardi (Havestadt) en Jacoba Aleida van Abcoude. Hij is gedoopt op 12-07-1740 in Groningen, overl vr 1850. Hij  trouwde met Maria Alberts.
Johannes Wiardi,  organist en schoolmeester, zoon van Wiardus Wiardi (Havestadt) en Jacoba Aleida van Abcoude, is ged 12-07-1740 in Groningen, overl 14-12-1817 in Stedum, 77 jaar oud. Hij trouwde op 17-01-1779 in Stedum  met Willemijntje Brandenburg. Zij is
ged 29-01-1736 in Montfoort, overl 06-02-1815 in Stedum, 79 jaar oud.
Kind van Johannes en Willemijntje: Wiardus Jacobus

Wiardus Jacobus Wiardi, geb 21-03-1779 in Groningen, zoon van Johannes Wiardi en Willemijntje Brandenburg, is ged 31-03-1779 in Stedum, overl 13-01-1840 in Groningen, 60 jaar oud, trouwde, 52 jaar oud, op 29-12-1831 in Groningen  met Margrieta Nauta, 24 jaar oud, geb 11-10-1807 in Groningen, dochter van Leendert Heddes Nauta en Voske Swartwold.
Kinderen van Wiardus en Margrieta:

1 Wiardi   -  2 Margrieta Jacoba

Catherina Wiardi, dochter van Wiardus Wiardi (Havestadt) en Jacoba Aleida van Abcoude, is ged 31-01-1745 in Groningen. Zij trouwde in 1784 in Amsterdam  met Nicolaas  Blom, ged 07-11-1756,  overl vr 1860.

 

Zon 950 jaar is de Waagstraat de oudste straat
van de stad Groningen geweest. De eerste wegenspo-
ren zijn niet precies te dateren, maar ze zijn uit de 6e
of 7e eeuw. Aan weerszijden waren boerenerven en er
ontstond een nederzetting. Uiterlijk in de 10e of 11e
eeuw komt de loop van de weg definitief vast te liggen
als ze voor het eerst wordt bestraat.
In 1994 is in combinatie met vroegere archeologische
vondsten het bewijs geleverd: Groningen is een Drentse
nederzetting geweest en de Waagstraat een dorpsstraat.
Na plaatsing van het Waaggebouw in 1661 is de
Waagstraat ontstaan. De naam krijgt het echter pas aan
het eind van de 19e eeuw.


 Jacobus Wiardi, commies en boekhouder Stadswaag en Boterhuis  te Groningen, geb 20-04-1749 in Groningen, zoon van Wiardus Wiardi (Havestadt) en Jacoba Aleida van Abcoude, is gedoopt in de Der A kerk, Groningen.
Notitie: Zijn beroep was Clerq, later 1ste Clerq ter Stads Secretarij, in 1792 commies a/h Bureau v.d. Maire in 1794. Hij woonde met zijn gezin in de Nwe Boteringestraat, later Grote Markt, Groningen.

 Jacobus is overleden op 04-09-1824 in Groningen, 75 jaar oud. "in het harnas gestorven in de Stadswaag".[bron: aangifte gedaan door zijn zonen Wilhelm Jacobus en Wiardus].

 

detail van aquarel 'Bij de Waag'
van J. Bulthuis, 1782, coll. Groninger Museum

Jacobus trouwde, 42 jaar oud, op 19-06-1791 in Stedum  met Christina Uilenbroek, 21 jaar oud, geb 23-03-1770 in Groningen, dochter van Willem Uilenbroek en Hendrikje Schuttrop. Christina is overl 05-03-1835 in Groningen, 64 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Christina:

1 Wilhelmus Jacobus  -  2 Willem Hendrik  -  3 Wiardus  -  4 Nicolaas
5 Johannes  - 
6 Jacoba Christina  -  7 Petrus

Wilhelmus Jacobus Wiardi, geb 05-03-1792 in Groningen, zoon van Jacobus Wiardi en Christina Uilenbroek, ged 07-03-1792 in Groningen, overl 08-05-1879 in Groningen, 87 jaar oud, trouwde, 21 jaar oud, op 21-10-1813 in Groningen met Metjen van Streun, 26 jaar oud, geb 29-04-1787 in Groningen, dochter van Jan van Streun en Trijntjen Holwijns. Metjen is overl vr 1920.
Kinderen van Wilhelmus Jacobus en Metjen:

1 Christina  -  2 Jan  -  3 Jacoba Christina  -  4 Abraham

Jan Wiardi , kunstschilder,  geb 23-11-1816 in Groningen, zoon van Wilhelmus Jacobus Wiardi en Metjen van Streun.  Jan is overl 07-02-1909 in Groningen, 92 jaar oud. Hij  trouwde met Grietje Nienhuis, geb 1817 in Warffum, dochter van Jan Hendriks Nienhuis en Sijmentje Tiewes. Grietje is overl 05-03-1858 in Warffum, 41 jaar oud.
Kinderen van Jan en Grietje:

 1 Mettje  -  2 Johanna

Mettje Wiardi, geb 24-06-1846 in Groningen, dochter van Jan Wiardi en Grietje Nienhuis. Mettje is overl 24-11-1923 in Groninge, 77 jaar oud. Zij trouwde, 31 jaar oud, op 24-11-1877 in Groningen met Jan Reijenga.
Johanna Wiardi, geb 13-03-1851 in Groningen, dochter van Jan Wiardi en Grietje Nienhuis, overl 02-01-1930 in Groningen, 78 jaar oud,  trouwde, 30 jaar oud, op 04-06-1881 in Groningen  met Meerten Teunis van Kregten, 29 jaar oud, geb 24-05-1852 in Groningen, zoon van Rieko van Kregten en Jacoba Grashuis. Meerten  is overl 15-02-1926 in Groningen, 73 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Meerten Teunis:

1 Rieko  -  2 Pietronella  -  3 Jacoba

Willem Hendrik Wiardi,  beroepsmilitair, belastingontvanger, zeilmakersknecht, geb 25-04-1793 in Groningen, zoon van Jacobus Wiardi en Christina Uilenbroek.  
Notitie bij Willem Hendrik:
Staat van militairen dienst van W.H.Wiardi
Bij de 8ste Infanterie te Groningen vrijwillig verbonden als soldaat voor zes jaren 01-04-1814, Korperaal 05-07-1814, Sergeant 04-08-1814, Fourier 12-09-1817, Met paspoort ( groot verlof) 16-05-1820
Gedane veldtochten in Brabant en Frankrijk in 1815.

Hij is gedoopt 25-04-1793 in Groningen, overl 27-02-1869 in Oude Pekela, 75 jaar oud. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 09-12-1827 in Ulrum   met Aaltje Jans van der Borgh, 25 jaar oud, geb 07-11-1802 in Vliedorp, dochter van Jan van der Borgh en Anje Alles Smit. Aaltje  is overl 22-07-1869 in Oude Pekela, 66 jaar oud.
Kinderen van Willem Hendrik en Aaltje Jans:

1 Anna Christina  -  2 Jacobus   -  3 Sika  -  4 Jacobus
5 Nicholaas  -  6 Wiardus  -  7 Jan

Anna Christina Wiardi, geb 26-09-1828 in Zoutkamp, dochter van Willem Hendrik Wiardi en Aaltje Jans van der Borgh, is overl 31-07-1888 in Oude Pekela, 59 jaar oud. Zij trouwde met Rincius ter Veen.

Jacobus Wiardi, buitenvaarder, geb 15-09-1832 in Zoutkamp,  zoon van Willem Hendrik Wiardi en Aaltje Jans van der Borgh,  overl 10-04-1905 in Horsten (Gr), 72 jaar oud:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 02-01-1862 in Oude Pekela met Klaasien Wieske
, 28 jaar oud, geb 14-03-1833 in Oude Pekela, dochter van Willem Jacobs Wieske en Doortje Ages de Boer. Klaasien is overl 29-08-1865 in Oude Pekela, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 24-02-1870 met Aaltje Plukker, 37 jaar oud, geb 23-10-1832 in Nieuwe Pekela, dochter van Klaas Hendriks Plukker en Heiltje Jans Prije. Aaltje is overl 27-08-1904, 71 jaar oud.

Kind van Jacobus en Klaasien:  Aaltje.

Kind van Jacobus en Aaltje: Willem Hendrik.

Aaltje Wiardi, geb 20-08-1865 in Oude Pekela, dochter van Jacobus Wiardi en Klaasien Wieske, is overl 22-09-1945 in Sappemeer, 80 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op 26-07-1890 in Onstwedde (Gr) met Frederik Olbertus Kielman, 26 jaar oud, geb 01-09-1863 in Veendam, zoon van Jan Kielman en Geertje Puintjes. Frederik  is overl  01-12-1943 in Hoogezand, 80 jaar oud.

Willem Hendrik Wiardi, geb 26-07-1871 in Nieuwe Pekela, zoon van Jacobus Wiardi en Aaltje Plukker. Hij is overl 25-03-1895 in Musselkanaal, 23 jaar oud. Hij trouwde met Swaantje Hotse.

