BACK De Tyne "Steenkool-rivier" deel 1

(opgedragen aan Jo en Dick Swiers)

De Tyne rivier is historisch gezien onlosmakelijk verbonden met de steenkoolindustrie
in Noord-oost- Engeland, waar veel kolenmijnen waren. En met Newcastle upon Tyne
en omgeving, als belangrijkste plaats waar die steenkool verscheept werd, naar
Nederland en andere landen.

Newcastle upon Tyne, waar ook het nu nog spreekwoordelijke “Steenkool-engels”
ontstond, doordat in die tijd (eind 19de / begin 20ste eeuw) de meeste bemanningsleden van de Nederlandse steenkoolschepen de Engelse taal niet machtig waren. “Dunglish” noemden de Engelsen het. (Samentrekking van Dutch en English).

Newcastle upon Tyne, waar onder andere de stoomschepen van de S.S.M. destijds
steenkool laadden voor de Nederlandse industrie en- huishoudens. En waar ook
jullie vader, Timen Swiers, vaak met zijn stoomschepen van de S.S.M. heen voer
om steenkool te halen voor Nederlands welvaart.


Foto boven:
De vier bruggen die Timen Swiers vaak met zijn schip gepasseerd moet zijn.

De voorste brug op de foto is de Tyne Bridge en is gebouwd / gereedgekomen in
1928. De volgende (de lage) is de Swing Bridge, een draaibrug. De naam zegt
het al. Gebouwd  in 1876. De daaropvolgende is de tweedeks High Level Bridge. 
Helemaal boven is het raildek voor de treinen. Het dek daaronder,
daar reed vroeger een tram, nu is er een voetgangerspad en  een weg voor
verkeer.  De brug kwam gereed in 1849. De achterste brug is de King Edward VII
Bridge (een spoorbrug) en is gereed gekomen in 1906.

Er waren veel bruggen nodig, niet alleen voor verkeer en treinreizigers, maar
vooral voor de aanvoer van steenkool uit de mijnen uit Noord-Oost-Engeland,
naar de laadplaatsen aan de Tyne. Vooral naar de “Dunston Staithes” bij
Newcastle upon Tyne. Dunston ligt net voorbij deze vier bruggen aan de
overzijde van de Tyne ten op zichte van Newcastle.  De “Dunston Staithes”
waren de grootste en de bekendste laadplaatsen voor schepen aan de Tyne.

Op deze foto kijken we richting binnenland / Dunston. Inmiddels
liggen er nabij Newcastle zo'n 10 bruggen. Eén van de laatsten is in 2000/2001
gebouwd en heet heel toepasselijk de Millennium Bridge. En over het hele
traject naar de Tyne Port (Ingang / uitgang Noordzee) liggen natuurlijk veel
meer bruggen.  Van Tyne Port naar Newcastle was ongeveer 25 km varen.
Door de vele bruggen, de smaller wordende drukke rivier en de bochten,
moesten de steenkool-schepen gedeeltelijk worden gesleept door het
loodswezen.  Daarom duurde de vaart van 25 km relatief lang.


Meer kleur, maar het zijn vandaag de dag nog dezelfde vier bruggen.


Ondergaande zon over het hedendaagse Newcastle upon Tyne. Op de voorgrond
de Swing Bridge met uiteraard hier wel de Tyne Bridge te zien.High Level Bridge met rechts-onder de Swing Bridge in vroegere tijden.High Level Bridge heden ten dage.Schilderij van de High Level Bridge uit het verleden.High Level Bridge raildek heden ten dage.High Level Bridge onderdek, vroeger. Hetzelfde onderdek, vandaag de dag.De Tyne Bridge in aanbouw 17 februari 1928Tyne Bridge zoals hij er nu uitziet, met op de achtergrond de in 2001
gereedgekomen Millennium Bridge.
We kijken nu dus richting Noordzee, zo'n 25 km verderop.King Edward VII Bridge (Spoorbrug) gereed gekomen in 1906King Edward VII Bridge zoals hij nu is.
Op de achtergrond één van de vele nieuwe verkeersbruggen over de Tyne.


Garry Wiggers, oktober 2013


naar boven