TERUG

 Parenteel van Jelte Ewkes Eewkes

1 Jelte Ewkes Eewkes, pelmolenaar en kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk te Slochteren (Gn), geboren in 1627,
overleden na 14-06-1657,
 trouwde, 21 jaar oud, op 8-10-1648 in Slochteren (Gr) met Gebbe Roelofs, dochter van
Roelof Jans, gedoopt op 15-06-1625 in Slochteren (Gr).
Kinderen van Jelte en Gebbe :

 1. Eewke 2. Petercke  -  3. Roelof


Nederlands Hervormde Kerk Slochteren (Gn)

Roelof Jelte, gedoopt op 27-12-1656 in Slochteren (Gr), aldaar overleden op 22-11-1718, 61 jaar oud, trouwde op 14-05-1682 in Slochteren met Aeltjen Sicces, ca 22 jaar oud, geb plm 1660 in Siddeburen (Gr), dochter van Sicce. Aeltjen  is overleden na 25-02-1703, ongeveer 43 jaar oud.
Kinderen van Roelof en Aeltjen:
1 Sicco  -  2 Jelte  -  3 Gese  -  4 Peterke  -  5 Welmoet  -  6 Geese  -  7 Gepke
8 Peterke   -  9 Eewke  -  10 Geert  - 
11 Geert  -  12 Aeltjen  -  13 Aaltje

 Gepke Roelofs  geb 1694 in Appingedam (Gr),  overl vr 29-01-1765, plm 71 jaar oud.  Gepke:
(1) trouwde, 18 jaar oud, in 1712 in Appingedam met Hitje Febes, 31 jaar oud, geb in 1681 in Laskwerd (Appingedam),
zoon van Fiebo Hitties en Aefke Sijwkes. Hitje  is overleden vr 02-06-1726, ten hoogste 45 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 02-06-1726 in Siddeburen met Jacob Allers, geb in Siddeburen.
Kinderen van Gepke en Hitje:
1 Phebe
2 Aaltien
Phebe Hitties, geboren in 1718, gedoopt op 12-01-1718 in Appingedam, overl 12-06-1764 in Siddeburen, 46 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, in 1743
met
Ettie Thomas, 27 jaar oud,  geboren in 1716, dochter van Thomas Doekes en Lijsbeth Sikkes. Ettie is overleden in 1763, 47 jaar.
Kind van Phebe en Ettie:
 Gepke
Gepke Phebe, geb in 1748, ged 06-10-1748 in Siddeburen, overl 10-02-1833 in Adorp (Gr), 85 jaar oud, trouwde, 20 jaar oud, in 1768 met Jan Wygchers Kruisinga, 34 jaar oud, geb in 1734, overl in 1809, 75 jaar oud.
Kind van Gepke en Jan Wygchers:
 Fijbe Jans Kruizinga, geb in 1775, overl in 1830, 55 jaar oud.

Aaltien Hitties, ged 25-04-1723 in Appingedam, overl  04-12-1804 in Siddeburen  (Gr), 81 jaar oud,  trouwde in 1742 met Geert Dercks,
zoon van Derck  Eppes en Lisabeth Geerts, ged 05-01-1716 in Siddeburen, aldaar overl 02-11-1779, 63 jaar oud.

Geert Roelefs , geb in Slochteren, zoon van Roelof  Jeltes en Aeltjen Sicces,  ged  11-04-1699 in Slochteren, overl vr 1734,
ten hoogste 35 jaar oud, trouwde op 08-02-1722 met
Elligjen Swiers, 22 jaar oud, geb 1700 in Slochteren, dochter van Swier Tjackes en Eetje Hindriks.
Kinderen van Geert en Elligjen:

1 Aaltje 2 Eetje  -  3 Ete
4 Roelf  - 
5 Swier  -   6 Aafke
Aaltje Geerts, geb 27-12-1722 in Slochteren, trouwde, 27 jaar oud, in 1749 met Jan Jans Schaap, kleermaker, zoon van Jan Jansen Schaap en Antje Jans. Hij is gedoopt op 15-11-1733 in Hoogezand (Gr).
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Antje  -  2 Geert  -  3 Jan   -  4 Rebecka
Antje Jans Schaap, inlandsche kramersche, geb Slochteren, ged op 16-10-1750 in Slochteren, overl op 28-01-1823 in Hoogezand,
72 jaar oud,  trouwde op 29-01-1775 in Sappemeer met
Berend Alberts Schuiling, gedoopt in 1749 in Sappemeer.

 Geert Jans Schaap, scheepstimmermangeb Sappemeer, ged 29-10-1752 in Sappemeer, trouwde op 29-02-1784 in Sappemeer  met Hinderktien Willems, landgebruikster, ged 09-07-1758 in Kropswolde (Gr).
Kinderen van Geert Jans en Hinderktien:
1 Jan  -  2 Jan  -  3 Jacob  -  4 Willem
5 Aaltje  -  6 B
erend
Jacob Geerts Schaap, scheepstimmerknegtged 14-03-1790 in Sappemeer, trouwde met Berendje Jans Grasmeijer.
Kinderen van Jacob en Berendje:
1 Hinderkie  -  2 Jan

Jan Jans Schaap, schipper, geb Sappemeer, zoon van Jan Schaap en Aaltje Geerts, ged  16-02-1755 in Sappemeer,  trouwde op 10-03-1782 in Sappemeer met Meike Foekes, gedoopt op 14-12-1760 in Sappemeer.
Kind van Jan en Meike: Berent Jans

Berent Jans Schaap, schipper, geb 21-10-1798 in Sappemeer, overl. 03-10-1881 in Groningen, trouwde op 01-10-1820 in Groningen met Marieke Arents, geb 16-09-1798 in Groningen.

Rebecka Jans Schaap, geb Sappemeer, dochter van Jan Schaap en Aaltje Geerts,  ged  19-11-1758 in Sappemeer,overl 28-06-1838 Hoogezand,  trouwde op 06-03-1787 in Groningen met Klaas Bronsema, geboren in Groningen.