Nicholaas Wiardi,  binnenschipper,   geb 05-12-1833 in ´t Zand, zoon van Willem Hendrik Wiardi en Aaltje Jans van der Borgh. Hij is gedoopt op 07-12-1833 in ´t Zand.
'Waarschijnlijk dezelfde als waar in gesprokken word in de stukken van de gemeente Oude Pekela van 1882 inv. nr 226 ( Verslag van de zeeramp van het schoonergaljootschip "Wendelina Jacoba", gezagvoerder N.Wiardi te Oude Pekela)'
Nicholaas is overl 14-11-1918 in Oude Pekela, 84 jaar oud. Hij:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 22-02-1866 in Oude Pekela met Henderika Kuilman, 30 jaar oud, geb 01-11-1835 in Zuidveen(Gr), dochter van Luppo Hindrik Kuilman en Elsien Hindrik Poppens. Henderika is overl 14-02-1880 in Oude Pekela, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 31-03-1883 in Oude Pekela  met Geessien Kuilman, 49 jaar oud, geb 21-07-1833 in Zuidveen. Zij is overleden op 24-08-1917 in Oude Pekela, 84 jaar oud.
Kinderen van Nicholaas en Henderika:

1 Willem Hendrik  -  2 Luppo   -  3 Jacobus Hendrik
4 Luppo  -  5 Jacobus Hendrik

Willem Hendrik Wiardi , beroepsmilitair, onderofficier, geb 26-12-1866 in Oude Pekela , zoon van Nicholaas Wiardi en Henderika Kuilman. 
Notitie bij Willem: "Vrijwilliger bij het infanterie bataillon te Kampen verbonden voor 6 jaren 22-02-1884 , Korperaal-titulair 16-08-1884 , Korperaal en over geplaatst naar het 1ste regiment Infanterie , Korperaal 11-11-1884 , Sergeant 30-07-1887 , Sergeant-onderwijzer21-09-1893 , Sergeant-Majoor-titulair 13-09-1898 , Sergeant-Majoor 09-11-1899 , met paspoort (groot verlof) 01-04-1903
Bij het Departement van Oorlog later van Defentie.
Eerste-klerck 01-04-1903 , Adjunt-Commis Kon. Bel. 01-10-1908 , Commies kon.Bel. 10-04-1916 , Hoofdcommies Kon.Bel. 01-04-1924 , Eervol ontslag 01-01-1932."
Willem Hendrik is overl vr 1970 in ´s Gravenhage.  Hij trouwde, 27 jaar oud, op 17-10-1894 in Leeuwarden  met Ida Wilhelmina Wilbers, 23 jaar oud, geb 25-02-1871 in Sneek, overl vr 1980.
Kinderen van Willem Hendrik en Ida Wilhelmina:

1 Hinderika Nicoletta  -  2 Marinus Louis  -  3 Willem Hendrik

Hinderika Nicoletta(Riek)Wiardi, geb 26-08-1895 in Assen, overl in 1945 in Ned. Indi, 50 jaar oud.  
Notitie: Hinderika werd tegelijk met haar dochter om het leven gebracht.
Zij trouwde, 24 jaar oud, op 17-10-1919 met Jacques Henri Boschman, 26 jaar oud, geb 22-04-1893 in Paramaribo,  overl vr 2000.
Marinus Louis Wiardi, geb 23-04-1897 in Assen, overl 1954 in ´s Gravenhage, 57 jaar oud,  trouwde, 30 jaar oud, op 25-05-1927 met Maria Dorothea Margaretha Steen, 26 jaar oud, geb 18-05-1901, overl 1979 in ´s Gravenhage, 78 jaar oud.
Willem Hendrik Wiardi , geb 02-04-1903 in ´s Gravenhage, overleden in 03-1980 in´s Gravenhage, 76 jaar oud,  trouwde met Anna Helena van der Loo.

Luppo Wiardi geb 18-09-1873 in Oude Pekela, zoon van Nicholaas Wiardi en Henderika Kuilman,  is overl 14-05-1956, 82 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1897 in Scheemda met Hindertje Ploeger, 27 jaar oud, geb 16-06-1870, overl 15-10-1933, 63 jaar oud.
Kinderen van Luppo en Hindertje:

1 Willem Hendrik  -  2 Nicolaas  -  3 Dina  -  4 Henderika
5 Johannes  -  6 Hesselina  -  7 Ida Wilhelmina  -  8 Jacob

Nicolaas Wiardi  geb 03-02-1897 in Scheemda,  overl 08-07-1932, 35 jaar oud, trouwde, 30 jaar oud, op 14-06-1927 in Stadskanaal met Henderika Jantina Ploeger.
Dina Wiardi
  geb 10-08-1898 in Oude Pekela, overl 1975, 77 jaar oud,  trouwde met Jan Jager.
Henderika Wiardi  geb 16-09-1899 in Oude Pekela , overl 1978, 79 jaar oud, trouwde, 20 jaar oud, op 23-05-1920 in Oude Pekela  met Jan Brouwer.
Johannes Wiardi  geb 16-07-1903 in Oude Pekela, trouwde met Annechien Prins.
Hesselina Wiardi  geb 07-01-1905 in Oude Pekela , overl 23-09-1947, 42 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1930 in Oude Pekela met Jan Jacob Jager.
Ida Wilhelmina Wiardi geb 23-01-1907 in Oude Pekela,  trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1932 in Oude Pekela  met Wolbert Meulman, 28 jaar oud, geb 31-12-1903.

Wiardus Wiardi, bij huwelijk binnenvaarder, bij overlijden voerman, geb 31-08-1838 in Vlachtwedde , zoon van Willem Hendrik Wiardi en Aaltje Jans van der Borgh, is overl 22-04-1896 in Groningen, 57 jaar oud, in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Hij is begraven  te Oude Pekela,op het oude kerkhof bij de NH kerk. Wiardus trouwde, 28 jaar oud, op 25-05-1867 in Oude Pekela  met Teelke Holstein, 25 jaar oud,  geb 08-08-1841 in Oude Pekela , dochter van Geert Geerts Holstein en Harmanna Jans de Ruiter. Teelke is overl 24-05-1925 in Oude Pekela , 83 jaar oud.
Kinderen van Wiardus en Teelke:

1 Willem Hendrik  -  2 Geert  -  3 Nicolaas
4 Harmannus  -  5 Aaltje  -  6 Antina Johanna

Willem Hendrik Wiardi , dagloner,  geb 09-02-1868 in Oude Pekela,  overleden op 03-01-1958 in Rotterdam, 89 jaar oud.
Hij is begraven op 07-01-1958 te Rotterdam (ZH). Willem is bijgezet in het familiegraf van de NH Begraafplaats Oud Charlois, Rotterdam (ZH)
Willem Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 15-10-1892 in Oude Pekela met Grietje Waarheid, 19 jaar oud, geb 05-06-1873 in Oude Pekela, overl 05-07-1937 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Kinderen van Willem Hendrik en Grietje:

1 Wiardus  -  2 Geessina  -  3 Teelke  -  4 Johannes

Wiardus Wiardi, boekhouder, huisonderwijzer, lesgever, geb 18-09-1794 in Groningen , zoon van Jacobus Wiardi en Christina Uilenbroek, is ged 18-09-1794, overl 04-10-1846 in Groningen, 52 jaar oud, trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1818 in Groningen met Annegien Brongers, 21 jaar oud, geb 1797 in Groningen , dochter van Haijo Brongers en Petronella Engelberts. Annegien is overl 14-03-1847 in Groningen, 50 jaar oud.
Kinderen van Wiardus en Annegien:

1 Christina  -  2 Petronella  -  3 Jacobus  -  4 Jacobus
5 Jacobus  -  6 Haijo  -  7 Petrus  -  8 Johannes  -  9 Nicolaas

 Christina Wiardi  geb 08-05-1819 in Groningen, overl 26-02-1874 in Groningen , 54 jaar oud, trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1846 in Groningen  met Fredrik Marten Robbersen, 23 jaar oud, gebo 05-03-1823 in Groningen, zoon van Fredrik Robbersen en Trientje Adriani.
Jacobus Wiardi,  besteller, zilversmidsgezel, telegraafbode,  geb 04-10-1823 in Groningen, overl 31-03-1865 in Groningen , 41 jaar oud,
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 13-06-1850 in Groningen met Anna Catharina Momberger, naaister, 36 jaar oud, geb 21-03-1814 in Groningen, dochter van Jan Momberger en Anna Joedit Strijdel. Anna  is overl 11-01-1854 in Groningen, 39 jaar oud

Kind van Jacobus en Anna Catharina:
          Anna Judith Wiardi, geb. 19-11-1853 in Groningen.

 
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 22-11-1855 in Groningen met IJda  Melles, 32 jaar oud,  geb  28-02-1823 in Garnwerd , dochter van Melle Baukes Melles en Frouke Harms Meijer. IJda is overl 28-01-1890 in Groningen, 66 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en IJda :

1 Wiardus  -  2 Frouwke  -  3 Annegien

 Wiardus Wiardi  geb 02-05-1858 in Groningen, zoon van
Jacobus Wiardi en IJda Melles, trouwde op 18-05-1882 te Groningen met
Rebina Alberdina Olthof, geb 26-12-1855 in Appingedam, dochter van Frederik Olthof en Johanna Maria Stalman. Zij is overl 7-12-1911 te Groningen.
Kinderen van Wiardus en Rebina Alberdina:

1 Jacobus -  2 Freerk Wiardus   -  3 Ido Albert  -  4 Wiardus
Jacobus Wiardi ,  machinist, geb 1884 in Groningen  trouwde, 22 jaar oud, op 01-03-1906 in Groningen   met Trijntje Meidinga, 24 jaar oud, geb 1882 in Groningen, dochter van Klaas Meidinga en Grietje Streurman.
Freerk Wiardus Wiardi  geb 1889 in Groningen, trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1912 in Groningen  met Dieverke Wieringa, 34 jaar oud, geb 1878 in Groningen, dochter van Roelf Wieringa en Grietje Kleveringa.
Wiardus Wiardi  geb 1894 in Groningen,  overl vr 2000,  trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1919 in Assen met Gesina Laferte, 23 jaar oud, geb 1896 in Assen, dochter van Aart Laferte en Henderkien Paas.

