TERUG

Parenteel van Albert Roelefs ( familie Hoen)

Albert Roelefs is geboren omstreeks 1618 in Emmen (Dr).  Hij trouwde, ca 29 jaar oud, op 22-08-1647 in Sappemeer (Gr) met Magdelena Hansens,
ca 27 jaar oud,  geb ca 1620. 
Kinderen van Albert en Magdelena:
1 Roelof  -  2 Albert  -  3 Abraham  -  4 Grietjen

Roelof Alberts, geb 1648, ged 22-05-1648 in Sappemeer, zoon van Albert Roelefs en Magdelena Hansens, trouwde op 03-12-1671 in Hoogezand (Gr) met Swaantien Tijmens, geb 17-01-1647 in Slochteren (Gr), dochter van Timen Harmens en Aaltje (Ellechjen) NN.
Kind van Roelof en Swaantien

Abraham Roelofs

Abraham Roelofs, ged 03-05-1685 in Hoogezand (Gr), diaken te Kielwindeweer (Gr), zoon van Roelof Alberts en Swaantien Tijmens,  
overl 16-09-1741 in Hoogezand (Gr), 56 jaar oud, trouwde op 10-08-1710 in Hoogezand  met Roelofjen Dercks 24 jaar oud,
ged 06-12-1685 in Hoogezand, dochter van Derck Peters en Grietien Hindrix.
Kinderen van Abraham Roelfs en Roelfje:

1 Derk  -  2 Geesjen  -  3 Roelf Abrahams Hoen (ook genoemd Venema)
4 Swaentjen  -  5 Leentje -  6 Tijmen  -  7 Annigje  -  8 Peter
Derk Abrahams Hoen, schipper en zeeman, gedoopt op 25-03-1714 in Hoogezand,  overl in Foxhol (Gr),  trouwde op 26-09-1745 in Hoogezand  met
Jantje Berents Hoen,  dochter van Berent Hoen en Meintjen Jans, ged 19-12-1721 in Hoogezand.
De familie was lid van de baptisten gemeente.
Kinderen van Derk  en Jantje:
1 Jurjen  -  2 Abraham  -  3 Berent  -  4 Roelf
5 Jan  -  6 Jannes  -  7 Pieter

 Abraham Derks Hoen, schipper en winkelier,  geb omstreeks 08-01-1746 in Hoogezand, ged 08-01-1747 in Hoogezand (Gr), gezindte gereformeerd, overl 19-09-1841 in Hoogezand, ongeveer 95 jaar oud, trouwde met Ike Siegers, geb ca 1753 in Sappemeer, dochter van Siger Helmers, schipper, en Renske Roelfs. Ike is overl 02-12-1826 in Hoogezand, ca 73 jaar oud.
Kind van Abraham Derks en Ike:   Derk

Roelf Derks Hoen, huistimmerman,  geb 15-04-1753 in Hoogezand, zoon van Derk Abrahams Hoen en Jantje Berents Hoen. is
overl 22-08-1831 in Hoogezand, 78 jaar oud. Hij trouwde, 30 jaar oud, op 15-06-1783 in Sappemeer met
Hinderkje Renkes Bleeker, 23 jaar oud, geb 1760 in Sappemeer, dochter van Renke Harms, schipper, en Martje Geerts, 
ged 10-05-1760 in Hoogezand, overl 17-07-1826 in Sappemeer, 66 jaar oud.  
Kinderen van Roelf en Hindrikje:

1 Derk  -  2 Derk  -  3 Rijnk  -  4 Martje  -  5 Jantje
6 Reina  -  7 Berentje  -  8 Berentje
Derk Roelfs Hoen, timmerman, geb 03-07-1785 in Hoogezand, overl 25-01-1875 in Hoogezand, 89 jaar oud, trouwde, 33 jaar oud, op 22-11-1818 in Groningen met Frouwgien Jans de Vries, 28 jaar oud, geb 21-11-1790 in Foxhol (Gr), dochter van Jan Hindriks de Vries, molemaker, en Anna Maria Luttrop, ged 21-11-1790 in Hoogezand en overl 05-10-1860 in Hoogezand, 69 jaar oud.
 