Eetje Geerts,  geb in 1724 in Slochteren, dochter van Geert Roelefs  en Elligjen Swiers, ged  05-04-1724 in Slochteren, overl in 1754 Noordbroek (Gr), 30 jaar oud,  trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1749 in Noordbroek met Cornelis Alberts, zoon van Albert Hindriks en Bouwe Gerrits, ged 09-01-1718 in Noordbroek

Swier Geerts Rusius , ook genoemd 'de Jonge', geb 1730 in Slochteren, zoon van Geert Roelefs en Elligjen Swiers,  ged 08-01-1730 in Slochteren  als 'Zwier', wonende te Kalkwijk en Windeweer,  trouwde, 22 jaar oud, op 12-11-1752 in Uitwierde (Gr) met
Elisabeth Hanssen, plm 22 jaar oud, geb omstreeks 1730,  overl ca 1800, plm 70 jaar oud.
Kinderen van Swier en Elisabeth:

1 NN -  2 Geert  -  3 Johannes (Hans) Swiers (de Jonge)
4 Roelf  -  5 Jakob Rusius Swiers  -  6 Tijmen Swiers
Geert Swiers Rusius, daglonergeb in 1753 in Kalkwijk,  ged 01-04-1753 in Kielwindeweer, aldaar overl 19-03-1814, 61 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1778 in Kielwindeweer met Lammigje Hindriks Rusius, 24 jaar oud, geb 30-12-1753 in Kalkwijk, dochter van Hindrik Willems Rusius en Willempje Jacobs, ged 30-12-1753 in Hoogezand, overl  18-05-1819 in Kielwindeweer, 65 jaar oud.
Kinderen van Geert en Lammigje:
1 Elisabet  -  2 Willemtje  -  3 Japikje -  4 Swier  -  5 Hindrikje
6 Johannes  -  7 Leentje   - 
8 Roelf  -  9 Jakob
 Elisabet Geerts Rusius, geb dec. 1778 in Kielwindeweer, ged 13-12-1778 in Kielwindeweer, overl 14-08-1858 in Veendam (Gr), 79 jaar oud, trouwde met Jan Leenderts Abee, werkman, geb 01-05-1786 in Meeden (Gr), zoon van Leendert Derks Abee en Frouke Jans,
ged 07-05-1785 in Meeden, overl 30-08-1855 in Veendam, 69 jaar oud.
Kinderen van Elisabet  en Jan:
1 Lammechien  -  2 Trijntje  -  3 Jans  -  4 Frouke
5 Geert  -  6 Helena

Geert Jans Abee , geb 17-10-1815 in Veendam,  trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1841 in Winschoten met Albertje Lammerts,
22 jaar oud, geb in 1819.
Kinderen van Geert en Albertje:
1 Willem  -  2 Jan  -  3 Anje  -  4 Geert
 Geert Abee, geb 04-08-1856 in Winschoten, zoon van Geert Abee en Albertje Lammerts, overl 25-12-1920 in Winschoten (Gr), 64 jaar oud, trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1880 in Winschoten met Dieverke Weert, 25 jaar oud, geb in 1855, overl in 1938, 83 jaar oud.

Helena Jans Abee, geb in 1822 in Veendam, dochter van Jan Abee en Elisabet Rusius, overl 09-03-1908 in Heereweg (Meeden), 86 jaar oud, trouwde met Hindrik Tonko Beijes, boereknegt geb in 1824 in Meeden, zoon van Tonko Hinderks Beijes, dagloner, en Mettje Doewes Prins.
Kind van Helena en Hindrik:  Tonko

Tonko Beijes, landbouwer en voerman, geb in 1862 in Veendam, overl 27-07-1942 in Winschoten, 80 jaar oud, trouwde met Willemtje Ploeger, geb 1865 in Meeden, dochter van Jacob Ploeger, boerenknecht,werkman, en Auke van der Veen, werkvrouw.
Willemtje is overleden op 02-02-1946 in Scheemda, 81 jaar oud.
Kinderen van Tonko en Willemtje:
1 Leentje  -  2 Auke  -  3 Jacoba -  4 Metje

 Willemtje Geerts Rusius, dochter van Geert Swiers Rusius en Lammigje Hindriks Rusius, ged 08-10-1780 in Hoogezand, trouwde met Jan Pieters Hollander, geboren in 1782 in Kropswolde, overleden op 12-09-1846 in Scharmer, 64 jaar oud.
Kinderen van Willemtje en Jan:

1 Roelf  -  2 Annechien
Annechien Jans Hollander, geb 05-04-1810 in Westerbroek, dochter van Jan Pieters Hollander en Willemtje Geerts Rusius, trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1834 in Slochteren met Berend Harms Venema, 25 jaar oud., geb 20-01-1809 in Scharmer.

Japikje Geerts Swiers Rusius, kasteleinske, herbergierster, dochter van Geert Rusius en Lammigje Rusius, ged 18-03-1783 in Hoogezand,
overl 13-03-1852 in Groningen (Gr), 68 jaar oud. Japikje:
(1) trouwde op 27-06-1802 met Hendrik Oostmeijer, metselaar en tapper, ca 28 jaar oud,  geb ca 1774, overl 30-11-1812 in
Groningen
, plm 38 jaar oud.
(2) trouwde op 24-10-1813 in Groningen  met Joost Hendrik Greibe, kastelein en tapper, 36 jaar oud, geb  17-11-1776 in Lage (Dld), zoon van Johan Harm Greibe en Anne Marie Webers. Joost  is overleden op 19-12-1828 in Groningen, 52 jaar oud.
(3) trouwde op 15-07-1830 in Groningen met Willem Montesaan, nachtwaker, 56 jaar oud,  geb 08-08-1773 in Putten (Ov), zoon van Reijer Montesaan en Hendrikje Wouters, overl 04-09-1832 in Groningen (Gr), 59 jaar oud.
(4) trouwde op 18-05-1834 in Groningen met Hindrik Jans van Bruggen.

Kind van Japikje en Hendrik:  Ludolph

Ludolph Oostmeijer, kleermaker, geb in 1803 in Aduard (Gr),  overl 29-01-1878 in Onderdendam (Gr), 75 jaar oud, trouwde met Geertje Zijlstra.