 Frouwke Wiardi geb 13-04-1860 in Groningen, dochter van Jacobus Wiardi en IJda Melles, trouwde, 27 jaar oud, op 01-04-1888 in Groningen met Steven Nauta, steenhouwer, 21 jaar oud, geb 19-09-1866 in Groningen , zoon van Leendert Nauta en Kornelsje Schut.

Haijo Wiardi, verver, geb 06-12-1825 in Groningen , zoon van Wiardus Wiardi en Annegien Brongers, is overl  10-10-1898 in Emmen, 72 jaar oud.  Hij:
(1) trouwde, ten hoogste 45 jaar oud, vr 1870 met Geertien Pol, ten hoogste 44 jaar oud, geb 17-12-1826 in Oosterhesselen , dochter van Jacob Pol en Geesien Jalving. Geertien is overl vr 1930.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 17-09-1870 in Emmen (Dr)  met Johanna Philippina Helena Schindler, 45 jaar oud.  geb 14-11-1824 in Grave (N.Br), dochter van Jacob Schindler en Johanna Hendrietta Wilhelmina Anna Petronelle Louisa Smits. Johanna is overl 26-06-1899 in Emmen , 74 jaar oud.
Kinderen van Haijo en Geertien:

1 Annegien  -  2 Geesien  -  3 Wiardus

Petrus Wiardi  geb 03-10-1828 in Groningen , zoon van Wiardus Wiardi en Annegien Brongers,  trouwde, 31 jaar oud, op 03-05-1860 in Groningen  met Sietske Bebingh, 26 jaar oud, geb 06-02-1834 in Groningen, dochter van Jan Bebingh en Grietje van den Berg.

Nicolaas Wiardi, broodbakker en stadsweger,  geb 29-10-1795 in Groningen , zoon van Jacobus Wiardi en Christina Uilenbroek, ged 29-10-1795 in Groningen overl 20-05-1878 in Groningen , 82 jaar oud.  Nicolaas:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1824 in Grijpskerk (Gr)  met Aleida Jans de Poel, 21 jaar oud, geb 1803 in Grijpskerk.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 14-06-1827 in Groningen   met Aagtje Noordhoff, 30 jaar oud, geb 05-03-1797 in Obergum, dochter van Heiko Roelofs Noordhoff en Martje Meinders. Aagtje is overl vr 1847, ten hoogste 50 jaar oud.
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 05-08-1847 in Groningen  met Mentje Eelses Zijlstra, 49 jaar oud, geb 25-06-1798 in Dokkum.

Jacoba Christina Wiardi  geb 30-09-1802 in Groningen, dochter van Jacobus Wiardi en Christina Uilenbroek,  overl 01-05-1846 in Kropswolde, 43 jaar oud,  trouwde, 22 jaar oud, op 15-07-1825 met Oetze Atzema Kruiger,  predikant te Kropswolde ,22 jaar oud, geb 01-02-1803 in Groningen, gedoopt op 04-02-1803 in de Martinikerk te Groningen, zoon van Jan Kruiger en Else Oetzes Atzema. Oetze is overl 30-07-1892 in Kalkwijk, 89 jaar oud.

Kinderen van Jacoba Christina en Oetze Atzema:

1 Jan  -  3 Christina Jacoba   -  4 Badalina Titia Margaretha Tjakiena

Christina Jacoba Kruiger, geb 1834 in Kropswolde (gem. Hoogezand), dochter van Oetze Atzema Kruiger en Jacoba Christina Wiardi,   is overl op 21-02-1912 in Groningen (Gr), 78 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 14-02-1857 in Hoogezand (Gr) met Abel Bergsma, hoofdonderwijzer, 29 jaar oud, geb 08-12-1827 in Zuidlaren (Dr), zoon van Jan Klasen Bergsma en Trijntje Abels Venema. Abel is overl
04-10-1887 in Zuidbarge Emmen), 59 jaar oud.
Kinderen van Christina Jacoba en Abel:

1 Christina Jacoba  -  2 Jan Klaassens  -  3 Katharina Alida  -  4 Oetse  -  5 Roelof
6 Martha Ellija  -  7 Nicolaas Wiardi  -  8 Klaas  - 
9 Tijsiena Lamberdina

 Christina Jacoba Bergsma, 23 jaar oud, geb 24-07-1857 in Erm, dochter van Abel Bergsma, hoofdonderwijzer en Christina Jacoba Kruiger. Christina is overl 11-03-1939 in Ommen (Dr), 81 jaar oud.  Zij trouwde op 26-04-1881 in Emmen(Dr) met Timen Swiers, rijksambtenaar, geb 1850 in Sappemeer, zoon van Zwier Timens Swiers en Anna Maria Hoen. Timen overleed op 30-11-1937 in Ommen (Dr), 87 jaar oud.

 

Kinderen van Christina Jacoba en Timen:

1 Abelinus  -  2 Anna Maria  -  3 Severinus Katarinus
4 Jacobus Martinus  -  5 Frouwina  -  6 Jan -  7 Martha Ellia

Abelinus Swiers,  magazijnbediende, handelsreiziger geb 03-03-1882 in Emmen,  overl 16-12-1956 in Groningen, van Houtenlaan 29, 74 jaar oud, trouwde, 26 jaar oud, op 07-11-1908 in Ommen met Antiena Ebeliena Elsiena van Kregten, 21 jaar oud, geb 03-03-1887 in Groningen, dochter van Wijtze van Kregten en Geeske Heerdt. Antiena is overleden op 20-06-1924 in Groningen (Gr), 37 jaar oud.

Kinderen van Abelinus en Antiena:

1 Timen -  2  Christina Jacoba -  3 Antiena Ebelina Elsiena
4 Rieko -  5 Swierinus Katarinus  - 
6 Martha Anna Frouwina (Mattie)

Martha Anna Frouwina Swiers (Mattie) trouwde in 1944 met Nico Carsouw.
Kinderen van Mattie en Nico:

1 IJsbrand  -  2 Ankie

Timen Swiers, zeeman,   geb 25-02-1909 in Groningen, overl 11-07-1989, 80 jaar oud, trouwde, 37 jaar oud, op 14-01-1947 in Groningen met Johanna Eijgje Oosterlee, dochter van Jan Oosterlee en Eijgje Blok.
Kinderen van Timen en Johanna:

1 Antiena Ebeliena Elsiena  -  2 Jan Abelinus

Antiena Ebeliena Elsiena Swiers, dochter van Timen Swiers en Johanna Eijgje Oosterlee,  trouwde op 22-09-1972 in Tiel (Gld) met Jack Franois Roland Leroux.
Kinderen van Antiena  en Jack:

1 Stephane Timen Jean Leroux, geb in Mont Saint Aignan (France).
2 Kareen Lucienne Johanna Leroux, geb  in Mont Saint Aignan (France)

Kareen Lucienne Johanna Leroux  trouwde met Ludovic Amelot.
Kinderen van Kareen Lucienne Johanna en Ludovic:

 1 Robin Amelot, geboren in Svres (France) -  2 Zo Amelot, geboren in Svres (France).

Jan Abelinus Swiers , zoon van Timen Swiers en Johanna Eijgje Oosterlee,  trouwde met Marchien Hartman.
Kinderen van Jan Abelinus en Marchien:

1 Anne (Antiena), geb in Winterswijk -  2 Elske, geb in Winterswijk

Jacobus Martinus Swiers, geb 09-05-1886 in Emmen, zoon van Timen Swiers en Christina Jacoba Bergsma,  overl 20-04-1966 in Kampen (huize Margaretha), 79 jaar oud.  Jacobus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1913 in Coevorden (Dr) met Niesje Berendina Vriend, 27 jaar oud. Zij is geboren in 1886 in Coevorden (Dr),dochter van Johannes Vriend, koperslager, en Jennechien Rozeman. Niesje overl 15-11-1923 in Coevorden (Dr), 37 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1923 met Jantina Everdina Klemens.

Swerinus Katarinus Swiers, handelsagent,  geb 31-10-1884 in Erica (Emmen)(Dr), zoon van Timen Swiers en Christina Jacoba Bergsma, trouwde met Alida van Raamsdonk, geb in Amsterdam (NH).

Jacobus Martinus Swiers,  koopman,   geb 1887 in Emmen (Dr), zoon van Timen Swiers en Christina Jacoba Bergsma. Jacobus:
(1) trouwde met Johanna Jongbloed.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1913 in Coevorden (Dr)  met Niesje Berendina Vriend, 27 jaar oud,  geb 1886 in Coevorden (Dr), dochter van Johannes Vriend en Jennechien Rozeman. Niesje is overl 15-11-1923 in Coevorden (Dr), 37 jaar oud.
Kind van Jacobus Martinus en Johanna:

Annie Martina Swiers, geb 1927 in Coevorden (Dr), aldaar overl 23-09-1928 in Coevorden (Dr), 1 jaar oud.