 

" Ledemaeten der Gemeinte I.C. op ĺt Hooge sandt

 1812
15 Maart

Op belijdenis des geloofs zijn aangenomen

Pieter Riks Kliphuis oud 66 jaar. gedoopt d. 13 Maart en vrouw Wemeltje Geerts oud 64 gedoopt den 13 Maart.
Tonnis Hofkamp {obiit}
Roelf Berends de Jonge
Jannes Geerts Hoed {vertr.}
Derk Roelfs Hoen
Albertus Smid {vertr}
Willem Aikes Tholen
Jannes Ites Bok
 Geertje Jacobs Niebuhr. "

(overgenomen uit www.menneglas.nl/ledematen/Hoogezand.htm)

 

Kinderen van Derk  en Frouwgien:

1 Hendrikje  -  2 Anna Maria  -  3 Roelfje  -  4 Jantje  -  5 Frouwina

Hendrikje Hoen, geb 25-10-1819 in Hoogezand, trouwde, 24 jaar oud, op 08-02-1844 in Hoogezand met Egbertus Tiddes
Smit, bakker en boekverkoper, 26 jaar oud, geb 01-04-1817 in Hoogezand.
Kinderen van Hendrikje en Egbertus:

1 Wietske  -  2 Frouwina  -  3 Frouwina  -  4 Anna Maria  -  5 Fenna  -  6 NN Smit
Fenna Smit, geb 1856 in Kalkwijk, dochter van Egbertus Tiddes Smit en Hendrikje Hoen, trouwde, 28 jaar oud, op 11-08-1884 in Hoogezand  
met
Lukas Johannes van Slogteren,  onderwijzer,  27 jaar oud. geb 1857 in Harkstede, zoon van
Pieter Guibal van Slogteren,
rentenier en Johanna Wesfels, renteniersche.

Anna Maria Hoen, geb 21-04-1822 in Hoogezand, dochter van Derk Roelfs Hoen en Frouwgien Jans de Vries,  overl 06-10-1862, 40 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 23-12-1847 in Hoogezand met Zwier Timens Swiers, scheepskapitein,  35 jaar oud, geb 05-11-1812 in Hoogezand, zoon van Tijmen Swiers, schipper en  scheepskapitein, en Aaltje Pieters. Zwier is overleden op 21-11-1863 in Harlingen (Fr), 51 jaar oud.
Kinderen van Anna Maria en Zwier:

1 Timen  -  2 Frouwina  -  3 Derk 
4 NN Swiers -  5 Roelof  -  6 Pieter
Timen Swiers, rijksambtenaar, geb 1850 in Sappemeer, zoon van Zwier Timens Swiers en Anna Maria Hoen. Timen overleed op 30-11-1937 in Ommen (Dr), 87 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 26-04-1881 in Emmen(Dr) met Christina Jacoba Bergsma, 23 jaar oud, geb 24-07-1857 in Erm, dochter van Abel Bergsma, hoofdonderwijzer en Christina Jacoba Kruiger. Christina is overleden op 11-03-1939 in Ommen (Dr), 81 jaar oud.

 

Timen Swiers en Christina Jacoba Bergsma

Kinderen van Timen en Christina:

1 Abelinus   -  2 Anna Maria  -  3 Severinus Katarinus
4 Jacobus Martinus  -  5 Frouwina   -  6 Jan  -  7 Martha Ellia
Abelinus Swiers, magazijnbediende, handelsreiziger, geb 03-03-1882 in Emmen (Dr),  is overl 16-12-1956 in Groningen, van Houtenlaan 29, 74 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 07-11-1908 in Ommen (Dr) met Antiena Ebeliena Elsiena van Kregten, 21 jaar oud, geb 03-03-1887 in Groningen, dochter van Wijtze van Kregten en Geeske Heerdt. Antiena is overl 20-06-1924 in Groningen, 37 jaar oud.

  

                           Abelinus Swiers     Antiena Ebeliena Elsiena van Kregten 
Kinderen van Abelinus en Antiena:

1 Timen 2  Christina Jacoba
3 Antiena Ebelina Elsiena  -  4 Rieko
5 Swierinus Katarinus  - 
6 Martha Anna Frouwina (Mattie)

 
Kinderen van Abelinus en Antiena:

Martha Anna Frouwina Swiers (Mattie) trouwde in 1944 met Nico Carsouw.
Kinderen van Mattie en Nico:

1 IJsbrand  -  2 Ankie

 Timen Swiers, zeeman,   geb 25-02-1909 in Groningen, overl 11-07-1989, 80 jaar oud, trouwde, 37 jaar oud, op 14-01-1947 in Groningen met Johanna Eijgje Oosterlee, dochter van Jan Oosterlee en Eijgje Blok.
Kinderen van Timen en Johanna:

1 Antiena Ebeliena Elsiena  -  2 Jan Abelinus
Jacobus Martinus Swiers, koopman, geb 09-05-1886 in Emmen (Dr), trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1913 in Coevorden (Dr) met Niesje Berendina Vriend, 27 jaar oud, geb 1886 in Coevorden, dochter van Johannes Vriend, koperslager, en Jennechien Rozeman Nieske is overl 15-11-1923 in Coevorden, 37 jaar oud.