Hindrikje Geerts Rusius , geb 09-09-1787 Kielwindeweer (Gr), dochter van Geert Rusius en Lammigje Rusius,  ged 09-09-1787, overl 1854, 67 jaar oud, trouwde op 11-03-1812 in Zuidlaren (Dr) met Jan Klasen, landbouwer, 36 jaar oud, geb 10-09-1775 in Westerbroek (Gr), zoon van Claas Roelf en Annigje Alberts.
Kind van Hindrikje en Jan: Geert Klasen

Leentje Geerts Swiers Rusius, dochter van Geert Rusius en Lammigje Rusius, gedoopt op 13-01-1792 in Hoogezand:
(1) trouwde op 10-08-1821 in Zuidlaren met Jan Roelofs Meinderts, schaapherder, 46 jaar oud, geb in 1775, zoon van Roelof Meinderts en Anna Jans, overl vr 1839, ten hoogste 64 jaar oud.
(2) trouwde op 07-08-1839 met Jan Ottes Gortemaker, 41 jaar oud,  geb 22-04-1798 in Anloo (Dr), zoon van Otto Hendriks Gortemaker en Hendrikje Leving.
Kinderen van Leentje  en Jan :

1 Roelof  -  2 Hendrik
Roelf Geerts Rusius, boereknegtgeb13-07-1794 in Kielwindeweer, zoon van Geert Rusius en Lammigje Rusius, is overleden op 07-11-1826 in Kielwindeweer, 32 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 27-12-1815 in Kielwindeweer (Gr)  met Harmina Scheltes de Vries, 22 jaar oud, geb 14-07-1793 in Kielwindeweer, dochter van Schelte Jacobs de Vries , praamschipper, en Fenna Harmannus.
Harmina is overleden op 07-11-1846 in Kielwindeweer, 53 jaar oud.
Kinderen van Roelf  en Harmina
1 Lammegien  -  2 Fenna  -  3 Geert  -  4 Jacob
 Lammegien Roelfs Rusius, naaister, geb 06-09-1817 in Kielwindeweer, dochter van Roelf  Rusius en Harmina de Vries,  is overleden op 14-11-1877 in Kielwindeweer, 60 jaar oud. Zij trouwde, 30 jaar oud, op 18-05-1848 in Hoogezand (Gr) met Geert Pieters Hopman, arbeider, 39 jaar oud, geb 10-02-1809 in Groningen, zoon van Pieter Tammes Hopman, moltmaalder, en Nantje Abels. Geert is overleden op 27-03-1891 in Kielwindeweer, 82 jaar oud.
Kinderen van Lammegien Roelfs en Geert Pieters:
1 Nantje  -  2 Eelke  -  3 Harmina  -  4 Grietje
Grietje Hopman is geboren in 1863 in Kielwindeweer, dochter van Geert  Hopman, arbeider, en Lammegien  Rusiusnaaister, is overleden in 1946 in Anloo (Dr), 83 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, in 1889 met Kornelus Timmenga, schipper30 jaar oud, geb in 1859 in Wildervank, overl in 1902 in Eexterveen (Dr), 43 jaar oud.


Kielwindeweer - de vaart met een snik-schip

Jakob Geerts Rusius,  boerenknecht, geb 22-05-1796 in Kielwindeweer, zoon van Geert Rusius en Lammigje  Rusius, ged 22-05-1796 in Kielwindeweer, overl 21-02-1860 in Sappemeer, 63 jaar oud, trouwde, 32 jaar oud, op 24-05-1828 in Sappemeer met Ike Lammerts Fraai, 25 jaar oud, geb in 1803 in Sappemeer, dochter van Lammert Meertens Fraai en Annegien Hindriks. Ijke is overleden in 1873, 70 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Ijke:
1 Annechien  -  2 Geert  -  3 Hindrik  -  4 Lammechien
Annechien Rusius, geb 18-03-1829 in Zuidbroek,  overl 04-12-1904 in Sappemeer, 75 jaar oud, trouwde, 29 jaar oud, op 04-09-1858 in Sappemeer met Corraad de Groot, 19 jaar oud, leerlooijersknecht, brandersknecht, geb 10-10-1838 in Sappemeer, zoon van Jan Pieters de Groot en Maria Eilderts Eeksterhof. Corraad is overleden op 13-11-1876 in Sappemeer (Gr), 38 jaar oud.
Kind van Annechien en Corraad:  Geertje

Geertje de Groot, geb 13-08-1860 in Sappemeer, overl 10-04-1929 in Sappemeer, 68 jaar oud, trouwde, 24 jaar oud, op 20-11-1884 in Sappemeer  met Gerhardus Lukkien,  schoenmaker,29 jaar oud, geb 18-11-1855 in Borgercompagnie (Dr), zoon van Roelof Lukkien
en Alida Smid. Gerhardus is overl 28-01-1921 in Sappemeer, 65 jaar oud.
Kind van Geertje en Gerhardus: Alida

Alida Lukkien, geb 04-03-1885 in Kalkwijk, overl 29-02-1960 in Appingedam, 74 jaar oud, trouwde, 24 jaar oud, op 29-05-1909 in Sappemeer met Berend Gerhardus Stege, zandvormer, ijzervormer, 26 jaar oud, geb 04-04-1883 in Kolham,
overl 01-10-1962 in Appingedam, 79 jaar oud.


Geert Rusius, geb 1830 in Zuidbroek, zoon van Jakob Rusius en IJke Fraai, is overl 01-06-1890 in Sappemeer, 60 jaar oud.
Geert trouwde, 36 jaar oud, op 21-05-1866 in Sappemeer met
Harmina Reinek, 37 jaar oud. Zij is geboren in 1829 in Wisch (Gld), dochter van Gerrit Jan Reinek, rentmeester, jeneverstoker, en Johanna te Grotenhuis.
Kinderen van Geert en Harmina:
1 Ike  -  2 Johanna
Ike Rusius, geb 11-07-1868 in Sappemeer, trouwde, 26 jaar oud, op 16-12-1894 in Groningen met Hendrik Ossentjuk, schilder, 21 jaar oud, geb 26-12-1872 in Groningen, zoon van Tjasse Ossentjuk, verwersknecht, en Dievertje Berends.