Jan Klaassens Bergsma, rijksambtenaar en kommies, geb 11-07-1859 in Erm (Sleen), zoon van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Jan is overl 14-03-1937 in Emmen (Dr), 77 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 23-10-1886 in Vlagtwedde (Gr) met Rika Wolf, modiste, 24 jaar oud, geb 1862 in Emmen (Dr), dochter van Wolf Wolf en Aldegonde Caroline Mol.
Katharina Alida Bergsma geb 05-03-1861 in Erm (Sleen), dochter van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger.  Katharina  trouwde, 24 jaar oud, op 16-02-1886 in Emmen (Dr) met Petrus Voogd, koperslager, 23 jaar oud, geb 1863 in Emmen (Dr), zoon van Gerrit Voogd en Johanna Philippina Helena Schindler. Het huwelijk van Katharina en Petrus werd ontbonden op 03-10-1906 in s Gravenhage (ZH).
Oetse Bergsma,  geb 20-01-1863 in Erm (Sleen), zoon van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Oetse trouwde met Frouke Cusveller, geb 1869 in Stavoren (Fr), dochter van Hartman Lieuwes Cusveller en Pietje de Vlugt.
Roelof Bergsma, bakker, geb 1865 in Sleen(Dr), zoon van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 05-04-1893 met Anna Maria Georgina Bonting, 26 jaar oud, geb 1867 in Meester-Kornelis (Ned. Oost Indie), dochter van Gerardus Marinus Bonting en Elisabeth Henriette Gerhardina van der Sluijs.
Martha Ellija Bergsma,  geb 16-01-1867 in Erm (Sleen), dochter van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Martha is overl 04-11-1900 in Valthermond (Odoorn), 33 jaar oud. Zij  trouwde met Karel Wolf, verwer, geb 1865 in Emmen (Dr), zoon van Wolf Wolf en Aldegonde Caroline Mol.
Nicolaas Wiardi Bergsma, bakker, geb 06-04-1870 in Erm (Sleen), zoon van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 04-01-1897 in Gasselte (Dr) met Anna Engelina Jansingh, 15 jaar oud, geb 1882 in Onstwedde (Gr), dochter van Jan Anthonius Jansingh en Grietje Oosterveld.
Klaas Bergsma, bakker, geb 03-05-1873 in Erm (Sleen), zoon van Abel Bergsma en Christina Jacoba Kruiger. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 31-12-1896 in Winschoten (Gr) met Janna Sparreboom, 27 jaar oud, geb 1869 in Nieuwe Pekela (Gr), dochter van Herman Jan Sparreboom en Marchien Zuiderweg.

Badalina Titia Margaretha Tjakiena Kruiger, geb 1842 in Hoogezand (Gr), dochter van Oetze Atzema Kruiger en Jacoba Christina Wiardi. Badalina, overl 25-06-1926 in Borger (Dr), 84 jaar oud,  trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1866 in Bad Driburg (Dld) met Carl Wilhelm Runge, graveur en glasslijper, 29 jaar oud,  geb 1837 in Siebenstern (Dld), zoon van Heinrich Runge en Wilhelmina Lippens. Carl  is overl 26-08-1913 in Nieuw Buinen, 76 jaar oud.

Petrus Wiardi  geb 25-09-1807 in Groningen, zoon van Jacobus Wiardi en Christina Uilenbroek, ged 25-09-1807 in Groningen, overl 09-02-1885 in Groningen, 77 jaar oud, trouwde, 27 jaar oud, op 18-06-1835 in Groningen  met Hillegijn Alting, 25 jaar oud, geb 14-03-1810 in Groningen, dochter van Heijo Alting en Alberdina Eelkman.
Kinderen van Petrus en Hillegijn:

1 Jacobus  -  2 Heije  -  3 Albertina   -  4 Heije  -  5 Wiardus  -  6 Jan Willem
7 Catherina Christina -  8 Jan Willem  -  9 Catharina Christina  -  10 Wilhelm Anderika

Albertina Wiardi geb 28-09-1838 in Groningen , dochter van Petrus Wiardi en Hillegijn Alting, ged 01-10-1838 in Groningen,  trouwde, 34 jaar oud, op 10-05-1873 in Groningen met Johannes Jacobus Krieger.
Heije Wiardi, banketbakker, geb 05-09-1840 in Groningen, zoon van Petrus Wiardi en Hillegijn Alting, overl 11-06-1919 in ´s Gravenhage, 78 jaar oud, trouwde, 33 jaar oud, op 09-05-1874 in Groningen  met Catharina Sofia van Kregten, 30 jaar oud, geb 31-01-1844 in Groningen, dochter van Rudolphus Johannes van Kregten en Wilhelmina Catharina Alting. Catharina is overl 09-03-1915 in ´s Gravenhage, 71 jaar oud.

 ************

Hendrick von der Havestadt geb 1598 in Osnabrck ? (Dld), zoon van Hans von der Havestadt en Agnes, trouwde, 34 jaar oud, op 03-06-1632 in Emden (Dld) met Grietjen Udes, 34 jaar oud, geboren in 1598.
Kinderen van Hendrick en Grietjen:

1 Teite  -  2 Margaretha  -  3 Esther

Teite Hindricks Havestadt,  trouwde vr 1660 met Luytien Oomkes.
Margaretha Hindriks Havestadt geb omstreeks 1635 in Scheemda,  overl vr 1670, ten hoogste 35 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 02-09-1660 in Scheemda  met Johan Sissing, rechter te Farmsum, Uitwyrda en Holwyrda, 25 jaar oud, geb 1635 in Farmsum,  zoon van Hendrik Sissing en Lamme Meinderts. Johan is overl 1714 in Farmsum  79 jaar oud.
Kinderen van Margaretha en Johan:

1 Jan  -  2 Henricus

Jan Sissing , rekenmeester en Convooimeester,  geb 1660 in Farmsum, overl 1733, 73 jaar oud,  trouwde met Jacomina Kleijwerts.
Kind van Jan en Jacomina: Jan

Jan Sissing, zoon van Jan Sissing en Jacomina Kleijwerts, trouwde op 06-08-1741 in Groningen   met Egberdina Datama.
Kinderen van Jan en Egberdina:

1 Margaretha Wilhelmina  -  2 Jan  -  3 Gerardus

Henricus Sissing , organist te Scheemda, geb omstreeks 1665 in Farmsum, zoon van Johan Sissing en Margaretha Hindriks Havestadt. het oudste kerkorgel van Nederland, afkomstig van de N.H. kerk in Scheemda,
 gemaakt in 1526. Dit orgel hangt sinds 1874 in het Rijksmuseum te Amsterdam.

 
Henricus is overl 13-12-1719 in Scheemda, ongeveer 54 jaar oud. Hij:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-04-1689 in Westerlee  met Grietje Andries van Rysbeeck, geb in Scheemda, gedo 18-02-1666 in Scheemda, overl 23-02-1710 in Scheemda, 44 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 19-02-1710 in Nieuwolda (Gr)  met Grietje Jacobs Mulder, ged 03-09-1674 in Nieuwolda, overl 14-05-1716 in Scheemda, 41 jaar oud.

Kinderen van Henricus en Grietje Andries:

1 Jan Sissing,  -  2 Teitina  -  3 Margarita  -  4 Jan  -  5 Andries
6 Margaretha  -  7 Jan  -  8 Henrika  -  9 Hendrik

Kinderen van Henricus en Grietje Jacobs:

1 Frouke  -  2 Johannes  -  3 Jacobus Mutler

Teitina Sissing  geboren in 1692 in Scheemda (Gr), dochter van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck   ged 07-03-1692 in Scheemda, trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1714 in Scheemda  met Abraham Houwingh, geb in Groningen, overl 1728 in Scheemda.
Kinderen van Teitina en Abraham:

1 Grietje  -  2 Grietje  -  3 Geesjen  -  4 Willemina  -  5 Henricus
6 Isaac  -  7 Aaltjen  -  8 Jakomina

Andries Sissing,  organist, zoon van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck, ged 02-01-1698 in Scheemda :
(1) trouwde op 18-11-1725 in Scheemda met Margaretha Pieters Pieters, geboren in Godlinze, overl 29-09-1739 in Eenum.
(2) trouwde na 1739 met Margaretha Landt, overl 29-09-1770 in Eenum.
Kinderen van Andries en Margaretha Pieters:

1 Dieuwertje  -  2 Henderikus  -  3 Grietje  -  4 Pieter

Kinderen van Andries en Margaretha Landt:

1 Pieter  -  2 Jakob  -  3 Jakob  -  4 Jan  -  5 Andries

Henderikus Sissing geb 03-12-1730 in Scheemda, zoon van Andries Sissing en Margaretha Pieters Pieters,  is overl 09-05-1805 in Scheemda, 74 jaar oud. Hij:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 18-12-1763 in IJsselmonde  met Neeltje van der Giessen, geb in IJsselmonde, overl 04-09-1772 in Scheemda.
(2) trouwde, minstens 42 jaar oud, na 1772 met Aagtje Laurens, geb in IJsselmonde, overl 19-03-1783 in Scheemda.
Kind van Henderikus en Neeltje:

Andries

Kinderen van Henderikus en Aagtje:

1 Margaretha  -  2 Laurens  -  3 Antje  -  4 Pieter

Laurens Sissing  geb 27-04-1777 in Scheemda , zoon van Henderikus Sissing en Aagtje Laurens, trouwde, 41 jaar oud, op 02-12-1818 in Rotterdam  met Helena van Raaij, 28 jaar oud, geb 1790 in Rotterdam, dochter van Cornelis van Raaij en Johanna Vrooman.

Antje Sissing geb 01-08-1779 in Scheemda , dochter van Henderikus Sissing en Aagtje Laurens,  trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1801 in Scheemda met Klaas Jans Bakker.