Frouwina Swiers, geb 1852 in Sappemeer, dochter van Zwier Swiers en Anna Maria Hoen, trouwde, 26 jaar oud, op 05-01-1878 in Delfzijl  met Gerrit Cornelis Bruin, zeeman, 27 jaar oud, geb 1851 op Vlieland(Fr), zoon van Cornelis Bruin en Gerritje Laribeij. Gerrit Cornelis is overleden op 16-10-1930, 79 jaar oud.
Kinderen van Frouwina en Gerrit Cornelis:
1 Cornelis   -  2 Swiert Tiemen  -  3 Anna Maria  -  4 Gerdiena Frouwina
5 Gerrit Cornelis  - 
6 Christina Wilhelmina  -  7 Jantina Harmanna

Cornelis Bruin, geb 29-12-1878 op Vlieland, trouwde, 25 jaar oud, op 18-08-1904 op Vlieland met Aaltje Visser, 24 jaar oud, geb 1880 op Vlieland.

Anna Maria Bruin, geb 20-10-1883 op Vlieland, trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1908 op Vlieland met Nutte Bruin, 28 jaar oud, geb 23-05-1879 op Vlieland, zoon van Gerriet Nuttes Bruin en Aaltje Zeijlemakers.

Christina Wilhelmina Bruin, geb 29-07-1891 op Vlieland,  trouwde, 27 jaar oud, op 12-03-1919 op Vlieland met Barend Adriaan Molenaar, 28 jaar oud, geb 1891 in Den Helder (NH), zoon van Jacob Molenaar en Hendrika Snooy.

Storm op zee in 1909 van  het 3-mast schip 'Nederland',
op weg naar Kaap Hoorn -
 verslag van kok Cornelis Bruin, opgetekend door
M. Hoedemaker Wzn. -
Zie:
 
hiertweemast zeilschip met hulpstoomaandrijving 'Fortuin',
gemaakt door Derk Swiers (geb.28-11-1853), en door
Derk Swiers Jr geschonken
aan het Maritiem Museum Rotterdam

 

Derk Swiers,
  zeeloods en lichtwachter op de vuurtoren van Schiermonnikoog (Fr), geb 28-11-1853 in Sappemeer, zoon van Zwier Swiers en Anna Maria Hoen. Derk is overl 18-12-1926 in Groningen (Gr), 73 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-12-1879 in Delfzijl  met Margaretha Olthof, 26 jaar oud, geb 05-03-1853 in Appingedam, dochter van Frederik Olthof, zeeman, en Johanna Maria Stalman. Margaretha is overleden op 10-03-1930 in Groningen, 77 jaar.

 Kinderen van Derk en Margaretha:

     1 Zwier, geboren in 1881 in Delfzijl, aldaar overl 31-12-1890, 9 jaar oud.
2 Johannes Frederik, geb 1885 in Delfzijl, overl 04-02-1900 op Schiermonnikoog,15 jaar oud.

3 Timen, geb 09-12-1886 in Delfzijl .
4 Johanna Maria, geb 03-05-1889 in Delfzijl . Zij is overleden op 19-03-1953 in Groningen, 64 jaar oud.
5 Frouwina, geb 10-02-1891 in Delfzijl, overl in 1971 in Groningen, 80 jaar oud.
6 Zwier, geb 02-10-1893 op Schiermonnikoog.  
7 Alje, geb 23-05-1897 op Schiermonnikoog, overl. 30-05-1966 in Groningen.
"Situatie rond 1890/1900. De bouw van de dubbele lichtwachterswoning
(2e pand van rechts) is op 15 februari 1887 aanbesteed.
Op de achtergrond staat het Badhotel."