Kinderen van Ike en Hendrik:
1 Dievertje  -   2 Hendrik
Dievertje Ossentjuk trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-06-1920 in Groningen met Roelf Stutterheim,
reiziger
,
ongeveer 26 jaar oud,  geb omstreeks 1894 in Groningen.
Hendrik Ossentjuk, huisschilder, geb omstreeks 1900 in Groningen, trouwde met Trientje Maria Schoenmacker,
geb omstreeks 1898 in Groningen.

Johanna Rusius, geb 29-03-1873 in Sappemeer, dochter van Geert Rusius en Harmina Reinek, trouwde met Wiebe Meihuizen, koopmangeb 13-03-1856 in Midwolda, zoon van Jakob Stevens Meihuizen, koopman, en Akke Hindriks van der Laan.

Hindrik Ruzius, hoofdonderwijzergeb 28-01-1841 in Zuidbroek, zoon van Jakob Geerts Rusius en Ijke Lammerts Fraai, overl 01-12-1927 in Wildervank, 86 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 25-07-1866 in Wildervank  met Albertje van der Borgh, 25 jaar oud, geb 21-01-1841 in Wildervank, dochter van Jacob Berends van der Borgh, schipper, en Jacobtje Jacobs Zomer, beurtschippersche en naaister. Albertje overl 18-08-1922 in Wildervank , 81 jaar oud.

Johannes (Hans) Swiers (de Jonge) , schipper,  geb 12-12-1756, zoon van Swier Rusius en Elisabeth Hanssen, trouwde met Lammigje Jacobs, schippersche,  geb 1751, overl 20-08-1817 in Hoogezand, 66 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Lammigje:

1 Swiert  -  2 Geesje
Geesje Hans de Jonge Swiers, dienstmeid, geb 31-03-1797 in Amsterdam (NH),  trouwde, 27 jaar oud, op 07-03-1825 met
Uniko Uniken, schipper, 30 jaar oud, geb 07-12-1794 in Wildervank, zoon van Ellerus Jan Uniken, landbouwer,
en Catharina de Cock. Uniko is overleden na 1864, minstens 70 jaar oud.  Het gezin woonde op een schip.
Kinderen van Geesje en Uniko:
1 Catharina  -  2 Ellerus  -  3 Ellerus
4 Johanna Harmanna Margaretha  -  5 Triendina

 Catharina Uniken, geb 1826 in Groningen, trouwde, 25 jaar oud, op 16-01-1851 in Wildervank  met Jan Karsiens, schipper26 jaar oud, geb  1825 in Veendam (Gr), zoon van Harm Hendriks Karsiens, zeeman, en Annechien Jans Kamminga.

Ellerus Uniken, schipper,  geb  1833 in Wildervank, trouwde, 29 jaar oud, op 21-05-1862 in Wildervank  met Aaltje Klomp, 24 jaar oud,  geboren  1838 in Wildervank, dochter van Hindrik Geerts Klomp,  koopman, en Willemtje Geerts Bos. Aaltje is
overleden op 30-11-1914 in Haarlemmerliede (ZH), 76 jaar oud.
Kinderen van Ellerus en Aaltje:

1 Geziena  -  2 Willemina  -  3 Catharina  -  4 Gerharda Christina
5 Johanna Harmanna Margretha  -  6 NN Uniken -  7 Gerharda Christina  -  8 Uniko Uniken,
 Geziena Uniken, geb 1862 in Wildervank, trouwde, 35 jaar oud, op 23-12-1897 in Wildervank met Geert Cornelis de Vrieze, huisverver, 40 jaar oud, geb in 1857 in Wildervank, zoon van Roelf Klaassens de Vrieze en Aaltje Cornelius Schrader.

 Catharina Uniken, geb 30-07-1865 in Wildervank, overl 12-07-1899 in Groningen(Helpman), 33 jaar oud. Zij trouwde, 18 jaar oud,
op 14-10-1883 in Groningen met
Jan Braam, schipper,machinist32 jaar oud,  geb 21-08-1851 in Wildervank,
zoon van Klaas Jans Braam en Gebbina Kampel. Jan is overleden op 01-05-1935 in Groningen, 83 jaar oud.
Kinderen van Catharina en Jan:

1 NN Braam,  -  2 Nicolaas Hendrik
Nicolaas Hendrik Braam, metaaldraaier, geb 1891 in Groningen, trouwde, 31 jaar oud, op 06-04-1922 in Groningen met
Jacoba Spelde, 31 jaar oud, geb 1891 in Groningen, dochter van Berend Spelde en Jacoba Poppen.

Johanna Harmanna Margretha Uniken, geb 11-09-1839 in Workum, overl 24-03-1925 in Groningen, 85 jaar oud,  trouwde, 24 jaar oud,
op 18-02-1864 in Wildervank  met
Kornelius Koops, zeeman, 31 jaar oud, geb 1833 in Wildervank, zoon van Fredrik Harms Koops
en Grietje Cornelis Holscher. Kornelius overleed op 18-12-1903 in Groningen, 70 jaar oud.
Kind van Johanna  en Kornelius:  Gezina

 Gezina Koops,  geb 06-12-1867 in Wildervank, overl 24-02-1917 in Groningen (Gr), 49 jaar oud, trouwde, 35 jaar oud, op 01-10-1903 in Groningen  met Geert Onstwedder, schipper, 29 jaar oud,  geb 23-06-1874 in Wildervank, zoon van Edzo Onstwedder en Lucretia Martens.
 