 Pieter Sissing  geb 1736 in Scheemda, zoon van Andries Sissing en Margaretha Landt, overl 28-11-1826 in Rotterdam, 90 jaar oud,  trouwde met Pieternella Giesen.
Kinderen van Pieter en Pieternella:

1 Andries  -  2 Pieter  -  3 Neeltje  -  4 Anthonia  -  5 Dievertje -  7 Neeltje

Margaretha Sissing geb 17-12-1699 in Scheemda , dochter van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck. Zij:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 22-11-1719 in Scheemda  met Derk Wichers Chercher, overl vr 1745.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 31-01-1745 in Hoogezand  met Evert Tonnis.
Kinderen van Margaretha en Derk Wichers:

1 Jacobus  -  2 Andries  -  3 Wigcher  -  4 Helena

Hendrik Sissing , schoolmeester te Obergum, geb 27-01-1704 in Scheemda , zoon van Henricus Sissing en Grietje Andries van Rysbeeck, is overl in Uithuizen, trouwde, 20 jaar oud, op 02-02-1724 in Groningen  met Andriena Steenbergen, 20 jaar oud, geb 1704 in Groningen, dochter van Andries Roelfs Steenbergen en Jantje Geerts.
Kinderen van Hendrik en Andriena:

1 Grietje   -  2 Hendricus  -  3 Jan  -  4 Lammechijn  -  5 Andries

Hendricus Sissingh ,schoolmeester en koster te Tinallinge, geb 10-09-1734 in Obergum , zoon van Hendrik Sissing en Andriena Steenbergen, is overl 1779 in Tinallinge, 44 jaar oud,  trouwde, 21 jaar oud, op 21-03-1756 in Sauwerd  met Aafke Jans Hindriks, 21 jaar oud, geb 1735 in Sauwerd, dochter van Hindrik Derks en Frouke Sigers, is ged  26-06-1735 in Sauwerd,  is overl vr 1816 in Tinallinge, ten hoogste 81 jaar.
Kinderen van Hendricus en Aafke Jans:

1 Andries -  2 Derk -  3 dochter Sissingh  -  4 Frouwke  -  5 Jan
6 Henricus  -  7 Hendrik  -  8 Cornelis  -  9 Jacob

Andries Henderikus Sissing, dagloner,geb in Tinallinge , zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks .  Hij:
(1) trouwde op 03-07-1791 in Warfhuizen  met Trientje Pieters, overl vr 1802 in Warfhuizen.
(2) trouwde op 20-11-1802 in Warfhuizen  met Geertje Willems, geb in Leens.
Derk Hendrikus Sissingh , herbergier, geb 1750 in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks.  Derk  is overl 18-11-1841 in Ezinge, 91 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 22-06-1783 in Tinallinge (Gr)  met Trijntje Roelofs de Boer, 24 jaar oud, geb 1759 in Kantens , dochter van Roelf Jans de Boer en Antje Berents, ged 06-02-1759 in Kantens. Zij is overl vr 1841 in Ezinge, ten hoogste 82 jaar.
Kinderen van Derk Hendrikus en Trijntje Roelofs:

1 Hinderikus  -  2 Hindrik  -  3 Antje

Frouwke Hendericus Sissing  geb 1767 in Tinallinge, dochter van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks, is overl 20-11-1841 in Baflo, 74 jaar oud, trouwde met Pieter Jans Bolhuis, daglooner, geboren in Bellingweer, zoon van Jan Geerts Bolhuis en Grietje Jans. Pieter is overl vr 1841 in Baflo.
Kinderen van Frouwke en Pieter:

1 Jantje  -  2 Henderikus

Jantje Pieters Sissing  geb 03-09-1786 in Tinallinge , dochter van Pieter Jans Bolhuis en Frouwke Hendericus Sissing,  is ged 10-09-1786 in Tinallinge. Zij is overl 17-01-1856 in Den Andel, 69 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 23-09-1811 in Baflo met Jakob Arends Vos, daglooner, 34 jaar oud, geb 31-03-1777 in Den Andel , zoon van Arent Boelens, voerman,  en Frouke Jacobs, voermansche. Jakob  is overl 18-01-1843 in Den Andel, 65 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Jakob:

1 Arend Jakobs  -  2 Elijzabeth

Arend Jakobs Vos, boerenknecht, geb14-02-1812 in Baflo , zoon van Jakob Arends Vos en Jantje Pieters Sissing,  is overl 28-07-1895 in Den Andel, 83 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 01-02-1834 in Baflo  met Johanna Pouwels Dam, 19 jaar oud, geb 20-03-1814 in Wehe. Zij is overl 21-12-1891 in Baflo, 77 jaar oud.
Elijzabeth Vos geb 1819 in Den Andel , dochter van Jakob Arends Vos en Jantje Pieters Sissing, trouwde, 33 jaar oud, op 28-06-1852 in Warffum  met Aardt Vredeling, daglooner,47 jaar oud, geb 1805 in Nijkerk (Gld).

Henderikus Bolhuis , timmerman, geb 11-01-1789 in Baflo , zoon van Pieter Jans Bolhuis en Frouwke Hendericus Sissing,  trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1813 in Warffum  met Derkje Enjes Berghuis, linnennaaister, 21 jaar oud,  geb 21-11-1791 in Kantens, dochter van Enje Pieters Berghuis en Anje Jacobs. 

Henricus Sissingh, schoolmeester, geb 10-04-1769 in Tinallinge , zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks, is ged 16-04-1769 in Tinallinge.   Henricus is overl 20-07-1846 in Baflo , 77 jaar oud. Hij:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-01-1793 in Baflo  met Janna Hendriks, 21 jaar oud, geb 1772 in Baflo, dochter van Hindrik Jans en Jantje Jans. Zij is ged 08-10-1772 in Baflo, overl 09-10-1815 in Baflo, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 25-08-1816 in Baflo met Pieterke Berends Hofman, 32 jaar oud, geb 15-11-1783 in Klein Maarslag, dochter van Berend Popkes Hofman, daglooner, enTrijntje Peters Vos, is ged 23-11-1783 in Mensingeweer,  is overl 02-04-1858 in Baflo, 74 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Janna:

1 Henderikus  -  2 Jan Hendrikus  -  3 Hendrik Hendrikus  -  4 Aafke Hendriks
5 Jacob Henderikus -  6 Dina -  7 Dirk Hendrikus  -  8  Dina

Kinderen van Henricus en Pieterke Berends:
1 Derk  -  2 Berend Hendrikus  -  3 Pieterke Hendrikus

Henderikus Sissingh , dagloner, geb 10-02-1793 in Baflo , zoon van Henricus Sissingh en Janna Hendriks, is ged  17-02-1793 in Baflo, overl 03-10-1864 in Baflo, 71 jaar oud. Hij:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26-08-1816 in Baflo  met Eltje Rengers Rijkels, 24 jaar oud, geb 1792 in Westernieland , dochter van Renger Rijkels, werkman, en Eltjen Hindriks Stuit, is ged 05-02-1792 in Westernieland . Eltje  is overl 20-05-1836 in Baflo, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 24-07-1841 in Baflo met Albarta Jacoba Geuzendam, 38 jaar oud, geb 26-04-1803 in Bellingweer , dochter van Daniel Geusendam, schoolmeester, en Geertruid Sophia Fuik van Sijtzama. 
 Albarta  is overl 19-01-1848 in Baflo, 44 jaar oud.

Kinderen van Henderikus en Eltje Rengers:

1 Renger Rijkels  -  2 Henderikus  -  3 Jan Hendriks  -  4 Etje  -  5 Hendrikus

Kind van Henderikus en Albarta Jacoba:  Wendela

 Renger Rijkels Sissing , brievenbesteller en tuinman, geb 13-01-1817 in Warffum, zoon van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels. Hij is overleden op 19-02-1895 in Obergum, 78 jaar oud. Hij trouwde met Hendrikje Johannes van den Berg, geb 04-02-1822 in Winsum , dochter van Johannes Hindriks van den Berg, timmerman, en Anje Bernardus Dijkhuizen. 

 

Kinderen van Renger en Hendrikje :

1 Johannes  -  2 Eltje -  3 Henderikus  -  4 Anje
5 Hinderika Regerdina  - 
6 Hinderika Rengerdina  -  7 Jan  -  8 Pieter

Henderikus Sissing geb 05-05-1850 in Winsum, daglooner, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg, is overl 19-12-1912 in Groningen , 62 jaar oud. Hij trouwde met Annechien Steendam, naaister, dochter van Johannes Reinders Steendam, schoenmaker, en Janna Harms Hoeksema.
Kinderen van Henderikus en Annechien:

1 Johannes  -  2 Renger

Anje Sissing  geb 10-09-1852 in Winsum , dochter van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg.  Anje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1880 in Bedum met Nicolaas Zwaving, timmerman, 23 jaar oud, geb 1857 in Ten Boer , zoon van Albert Jans Zwaving, timmerman, en Pieterdina Franzina Kruizinga. Nicolaas is overleden vr 1890, ten hoogste 33 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22-05-1890 in Groningen  met Friedrich Kimer, 29 jaar oud, geb 19-06-1860 in Pfullendorf (Dld), zoon van Josef Kimer en Anna Rusch.
Hinderika Rengerdina Sissing geb 03-03-1855 in Winsum, dochter van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg. Hinderika  is overl 23-01-1933 in Groningen , 77 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1880 in Groningen met Harm Walles, barbier, 31 jaar oud, geb 13-03-1849 in Groningen , zoon van Geert Walles, wever, en Gepke Haverkamp.
Jan Sissing ,
 timmerman, geb 28-08-1857 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg, is overl 28-02-1935 in Groningen, 77 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1882 in Groningen  met Johanna de Vries, 23 jaar oud, geb 13-03-1859 in Groningen (Gr), dochter van Pieter de Vries en Hindriktje Brinks.
Pieter Sissing,
timmerman,  geb 23-12-1860 in Winsum, zoon van Renger Rijkels Sissing en Hendrikje Johannes van den Berg,  is overl 17-12-1904 in Obergum , 43 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 07-08-1890 in Winsum  met Hendertje Schrder, 25 jaar oud, geb 20-11-1864 in Obergum, dochter van Johann Ernst Christoff Schrder, daglooner, en Stientje Jacobs Vennema. Hendertje is overl 08-06-1950 in Obergum, 85 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hendertje:

1 Stientje  - 2 Henderika Rengerdina  -  3 Renger Johan
4 Johan  -  5 Henderika Rengerdina  -  6 Johanna

Stientje Sissing geb 30-09-1890 in Groningen, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder. Stientje is overl 13-01-1948 in Tolbert, 57 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op 05-06-1920 in Leek   met Willem Hovinga, arbeider, 27 jaar oud,  geb16-07-1892 in Tolbert . Willem is overl 10-02-1959 in Groningen, 66 jaar oud.
Kind van Stientje en Willem:

 Geessienus

Geessienus Hovinga , touwslager, geb 05-08-1924 in Tolbert, zoon van Willem Hovinga en Stientje Sissing, is overl 05-09-2002 in Groningen, 78 jaar oud. Hij trouwde met Barberdina Bijma, geboren in Noordhorn.
Kind van Geessienus en Barberdina:

 Willem

Willem Hovinga,  geb in Groningen, zoon van Geessienus Hovinga en Barberdina Bijma, trouwde in Leek  met Jeltje Auktje Poelman, geb in Sebaldeburen.
Willem Hovinga is oprichter en eigenaar van website: www.graftombe.nl.


 Henderika Rengerdina Sissing, geb 04-09-1898 in Winsum, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder, is overleden op 24-06-1962 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1920 in Winsum  met Jacob Rondhuis, 24 jaar oud, rijksveldwachter, geb 27-09-1896 in t Zandt, zoon van Hindrik Rondhuis en Berendje Kuiper. Jacob is overl 30-08-1972 in Drachten, 75 jaar oud.

 Johanna Sissing
,  geb 05-12-1899 in Winsum, dochter van Pieter Sissing en Hendertje Schrder, is overl 08-06-1984 in Groningen , 84 jaar oud. Zij trouwde met
Hidde Giesolf, geb 1905 in Leens, zoon van Hidde Giesolf, arbeider, dienstknecht, en Saaktje Brilstra. Hidde jr.  is overl op 03-07-1993 in Winsum, 88 jaar oud.

Jan Hendriks Sissing, boerenknegt, geb 11-03-1822 in Baflo, zoon van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels, is overl in 1900, 78 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 31-07-1845 in Usquert  met
Jantje Meints Luidens, 20 jaar oud, geb 1825 in Kantens.
Etje Sissing,
dagloonster, geb 1829 in Baflo, dochter van Henderikus Sissingh en Eltje Rengers Rijkels. Zij trouwde, 27 jaar oud, op 13-12-1856 in Baflo  met Jan Kornelis Valk, boerenknecht, 31 jaar oud,  geb 1825 in Den Andel, zoon van Kornelis Jacobus Valk en Aaltje Jans Wilkens. Jan is overl 18-11-1864 in Baflo, 39 jaar oud.
Kinderen van Etje en Jan Kornelis:

1 Aaltje  -  2 Henderikus

 Henderikus Valk , postbode, geb 26-10-1860 in Den Andel, zoon van Jan Kornelis Valk en Etje Sissing trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1884 in Delfzijl  met Roelfien Oosterhuis, 25 jaar oud., geb 24-07-1859 in Uitwierde, dochter van Jan Oosterhuis,  boerenknecht en kruidenier,  en Grietje Bos. Roelfien is overleden op 13-10-1943 te Groningen.
Kinderen van Henderikus en Roelfien:

1 Jan  -  2 Grietje  -  3 Etje -  4 Aaltje  -  5 Pieter  -  6 Pieterke
7 Eltjo (in de USA: Albert genoemd)  -  8 Henderikus  -  9 Harm


gezin van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis

Jan Valk, winkeliergeb 03-11-1885 in Delfzijl , overl 02-04-1955 in Groningen , 69 jaar oud, trouwde met Trijntje Dusseljee, geb 20-03-1885 in Delfzijl , dochter van Jans Dusseljee en Trientje Wijdeveld. Trijntje is overleden op 01-03-1973 in Groningen , 87 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trijntje:

1 Hendrikus Valk -  2 Trientje (Tinie) -  3 Jans  -  4 Pieter

Hendrikus Valk, geb 17-02-1914 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee. Hendrikus is overl 18-08-1995 in Groningen. Hij trouwde met Henderika Piersma, geb 20-06-1921  in Haren (Gr), overl 07-06-2006 in Groningen, 84  jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Henderika:

1.Jan -  2 Henk  -  3 Ria Jofine  -  4 Erik H.J.P.

Henk Valk, zoon van Hendrikus Valk en Henderika Piersma, trouwde met Grieta Verbree.
Trientje Valk, geb Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), dochter van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  trouwde met Leonardus Hettema, geb  27-02-1923 in Menaldum (Fr).
Kinderen van Trientje en Leonardus:

1 Theo Leonardus  -  2 Jan Leonardus

Jans Valk, geb 11-11-1921 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overl in 2007 in Groningen (Gr), 86 jaar oud. Hij trouwde met B Bulthuis.
Pieter Valk, musicus,  geb 12-03-1923 in Groningen (Gr), zoon van Jan Valk en Trijntje Dusseljee,  is overleden in 1967 in Groningen, 44 jaar oud. Hij trouwde met Catharina Togeretz.
 

Grietje Valk, geb 24-10-1886 in Holwierde , trouwde, 34 jaar oud, op 20-10-1921 in Delfzijl  met Jakobus Zwarts, 33 jaar oud, assuradeur,  geb 04-09-1888 in Farmsum , zoon van Wiebe Zwarts en Arentdina Masson.
Kinderen van Grietje en Jakobus:
1 Wybe - 2 Roelfien
de families Swiers en Zwarts
(omdat dochter Gr erop ontbreekt, zal zij deze foto wel genomen hebben)
vlnr Grietje, Pieterke en Etje Valk

Etje Valk, geb 23-11-1887 in Delfzijl , trouwde, 31 jaar oud, op 18-07-1919 in Termunten  met Lodewijk van der Wal, 30 jaar oud, electrotechnicus, winkelier, geb 1889 in Wagenborgen , zoon van Hindrik van der Wal en Pieterke Pot. Lodewijk is overl 03-09-1956 in Sneek , 67 jaar oud.
Kinderen van Etje en Lodewijk:

1 Roelfien  -  2 Pieterke  -  3 Henk  -  4 Henderikus  -  5 Albert

 

1920 - de Grote Markt te Groningen, schilderij van Otto Eerelman

Aaltje Valk, verpleegster, geb 12-06-1889 in Delfzijl, overl  23-12-1974 in Groningen, 85 jaar oud,  trouwde, 29 jaar oud, op 19-12-1918 in Groningen  met Timen Swiers, gezagvoerder grote handelsvaart, 32 jaar oud, geb 09-12-1886 in Delfzijl , zoon van Derk Swiers, zeeman, vuurtorenwachter,  en Margaretha Olthof. Timen is overleden op 11-03-1964 in Groningen , 77 jaar oud.


   Aaltje Valk                                  Timen Swiers

Kinderen van Aaltje en Timen:

1 Margaretha, geb. 16-10-1920 te Groningen, overl. op 28-05-1986 te Hoogerheide, 65 jaar oud. Zij huwde met Pieter Wulffraat, geb. 05-05-1920 te Rotterdam, overl. 30-11-2009 te Ossendrecht, 89 jaar oud.
2 Roelfien, geb. 28-03-1922 te Groningen, overl. 25-05-2001 te 't Harde, 79 jaar oud.
Zij huwde met Antonie Buijse, geb. in 1922 te Rotterdam, overl. in 2001, 78 jaar oud.
3 Derk , geb. 12-09-1925 te Groningen, overl. 25-03-2017, 92 jaar oud te Rotterdam.
Hij huwde op 10 mei 1951 te Schiedam met Aldegonda Plate.
4 Grietje, geb. 24-10-1928 te Groningen, overl. 16-09-2011 te Groningen, 83 jaar oud.
Zij was gehuwd met J.J.F. (Jan) van den Bergh en met Tino van der Zeijde.
5 Johanna Maria Frouwina,
gehuwd geweest met Jannes Lammert de Graaff, zoon van Roelf de Graaff en Maria de Vries. Hij is overl. 22-08-2017.

 

*****

Pieter Valk, ambtenaar gemeente Assen, geb 19-11-1890 in Delfzijl , trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1917 in Beerta (Gr) met Albertje Thalea Stel, 26 jaar oud, geb in 1891 in Finsterwolde (Gr), dochter van Harm Stel en Gezina Bosker. Kinderen van Pieter en Albertje:

          1 Henderikus -  2 Herman

Pieterke Valk, geb 28-09-1892 in Delfzijl ,  trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1918 in Bierum  met Derk Westerkamp, 26 jaar oud, broodbakker, winkelier, geb in 1892 in Wittewierum, Ten Boer, zoon van Arend Westerkamp, landgebruiker,
en Trijntje Heeres.
Kinderen van Pieterke en Derk:

1 Arend   2 Henderikus Arend  -  3 Hendrik  -  4 Jan  -  5 Trijntje 

Eltjo (Albert) Valk, geb 07-12-1893 in Delfzijl, overl  februari 1963 in Grand Rapids (Michigan) (U.S.A.), 69 jaar oud, trouwde, 21 jaar oud, in 1914 in Grand Rapids met Antje Bergman, 18 jaar oud,  geb 13-03-1896 in Grootegast (Gr), dochter van Fokko Johannes Bergman en Emke Schuil. Antje is overleden op 01-03-1974 in Grand Rapids, 77 jaar oud.
Het gezin woonde in 'Kent County'.