Roelf Swiers,  geb 1759 in Hoogezand, zoon van Swier Rusius en Elisabeth  Hanssen, ged 11-11-1759 in Hoogezand, trouwde, 34 jaar oud, op 22-12-1793 in Kielwindeweer  met Trijntje Jans, geb in Kantens.
Kinderen van Roelf en Trijntje:

1 Lijzabet  -  2 Egberdine  -  3 Trijntje
Jakob Rusius Swiers, landbouwer, zoon van Swier Rusius en Elisabeth  Hanssen, ged 15-01-1764 in Kielwindeweer, overl 04-03-1833 in Sappemeer, 69 jaar oud, trouwde in 1798 met Geesje Tjaards, 20 jaar oud,  geb 1778 in Sappemeer, overl 23-11-1853 in
Sappemeer
, 75 jaar oud.
Kinderen van Jakob  en Geesje:
1 Zwaantje  -  2 Elisabeth  -  3 Jakob  -  4 Geert  -  5 Tijmen  
6 Zwaantje en Elisabeth  -  7 Zwaantje
 -  8 Aaltje
Elisabeth Jakobs Swiers, geboren in Sappemeer, ged 04-05-1800 in Sappemeer, overl 31-05-1863 in Groningen, 63 jaar oud, trouwde op 31-01-1829 in Sappemeer  met Jan Huges, koopman en scheepskapitein 29 jaar oud, geb 1800 in Sappemeer, zoon van Hugo Jans Huges, schipper en scheepskapitein, en Aaltje Hindriks Braam. Jan is overleden op 08-06-1873 in Groningen, 73 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth  en Jan:
1 Aaltje  -  2 Alida  -  3 Jakob
4 Hugo  -  5 Gesina  -  6 TimotheusMarinborgh -  schoener
Alida Huges,  geb 31-10-1833 in Hoogezand, overl 02-12-1917 in Groningen, 84 jaar oud, trouwde, 20 jaar oud, op 08-02-1854 in Groningen met Johannes Petrus Meiling Amshof, commissionair, 28 jaar oud, geb 02-10-1825 in Avereest, zoon van Hozeas Gerhardus Meiling Amshof, predikant, en Wilhelmiena Elisabeth Machteld Bottichius Meurs.

Hugo Huges , hoofdonderwijzer,  geb 22-04-1839 in Groningen, overl 05-01-1917 in Ermelo (Ov), 77 jaar oud,  trouwde, 29 jaar oud, op 12-06-1868 in Winsum  met Philippina Wilhelmine Nanninga, 25 jaar oud, geb 1843 in Winsum, dochter van
Jan Hendrik Nanninga,
predikant, en Leonarda Bolt van Heijningen Bosch.
Kinderen van Hugo en Philippina Wilhelmine:
1 Elisabeth Huges,  -  2 Leonarda Catharina  -  3 Jan  -  4 Johan Hendrik
Timotheus Huges, schoolhoofd,  geb 1844 in Groningen, overl  27-12-1937 in Groningen, 93 jaar oud, trouwde, 28 jaar oud, op 25-12-1872 in Sappemeer  met Alida Visscher, 26 jaar oud, geb 1846 in Avereerst, dochter van Herman Visscher, verveeneren Trijntje Breman. Alida overleed 15-07-1931 in Groningen (Gr), 85 jaar oud.
Kinderen van Timotheus en Alida:
1 Jan Huges,  -  2 Elisabeth Catharina

Jan Huges, leraar MO,  geb 1874 in Groningen, trouwde, 32 jaar oud, op 24-08-1906 in Sappemeer  met Zwanette Janna Struve, 19 jaar oud, geb 1887 in Sappemeer (Gr), dochter van Harm Roelof Struve, logementhouder, en Maria Barbera Mulder.

Jakob Jakobs Swiers, predikant te Beetgum,  geb 31-05-1801 in Hoogezand, zoon van Jakob  Swiers en Geesje Tjaards, ged 30-08-1801, overl 19-08-1884 in Zuidbroek, 83 jaar oud, trouwde, 27 jaar oud, op 10-12-1828 in Haren (Gr) met Trijntje Wijbrandus Holwerda, 22 jaar oud, geboren op 21-07-1806 in Menaldum (Fr), dochter van Wijbrandus Regnerus Holwerda, predikant, en Akke Douwes Vettevogel. Trijntje  is overleden op 19-05-1875 in Havelte (Dr), 68 jaar oud.
Kinderen van Jakob Jakobs en Trijntje Wijbrandus:

1 NN Swiers,  -  2 NN Swiers,  -  3 Jakob  -  4 Agatha Geziena
Jakob Swiers, predikant te Thesinge (Gr) en Hogebeintum (Fr), geb 29-11-1842 in Havelte(Dr), overl 20-02-1912 in Leeuwarden (Fr),
69 jaar oud. Jakob:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 25-12-1866 in Havelte (Dr) met Anne Geertrude Coertine Noordewier, 24 jaar oud,   geb 12-08-1842 in Winschoten, dochter van Michiel Jacobs Noordewier, rechter en rector gymnasium, en Johanna Maria Meijboom.
Anne is overleden op 01-06-1872 in Rolde (Dr), 29 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 11-06-1874 in Rolde (Dr) met Roelofje Homan, 26 jaar oud, geb 1848 in Rolde (Dr),
dochter van Hendrik Homan,
burgemeesteren Grietje Trip,  overl 18-05-1924 in Rolde (Dr), 76 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Anne Geertrude Coertine:
1 Johanna Maria Swiers, onderwijzeres geb 1871 in Ten Boer, overl 26-02-1924 in Arnhem (Gld), 53 jaar.
2 Agatha Gezina Swiers
Kinderen van Jakob en Roelofje:
1 Margarethe Coertine
2 Jakob Swiers, geboren op 03-10-1876 in Rolde (Dr) en overleden in 1912 in Atjeh, 36 jaar oud.
3 Bouwina Henderika  - 
4 Henderika Jacoba  -  5 NN Swiers

Agatha Gezina Swiers, geb 25-05-1872 in Rolde, dochter van Jakob Swiers en Anne Noordewier, is overleden op 25-03-1941 in Arnhem (Gld), 68 jaar oud. Zij trouwde,plm 54 jaar oud, na 1926 met Wieto Bronts, landbouwer, plm 63 jaar oud, geb  1863 in Nieuwolda,
zoon van Jan Bronts,
  landbouwer, en Geertje Kuiper. Wieto overleed 13-06-1931 in Scheemda, 68 jaar oud.

Henderika Jacoba Swiers,  geb 26-11-1881 in Zuidbroek,  overl 18-05-1907 in Eext (Dr), 25 jaar oud, trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1903 in Ferwerderadeel (Fr) met Dirk Edens, 30 jaar oud, geb 1873 in Groningen, zoon van Luppo Edens, opzichter provinciale waterstaat, en Trijntje Wesbonk. Dirk is overleden op 20-06-1913 in Ooststellingwerf( Fr), 40 jaar oud.

Agatha Geziena Swiers, geb 08-08-1848 in Havelte (Dr), dochter van Jakob  Swiers en Trijntje  Holwerda, overl 31-08-1922 in Leiden (ZH), 74 jaar oud, trouwde, 32 jaar oud, op 02-11-1880 in Zuidbroek  met Johannes Philippus Riedel, predikant, 30 jaar oud,
geb 17-11-1849 in Leeuwarden, zoon van Joachim Adolf Riedel,
apotheker,
 en Jaartje Dijkstra. Johannes is
overleden op 07-09-1914 in Leiden (ZH), 64 jaar oud.
Kinderen van Agatha Geziena en Johannes Philippus:

1 Jacoba   -  2 Joachim Adolf  -  3 Jacob Riedel -  4 Johannes Philippus
Jacoba Riedel, geb 02-06-1883 in Leiden (ZH), trouwde, 31 jaar oud, op 18-06-1914 in Leiden (ZH) met Martien Jean Willem Rienks.

Joachim Adolf Riedel, directeur Riedel N.V. Limonadefabriek, geb 06-10-1885 in Leiden (ZH), trouwde met Johanna Geertruida van Driel,
geb 26-12-1884.
Kinderen van Joachim Adolf en Johanna Geertruida:
1 Anna Maria  -  2 Johannes Philippus  -  3 Jacob Adolf
Jacob Riedel, gezagvoerder Maatschappij Nederland, geb 27-05-1887 in Leiden (ZH), zoon van Johannes Philippus Riedel
en
Agatha Geziena Swiers, trouwde, 25 jaar oud, in 12-1912 in Manchester met Ethel Wesley, 25 jaar oud, 
geb 18-11-1887 in Manchester.
Kinderen van Jacob en Ethel:
1 Beatrice Mary  -  2 John Adolf  -  3 Nora Agatha
Johannes Philippus Riedel, fabrikant, geb 09-04-1891 in Leiden (ZH), zoon van Johannes Philippus Riedel en Agatha Geziena Swiers,
trouwde met
Betsy de Tombe, geb 26-02-1906 in Leiden (ZH).
Kinderen van Johannes en Betsy:
1 Johannes Philippus2 Agatha  -  3 Jan Thijs
 Tijmen Swiers, geb 25-06-1804, zoon van Jakob Rusius Swiers en Geesje Tjaards, overl 1899, 95 jaar oud, trouwde, 33 jaar oud,
op 06-04-1838 in Sappemeer met
Aaltje Albertus Smith.

Zwaantje Swiers, geb 09-06-1810, dochter van Jakob Rusius Swiers en Geesje Tjaards, ged 01-07-1810, overl  1872, 62 jaar oud,
trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1840 in Sappemeer  met
Everhardus Kaspers Smid.
Aaltje Jakobs Swiers, geb 1819 in Hoogezand, dochter van Jakob Rusius Swiers en Geesje Tjaards, trouwde, 26 jaar oud,
op 23-05-1845 in Sappemeer met
Emo Smid, horlogemaker, 31 jaar oud. Hij is geboren in 1814 in Scheemda (Gr), zoon van
Kasper Emes Smid,
horlogemaker en Lea Bdeker.

Tijmen Swiers, schipper, scheepskapitein, geb 1769 in Kielwindeweer, zoon van Swier Geerts Rusius en Elisabeth Hanssen, ged 05-11-1769 in Kielwindeweer, overl 01-01-1829 in Caen (Frankrijk), 60 jaar oud, trouwde, 28 jaar oud, op 18-11-1797 in Sappemeer  met Aaltje Pieters, schippersche, geb in Sappemeer (Gr), dochter van Pieter Geerts en Gepke Luijes. Zij is gedoopt op 10-04-1774 in Sappemeer en overleden na februari 1829, plm 54 jaar oud.
Aangifte overlijden van Tijmen in Caen (Frankrijk): op 04-02-1829 te Hoogezand (Gr).

Tijmen en Aaltje gingen in oudertrouw op 19-11-1797 in Oude Pekela. n dag voor hun huwelijk zijn de attestaties bij de Mennonieten ingeleverd in Sappemeer.

Kinderen van Tijmen en Aaltje:

1 Elisabeth  -  2 Gepke  -  3 Harmke
4 Geesien  -  5 Pieter  -  6 Zwier

 

 Elisabeth Timens Swiers, geb in Sappemeer, ged 09-09-1798 in Sappemeer, aldaar overl 28-03-1837, 38 jaar oud, trouwde op 01-07-1821 in Sappemeer met Albert Stoffers Bakker, bakker32 jaar oud, geb 1789 in Eexta, zoon van Stoffer Hartwegs, kleermaker, en Stijntje Jans.
Kind van Elisabeth Timens en Albert Stoffers: Stoffer

Stoffer Bakker, broodbakkergeb 1829 in Sappemeer, zoon van Albert Stoffers Bakker en Elisabeth Timens Swiers,  trouwde, 35 jaar
oud, op 17-11-1864 in Sappemeer  met
Trijntje Bronkema, 34 jaar oud, geb 1830 in Rasquert, dochter van
Louwe Pieters Bronkema,
landbouwer, en Grietje Jans Bouwman.