Eltjo arriveerde voor de eerste keer op 15-08-1911 met het schip de 'Potsdam' in New York.
Na omstreeks 1913 naar Nederland te zijn geweest, arriveerde hij voor de tweede
keer met de 'Noordam' op 04-05-1914 te New York. (zie www.ellisisland.org)
Kort daarna zijn ze getrouwd.


Grand Rapids (Michigan) - augustus 1926

Kinderen van Eltjo (Albert) en Antje:

1 Anna  -  2 Henry  -  3 Roelfien -  4 Emma  -  5 John

Henderikus Valk, ambtenaar RvA,  geb 02-09-1897 in Delfzijl ,  overl 07-05-1928 in Rotterdam , 30 jaar oud,  trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1922 in t Zandt  met Aafkelina van Weerden, 23 jaar oud,  geb 24-07-1899 in t Zandt , dochter van Jan van Weerden, winkelier, bode,  en Stientje Vegter. Aafkelina is overleden op 10-11-1948 in Groningen , 49 jaar oud.
Kind van Henderikus en Aafkelina:
 Roelfien

 

 

 Roelie Valk met echtgenoot ide Vos

Harm Valk, winkelier, geboren op 20-07-1899 in Delfzijl  overleed op 16-04-1930 in Groningen , 30 jaar oud.


foto van de viool van Harm Valk, door
vrienden van hem in de V.S. gemaakt.

Wendela Sissing geb 05-11-1841 in Baflo , dochter van Henderikus Sissingh en Albarta Jacoba Geuzendam,  is overl 22-02-1930 in Den Andel, 88 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 18-09-1867 in Eenrum  met Hendrik Buikema, 24 jaar oud, geboren op 16-02-1843 in Baflo , zoon van Eise Pieters Buikema, daglooner, en Berendina Jans Rozema. Hendrik is overl 03-03-1925 in Den Andel, 82 jaar oud.
Kinderen van Wendela en Hendrik:

1 Berendina  -  2 Eisse  -  3 Jan  -  4 Albartha
5 Hendrik  -  6 Wendelina  -  7 Pieter

Hendrik Hendrikus Sissing, timmerman, geb 1797 in Baflo, zoon van Henricus Sissingh en Janna Hendriks, is ged  01-10-1797 in Baflo, is overl 13-07-1869, 72 jaar oud, trouwde, 22 jaar oud, op 22-03-1819 in Baflo met Baiske Arends Boerema,  22 jaar oud, geb 17-04-1796 in Wehe, dochter van Arend Boerema en Anje Hendriks. Baiske  is overl 28-10-1866 in Baflo, 70 jaar oud.
Kinderen van Hendrik Hendrikus en Baiske Arends:

1 Janna  -  2 Anje  -  3 Aafke -  4 Hendrika -  5 Knelske  -  6 Henderikus

Jacob Henderikus Sissing, voerman, geb 28-01-1804 in Baflo , zoon van Henricus Sissingh en Janna Hendriks, ged 12-02-1804 in Tinallinge, overl 14-10-1870 in Warffum, 66 jaar oud, trouwde met Etje Everts Wierts, geb 29-12-1805 in Warffum  ged 26-01-1806 in Warffum.
Kind van Jacob  en Etje : Jannes

Jannes Sissing, boerenknegt, geboren  1840 in Warffum , zoon van Jacob Henderikus Sissing en Etje Everts Wierts, trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-04-1867 in Warffum   met Elizabeth Kluin, 27 jaar oud, geb 1840 in Usquert , dochter van Okke Douwes Kluin, boerenknegt, en Aaltje Slagter.
Kinderen van Jannes en Elizabeth:

1 Etje  -  2 Jaaptje  -  3 Oktje  -  4 Geertruid  -  5 Jantje  -  6 Jannes

Dina Sissing geb 1816 in Baflo , dochter van Henricus Sissingh en Pieterke Berends Hofman, is overl 23-07-1898 , 82 jaar oud. Dina:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1850 in Warffum  met Sijmon Harms Hein, 31 jaar oud, geb 1819 in Baflo, overl vr 1852, ten hoogste 33 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 07-06-1852 in Warffum met Evert Jannes Wijrts, daglooner, 28 jaar oud, geb 1824 in Warffum (Gr)

Derk Henderikus Sissing, boerenknecht,  geb 02-03-1818 in Baflo , zoon van Henricus Sissingh en Pieterke Berends Hofman. Derk  is overl 08-11-1862 in Warffum, 44 jaar oud. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-09-1846 in Warffum  met Trientje Jans de Boer, 33 jaar oud, geb 18-12-1812 in Warffum, dochter van Jan Jacobs de Boer en Geertruid Aaldriks. Trientje  is overl 16-09-1879 in Warffum, 66 jaar oud.
Kinderen van Derk  en Trientje:

1 Henderikus -  2 Pieterke

Henderikus Sissing geb 14-08-1846 in Warffum , zoon van Derk Henderikus Sissing en Trientje Jans de Boer,  is overl 20-05-1874 in Warffum , 27 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1873 in Warffum  met Aafke Noorman, 27 jaar oud, geb 13-08-1845 in Warffum, dochter van Johannes Pieters Noorman en Anje Pieters van der Wal. Aafke is overl 08-12-1933 in Onderdendam , 88 jaar oud.

Pieterke Sissing,
dienstmeid, bij huwelijk winkelierster,  geb 17-02-1855 in Warffum, dochter van Derk Henderikus Sissing en Trientje Jans de Boer. Pieterke is overl 31-10-1940 in Warffum , 85 jaar oud. Zij trouwde, 35 jaar oud, op 03-04-1890 in Warffum  met Jan Wolters,  dienstknecht, voerman met paard en wagen, 28 jaar oud,  geb 28-11-1861 in Breede, zoon van Jan Wolters en Johanna Panneker. Jan is overleden op 21-04-1948 in Groningen , 86 jaar oud, begraven te Warffum .
Kinderen van Pieterke en Jan:

1 Derk  -  2 Jan  -  3 Hendericus

Derk Wolters ,  aannemer te Noordlaren, geb 01-12-1880 in Warffum , zoon van Jan Wolters en Pieterke Sissing, is overl 05-02-1962 in Noordlaren, 81 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 17-01-1907 met Geertje Mulder, 24 jaar oud, geb 26-07-1882 in Groningen , dochter van Lukas Mulder, molenmaker, en Elizabeth Doornbos. Geertje is overl 09-07-1933 in Noordlaren, 50 jaar oud.
Jan Wolters,
 bakker,  geb 28-09-1885 in Warffum, zoon van Jan Wolters en Pieterke Sissing, is overl 1957 in Groningen, 72 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 24-04-1919 met Elizabeth Broos, 30 jaar oud, geb 28-04-1888 in Spijk, dochter van Gerrit Broos, timmerman, en Trientje  Helder. Elizabeth is overleden in 1964, 76 jaar oud.

Overgenomen uit andere bron:
VI.36 Trientje/Trijntje HELDER, born on 20-02-1856 in 't Zandt, died on 05-02-1905 in Spijk at the age of 48, buried in Spijk, daughter of Kornelis Eppes HELDER (see also V.15) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS.
Married at the age of 29 on 03-12-1885 in 't Zandt to Gerrit BROOS, 33 years old, timmerman aannemer, born on 11-08-1852 in 't Zandt, died on 09-11-1913 in Spijk at the age of 61, son of Harrit Jurjens BROOS, timmerman, and Lijzabeth Geerts van der WIJS.
From this marriage:
1. Rienstje Elizabeth BROOS, born on 07-02-1887 in Spijk.
Married at the age of 29 on 22-06-1916 in Bierum to Andries SCHUURMAN, onderwijzer, born 1884, son of Albert SCHUURMAN and Hendriktje WIERENGA.
2. Lijzabeth BROOS, born on 28-04-1888 in Spijk.
Married at the age of 30 on 24-04-1919 in Bierum to Jan WOLTERS, brood- en banketbakker, born 1886 in Warffum, son of Jan WOLTERS and Pieterke SISSING.
3. Harrit Jurjens BROOS, kleermaker, born on 21-04-1890 in Spijk.
Married at the age of 30 on 14-05-1920 in Delfzijl to Jacobje WENKE, born 1894 in Meedhuizen, daughter of Berend WENKE and Anje van der MOLEN.
4. Kornelis BROOS, onderwijzer, born on 25-01-1892 in Spijk.
5. Jan BROOS (see also VII.66).
6. Derk BROOS (see also VII.68).


Hendericus Wolters  geb 12-06-1889 in Warffum, zoon van Jan Wolters en Pieterke Sissing,
 woonde van 1920 tot 1922 in een thans verdwenen boerderij te Saaxumhuizen. Hendericus is overl 1976 in Groningen, 87 jaar oud, begr te Den Andel. Hij trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1920 met Pieterke Medema, 35 jaar oud,  geb 28-12-1884 in Broek, dochter van Kornelis Willem Medema en Anje Reinders. Pieterke is overl 1964 in Den Andel , 80 jaar oud.
Kind van Hendericus en Pieterke:  Jan

Jan Wolters geb 1921 in Baflo , zoon van Hendericus Wolters en Pieterke Medema,  is overl 1991 in Haren, 70 jaar oud. Hij  trouwde,
25 jaar oud, in 1946 met
Aaltje Sikkema, 23 jaar oud, geb 1923 in Warffum, dochter van Karel Sikkema en Grietje Jonkman. 