Gepke Tiemens Swiers, dochter van Tijmen Swiers  en Aaltje Pieters, ged 11-01-1801 in Sappemeer, overl 21-11-1825 in Hoogezand, 24 jaar oud, trouwde op 27-07-1822 in Hoogezand met Klaas Jans Ansmink, 26 jaar oud,  geb 16-06-1796 in Ditzum (Hannover) (Dld), zoon van Jan Krijns Ansmink, landbouwer, en Neeske Harms Siccama.
Kind van Gepke Tiemens en Klaas Jans:  Tiemen

Geesien Tijmens Swiers,  geb 19-08-1806 in Sappemeer, dochter van Tijmen Swiers en Aaltje Pieters, ged 07-09-1806 in Sappemeer,
overl 22-11-1841 in Kielwindeweer, 35 jaar oud, trouwde, 21 jaar oud, op 02-08-1828 in Hoogezand  met
Klaas Jans Ansmink, garentwijnder, 32 jaar oud, geb 16-06-1796 in Ditzum (Hannover) (Dld),
zoon van Jan Ansmink, landbouwer, en Neeske Siccama.
Kinderen van Geesien  en Klaas:
1 Aaltje  -  2 Tiemen  -  3 NN Ansmink,  -  4 NN Ansmink,
5 Johannes  -  6 Swier
 Tiemen Ansmink, koopman, garentwijnder, geb 1832 in Kalkwijk, overl 05-05-1909 in Wildervank, 77 jaar oud, trouwde, 29 jaar oud, op 29-06-1861 in Wildervank   met Fenna Alberts Groen, 31 jaar oud, geb 1830 in Wildervank (Gr), dochter van Albert Hindriks Groen, landbouwer, en Nella Geerts Fennema.
Kinderen van Tiemen en Fenna:
1 Nella  -  2 Geessien -  3 Albert

Nella Ansmink, huishoudster, geb 1864 in Muntendam, trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1897 in Hoogezand met Ite Wieringa, schoenmaker, landbouwer31 jaar oud, geb 1866 in Loppersum, zoon van Tijmen Wieringa, kleermaker, en Anje Klaassens Schepel.
Ite is overleden op 08-08-1919 in Assen (Dr), 53 jaar oud.
Kind van Nella en Ite:

Klaas Albert
 Geessien Ansmink, geb 1867 in Muntendam, dochter van Tiemen Ansmink en Fenna Groen,
(1)
trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1894 in Wildervank  met Roelf Taaij, schipper25 jaar oud, geb 11-01-1869 in Hoogezand, zoon van Simon Taaij, schipper, en Nella Tamboer. Roelf is overleden op 14-08-1896 in Anloo (Dr), 27 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 04-12-1899 in Anloo (Dr) met Engel Mulder, winkelier, 32 jaar oud, geb 1867, zoon van Freerk Mulder, landbouwer, en Johanna Kuperus.
 

Albert Ansmink, koopmangeb 1871 in Wildervank, zoon van Tiemen Ansmink en Fenna Alberts Groen, overl 17-12-1906 in Anloo (Dr), 35 jaar oud, trouwde met Pietertje de Vries, geb 1872 in Veendam (Gr), dochter van Pieter de Vries, schipper, en Jantje Rubingh. Pietertje is overleden op 05-06-1946 in Emmen (Dr), 74 jaar oud.
Kinderen van Albert en Pietertje:

1 Fenna  -  2 Fenna  -  3 Pieter  -  4 Jantje  -  5 Frederika
6 Frederika  -  7 Hendrika

 Johannes Ansmink, fabrieksarbeider, geb 1836 in Hoogezand, zoon van Geesien  Swiers en Klaas  Ansmink. Hij trouwde, 34 jaar oud,
op 02-06-1870 in Muntendam (Gr) met
Jantje Hazewinkel, 38 jaar oud, geb 1832 in Veendam, dochter van
Jan Lammerts Hazewinkel,
zeeman, en Magdalena Tonnis Keizer.

Zwier Timens Swiers, scheepskapiteingeb 05-11-1812 in Hoogezand, zoon van Tijmen Swiers en Aaltje Pieters,  ged in Sappemeer, overl 21-11-1863 in Harlingen (Fr), 51 jaar oud, trouwde, 35 jaar oud, op 23-12-1847 in Hoogezand  met Anna Maria Hoen, 25 jaar oud, geb 21-04-1822 in Hoogezand, dochter van Derk Roelfs Hoen,  timmerman en Frouwgien Jans de Vries,  overl 06-10-1862 in Harlingen (Fr), 40 jaar.
Kinderen van Zwier Timens en Anna Maria:

1 Timen  -  2 Frouwina  -  3 Derk  -  4 NN Swiers
5 Aaltje  -  6 Roelof Swiers (tweeling) -  7 Pieter Swiers (tweeling)
Timen Swiers, rijksambtenaar, geb 1850 in Sappemeer, zoon van Zwier Timens Swiers en Anna Maria Hoen. Timen overleed op 30-11-1937 in Ommen (Dr), 87 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 26-04-1881 in Emmen(Dr) met Christina Jacoba Bergsma, 23 jaar oud, geb 24-07-1857 in Erm, dochter van Abel Bergsma, hoofdonderwijzer en Christina Jacoba Kruiger. Christina is overleden op 11-03-1939 in Ommen (Dr), 81 jaar oud.

 

Timen Swiers en Christina Jacoba Bergsma

Kinderen van Timen en Christina Jacoba:

1 Abelinus  -  2 Anna Maria  -  3 Severinus Katarinus
4 Jacobus Martinus  -  5 Frouwina
6 Jan -  7 Martha Ellia
Abelinus Swiers,  magazijnbediende, handelsreiziger geb 03-03-1882 in Emmen,  overl 16-12-1956 in Groningen, van Houtenlaan 29, 74 jaar oud, trouwde, 26 jaar oud, op 07-11-1908 in Ommen met Antiena Ebeliena Elsiena van Kregten, 21 jaar oud, geb 03-03-1887 in Groningen, dochter van Wijtze van Kregten en Geeske Heerdt. Antiena is overleden op 20-06-1924 in Groningen (Gr), 37 jaar oud.

Kinderen van Abelinus en Antiena:

1 Timen2  Christina Jacoba -  3 Antiena Ebelina Elsiena
4 Rieko -  5 Swierinus Katarinus  -  
6 Martha Anna Frouwina (Mattie)

 Timen Swiers, zeeman,   geb 25-02-1909 in Groningen, overl 11-07-1989, 80 jaar oud, trouwde, 37 jaar oud, op 14-01-1947 in Groningen met Johanna Eijgje Oosterlee, dochter van Jan Oosterlee en Eijgje Blok.
Kinderen van Timen en Johanna:

1 Antiena Ebeliena Elsiena  -  2 Jan Abelinus

 Jacobus Martinus Swiers, geb 09-05-1886 in Emmen, zoon van Timen Swiers en Christina Jacoba Bergsma,  overl 20-04-1966 in Kampen (huize Margaretha), 79 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1913 in Coevorden (Dr) met Niesje Berendina Vriend, 27 jaar oud. Zij is geboren in 1886 in Coevorden (Dr), dochter van Johannes Vriend, koperslager, en Jennechien Rozeman. Niesje overleed 15-11-1923 in Coevorden (Dr), 37 jaar.
(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1923 met Jantina Everdina Klemens.

Frouwina Swiers, geb 1852 in Sappemeer, dochter van Zwier Timens Swiers  en Anna Maria Hoen, overl na 1930,  trouwde, 26 jaar oud, op 05-01-1878 in Delfzijl  met Gerrit Cornelis Bruyn,  zeeman, 28 jaar oud, geb 1850 op Vlieland (Fr), zoon van Cornelis Dirks Bruyn, postschipper, en Gerritje Laribeij. Gerrit  is overleden op 16-10-1930 op Vlieland, 80 jaar oud.

 

Kinderen van Frouwina en Gerrit Cornelis:

1 Cornelis  -  2 Swiert Tiemen  -  3 Anna Maria  -  4 Gerdiena Frouwina
5 Gerrit Cornelis  - 
6 Christina Willemina  -  7 Jantina Harmanna

Cornelis Bruin, geb 29-12-1878 op Vlieland, trouwde, 25 jaar oud, op 18-08-1904 op Vlieland met Aaltje Visser, 24 jaar oud, geb 1880 op Vlieland, dochter van Haantje Teunisz Visser en Gerritje Breyl.
Anna Maria Bruin,  geb 20-10-1883 op Vlieland, trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1908 op Vlieland met Nutte Bruin, 28 jaar oud, geb 23-05-1879 op Vlieland, zoon van Gerriet Nuttes Bruin en Aaltje Zeijlemakers.
Christina Willemina Bruyn,  geb 29-07-1891 op Vlieland (Fr), trouwde, 27 jaar oud, op 12-03-1919 op Vlieland met Barend Adriaan Molenaar, 28 jaar oud, geb 1891 in Den Helder (NH), zoon van Jacob Molenaar en Hendrika Snooy.

 Derk Swiers, zeeman, vuurtorenwachter, geb 28-11-1853 in Sappemeer, zoon van Zwier Timens Swiers en Anna Maria Hoen, overl 18-12-1926 in Groningen, 73 jaar oud,  trouwde, 26 jaar oud, op 03-12-1879 in Delfzijl met Margaretha Olthof, 26 jaar oud,  geb 05-03-1853 in Appingedam,
dochter van
Frederik Olthof, zeeman, en Johanna Maria Stalman
. Margaretha is overleden op 10-03-1930 in Groningen (Gr), 77 jaar oud.

 

Derk Swiers                     Margaretha Olthof

Kinderen van Derk en Margaretha:

1 Zwier, geb 1881 in Delfzijl, overl 31-12-1890 in Delfzijl, 9 jaar oud.
2 Johannes Frederik, geb 20-01-1885 in Delfzijl, overl 04-02-1900 op Schiermonnikoog (Fr),
15 jaar oud.
3 Timen,  zeeman, geb. 09-12-1886 in Delfzijl, overl. in Groningen op 11-03-1964.
4 Johanna Maria, pensionhoudster, geb 03-05-1889 in Delfzijl, overl 19-03-1953 in Groningen, 63 jaar oud.
5 Frouwina,
pensionhoudster, geb 10-02-1891 in Delfzijl, overl 1971 in Groningen, 80 jaar oud.
6 Zwier, winkelier,  geb. 02-10-1893 op Schiermonnikoog,
7 Alje, musicus, geb. 23-05-1897 op Schiermonnikoog,  overl 30-05-1966 in Groningen,
Timen Swiers, geb 09-12-1886 in Delfzijl, kapitein grote handelsvaart,  zoon van Derk Swiers, vuurtorenwachter, en Margaretha Olthof, overl 11-03-1964 in Groningen (Gr), 77 jaar oud, trouwde, 32 jaar oud, op 19-12-1918 in Groningen met Aaltje Valk, verpleegster, 29 jaar oud, geb 12-06-1889 in Delfzijl, dochter van Henderikus Valk, postbode, en Roelfien Oosterhuis.
Aaltje is overleden op 23-12-1974 in Groningen, 85 jaar oud.


Aaltje Valk                               Timen Swiers

v.l.n.r. Grietje, Margaretha, Derk, Roelfien, Johanna M.F. 

Kinderen van Timen en Aaltje:

1 Margaretha  -  2 Roelfien  -  3 Derk
4 Grietje  -  5 Johanna Maria Frouwina

*****

 Johanna Maria en Frouwina Swiers met de naar hen genoemde jongste
van de vijf kinderen van hun broer Timen Swiers

  Zwier Swiers, winkeliergeb 02-10-1893 op Schiermonnikoog (Fr), zoon van Derk Swiers en Margaretha Olthof, trouwde, 27 jaar oud, op 09-12-1920 in Sappemeer met Wilhelmina Broekema, 25 jaar oud,  geb 1895 in Sappemeer, dochter van Eilko Tjapkes Broekema, landbouwer, en Hendrikje Jans Ritskes. Zij is overl op 31-12-1966 in Apeldoorn (Gld), 71 jaar oud, en begraven op 4-1-1967 te Ugchelen.


Zwier Swiers en Mientje Broekema

 Alje Swiers, musicus, geb 23-05-1897 op Schiermonnikoog (Fr), overl 30-05-1966 in Groningen , zoon van Derk Swiers en Margaretha Olthof. Hij is overl 30-05-1966 in Groningen, 69 jaar oud. Alje trouwde, 44 jaar oud, op 18-05-1942 in Groningen met Helena Maria Hoeksema, 31 jaar oud, geb 10-11-1910 in Groningen, dochter van Johannes Hoeksema, letterzetteren Janke van Apeldoorn. Helena overleed op 10-08-1997 in Groningen, 86 jaar oud.
Kind van Alje en Helena Maria: Margaretha Frouwina Johanna Swiers, geb  in Groningen.

 
 

terug naar boven