Overgenomen uit andere bron:
Jan WOLTERS, bakker te Groningen, geboren in 1921 te Baflo (gezindte: Geref.), overleden in 1991 te Haren op 69-jarige leeftijd. Hij stierf geheel onverwacht, 12 dagen na het overlijden van zijn vrouw. Begraven in 1991 te Haren, begraafplaats Eshof. Bakkerij staat aan de Meeuwerderweg te Groningen, aan een driesprong. Vanuit de woning erboven had je uitzicht op 3 wegen. Hij nam de bakkerij over van zijn oom Jan, die zelf geen kinderen had. Zoon van Henderikus WOLTERS (zie VII.5) en Pieterke MEDEMA.

Hendrik Sissing ,  molenmakersknecht,  geb 01-10-1772 in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks. Is ged 11-10-1772 in Tinallinge, overl 05-12-1812 in Groningen , 40 jaar oud. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 05-04-1807 in Groningen  met Bouwke Meinderts, geb in Middelbert.

Cornelis Sissing ,
 sjouwer, geb 26-11-1774 in Tinallinge, zoon van Hendricus Sissingh en Aafke Jans Hindriks,  is ged 04-12-1774 in Tinallinge, overl 04-11-1814 in Groningen , 39 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1799 in Groningen  met Abelia Eilderts Jacobs, 34 jaar oud, geb 19-04-1765 in Groningen, dochter van Eildert Jacobs, logementhouder, en Catharina Brommelenkamp, logementhoudster.

Jan Sissing ,
schoolmeester,  geb 04-03-1739 in Obergum, zoon van Hendrik Sissing en Andriena Steenbergen,  is overl 1782 in Bierum , 43 jaar oud:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1761 in Obergum (Gr) met Trijntje Jacobs Halsema, overl vr 1777.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 03-08-1777 in Bierum  met Jantien Jacobs.

Andries Sissingh,
schoolmeester te Eenum, later te Bierum,  zoon van Hendrik Sissing en Andriena Steenbergen, is ged 28-04-1737 in Obergum. Hij trouwde op 12-03-1757 in Uithuizen   met Lubbechien Jacobs Halsema, schooljuffrouwoverl vr 1790.

'Na het overlijden van Lubbechien Jacobs Halsema werd op 30 4 1790 een Staat en inventaris opgemaakt van al zodane goederen als de schoolmeester Andreas Sissing met wijlen zijn ehevrouw Lubbechien Jacobs Halsema heeft bezeeten, zoo als thans door Andreas Sissing en diens zoon Jacob Sissing zijn opgegeven, en ter inventaris zijn gebragt, als volgt. Er is een complete woninginventaris, waaronder een boekenkast met 32 boeken, en schilderijen. Bijgeschreven staat: Alle deeze goederen verklaart Jacob Sissing de zijne te weezen, als ten dienste van de vader hebbende aangekogt, en ter leen uitgedaan. Verders geene goederen in de kosterije van Bierum, of dezelfde J. Sissing verklaard hem toe te behooren. Des overleedens lijfstoebehoren zijn door benoodigdheid der huishoudinge verkogt geworden. Ook geene contanten. Dus geene goederen de schoolmeester A. Sissing in deze kosterije toebehoorende gevonden. De schadelijke staat onbekent, dewijl de praeferentie uitsprak geene openinge hem meer bewust zijnde hadde ontfangen. Deezen door voornoemde A. Sissing en diens ondergeteekende kinderen aan mij gerichtswedman B. Dijkhuisen aldus opgegeven en ten inventaris gebragt in Bierum 20 4 1790. A. Sissing, Jacob A. Sissing, Hindrik Sissing, Andrina Sissing, Abelia Sissing, Grietje Sissing.'

Kinderen van Andries en Lubbechien Jacobs:

1 Grietje   -  2 Hindrik  -  3 Jakob  -  4 Andriena  -  5 Migchiel  -  6 Abelina  -  7 Anje
8 Jantje  - 
9 Jantje -  10 Jantje Andreas -  11 Cornelis

Grietje Andries Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema,  trouwde op 18-09-1795 in Groningen  met Pieter Hindriks Sparreboom.

Hindrik Andries Sissingh, schoolmeester en
organist, geb 23-04-1758 in Uithuizen, zoon van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema, is overl 11-03-1822 in Delfzijl, 63 jaar oud. Hij trouwde, 36 jaar oud, op 14-06-1794 in Uitwierde  met Tallechijn Willems, 32 jaar oud, geb 23-08-1761 in Bierum, dochter van Willem Alberts en Greetje Hindriks.
Kind van Hindrik en Tallechijn: Lubbechien

Lubbechien Hindriks Sissingh geb 08-11-1795 in Uitwierde , schoenmakersche, dochter van Hindrik Andries Sissingh en Tallechijn Willems, trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1819 in Delfzijl   met Geert Tiddens Doornbos, schoenmaker, 32 jaar oud, geb 22-04-1787 in Farmsum , zoon van Tidde Pieters en Jantje Tjarks.
 
Jakob Andries Sissingh,
schoolonderwijzer, geb 10-09-1759 in Eenum, zoon van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema, is ged 16-09-1795 in Eenum, overl 13-01-1837 in Loppersum , 77 jaar oud:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 15-04-1780 in Stedum  met Geertje Arends, 22 jaar oud, geb 11-10-1757 in Stedum, overl vr 1794, ten hoogste 37 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-05-1794 in Garrelsweer  met Harmtje Bastiaans Baving, dochter van Bastiaan Baving en Margje Hindriks. Zij is gedoopt op 02-08-1761 in Haren (Gr)
Kinderen van Jakob Andries en Harmtje Bastiaans:

1 Andries -  2 Albartus

Andries Jacobs Sissingh, geb 25-04-1796 in Garrelsweer, schoolonderwijzer, zoon van Jakob Andries Sissingh en Harmtje Bastiaans Baving,  is overl 31-12-1828 in Bierum, 32 jaar oud.   Andries Jacobs:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-11-1821 in Groningen met Doetje Gijsbertus van den Broek, 22 jaar oud, geb 22-09-1799 in Appingedam , dochter van Gijsbertus van den Broek, predikant, en Geessien Damstee. Doetje  is overleden vr 1824, ten hoogste 25 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 26-11-1824 in Bierum  met Zwaantje Tiddes Westing, 26 jaar oud, geb 15-12-1797 in Nieuw Beerta, dochter van Tidde Suines Westing en Antje Berents.

Albartus Sissing, schoolmeester te Solwerd tot 1835, daarna hoofdonderwijzer te Delfzijl, geb 06-11-1799 in Garrelsweer, zoon van Jakob Andries Sissingh en Harmtje Bastiaans Baving, is overl 01-08-1870, 70 jaar oud.
Hij trouwde met
Trijntje Groothuis, 25 jaar oud, geb 31-10-1795 in Leersum, overl 16-02-1858 in Delfzijl, 62 jaar oud.

 Andriena Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema, is ged 20-10-1763 in Eenum ,   trouwde op 14-05-1797 in Groningen  met Hindrik Krijtius, trekschipper, geboren in Groningen.
Abelina Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema,  ged 25-01-1767 in Eenum, overl 10-10-1831 in Groningen, 64 jaar oud. Zij trouwde met Jan Folkerts.
Jantje Andreas Sissingh, dochter van Andries Sissingh en Lubbechien Jacobs Halsema, ged 20-12-1772 in Eenum ,is overl 03-01-1822 in Weener (W.Dld), 49 jaar oud.  Zij trouwde op 26-05-1799 in Groningen   met Marten Antkes van der Werf,
scheepstimmerman, 29 jaar oud, geb 1770, overl 27-12-1836 in Weener (W.Dld), 66 jaar oud.

Johannes Sissing, geb 1713 in Scheemda , zoon van Henricus Sissing en Grietje Jacobs Mulder,is gedoopt op 26-02-1713 in Scheemda, overl 06-01-1793 in Loppersum, 80 jaar oud. Hij trouwde met Maria Vos, gedoopt op 01-01-1707 in Groningen.

Esther Hendriks Havestadt  geb 1628 in Emden (Dld), dochter van Hendrick von der Havestadt en Grietjen Udes. Zij trouwde, 21 jaar oud, op 23-09-1649 in Nieuwolda  met Hero Tjabbes, 21 jaar oud,  geb 1628 in Midwolderhamrik, zoon van Tyabbo Hindricks en Bawe Herens.
Kind van Esther Hendriks en Hero: Tjabbe

Tjabbe Heres,  geb 1658, zoon van Hero Tjabbes en Esther Hendriks Havestadt,  trouwde met Tiadduwe Garbrandts, geboren in 1658.
Kind van Tjabbe en Tiadduwe:

 Hero Tyabbes

Hero Tyabbes  geb 1688, zoon van Tjabbe Heres en Tiadduwe Garbrandts,  trouwde met Tjaaktien Harberts. Zij is geboren op 31-07-1698.
Kind van Hero en Tjaaktien:

 Harbert Heres, geboren op 04-12-1718.

 

(voor de gebruikte bronnen: zie de pagina 'geraadpleegde websites')

terug naar boven