Timen Swiers, kapitein grote handelsvaart, geb 09-12-1886 in Delfzijl, overl 11-03-1964 in Groningen, 77 jaar oud,  trouwde, 32 jaar oud, op 19-12-1918 in Groningen (Gr) met Aaltje Valk,  verpleegster, 29 jaar oud, geb 12-06-1889 in Delfzijl, dochter van Henderikus Valk en Roelfien Oosterhuis. Aaltje is overleden op 23-12-1974 in Groningen, 85 jaar oud.

Aaltje Valk              Timen Swiers

Kinderen van Timen en Aaltje:

1 Margaretha, geb. 16-10-1920 te Groningen, overl. op 28-05-1986 te Hoogerheide, 65 jaar oud.
Zij huwde met
Pieter Wulffraat, geb. 05-05-1920 te Rotterdam, overl. 30-11-2009 te Ossendrecht, 89 jaar oud.
2 Roelfien, geb. 28-03-1922 te Groningen, overl. 25-05-2001 te 't Harde, 79 jaar oud.
Zij huwde met Antonie Buijse, geb. in 1922 te Rotterdam, overl. in 2001, 78 jaar oud.
3 Derk , geb. 12-09-1925 te Groningen, overl. 25-03-2017, 92 jaar oud te Rotterdam.
Hij huwde op 10 mei 1951 te Schiedam met Aldegonda Plate.
4 Grietje, geb. 24-10-1928 te Groningen, overl. 16-09-2011 te Groningen, 83 jaar oud.
Zij was gehuwd met J.J.F. (Jan) van den Bergh en met Tino van der Zeijde.
5 Johanna Maria Frouwina. Zij was gehuwd met Jannes Lammert de Graaff.

 
wij met ons vijven 10 mei 1951

*****
Zwier Swiers,
winkelier, geb 02-10-1893 op Schiermonnikoog, zoon van Derk Swiers en Margaretha Olthof, trouwde, 27 jaar oud, op 09-12-1920 in Sappemeer met Wilhelmina Broekema, 25 jaar oud, geb 1895 in Sappemeer, dochter van Eilko Broekema en Hendrikje Ritskes. Zij is overleden op 31-12-1966 te Apeldoorn.

Alje Swiers, musicus, geb 23-05-1897 op Schiermonnikoog, zoon van Derk Swiers en Margaretha Olthof, overl 30-05-1966 in Groningen, 69 jaar oud, trouwde, 44 jaar oud, op 18-05-1942 in Groningen  met Helena Maria Hoeksema, 31 jaar oud, geb 10-11-1910 in Groningen, dochter van Johannes Hoeksema en Janke van Apeldoorn. Helena is overleden op 10-08-1997 in Groningen, 86 jaar oud.
Kind van Alje en Helena:

 Margaretha Frouwina Johanna

*******

Roelfje Hoen, geb 09-08-1824 in Hoogezand, dochter van Derk Roelfs Hoen en Frouwgien Jans de Vries, trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1847 in Groningen  met Arend Pieters Dooijes, 28 jaar oud, geb 19-03-1819 in Groningen.

Jantje Hoen, geb 1833 in Hoogezand, dochter van Derk Roelfs Hoen, timmermanen Frouwgien Jans de Vries. Jantje:
(1) trouwde met Harmen Kleining.
(2) trouwde met Hermannus van der Wal.
Kind van Jantje en Hermannus:

Catharina, geb 1865 in Harlingen (Fr)  

Catharina van der Wal,  geb 1865 in Harlingen, dochter van Hermannus van der Wal en Jantje Hoen, trouwde op 08-04-1884 in Delfzijl met Willem Ringnalda, telegrafist, geb 1861 in Huizum (Fr), zoon van Oeds Eschinus Ringnalda, timmerman, en Hinke Willems Zijlstra.

Frouwina Hoen,  geb 1835 in Hoogezand, dochter van Derk Roelfs Hoen en Frouwgien Jans de Vries, trouwde, 44 jaar oud, op 03-04-1879 in Ilpendam  met Johannes Jacobus Lafarque, 63 jaar oud, geb 1816 in Broek in Waterland, zoon van Hermanus Lafarque en Neeltje Lodder.

Margien Roelfs Hoen, dochter van Roelf Derks Hoen en Hindrikje Rijnkes Bleeker, ged 28-06-1789 in Hoogezand, overl 02-02-1848 in Veenhuizen (Norg), trouwde op 10-03-1810 met Roelf Jans Laagland, arbeider.
Jantje Roelfs Hoen, vroedvrouw, dochter van Roelf Derks Hoen en Hindrikje Rijnkes Bleeker, ged 24-04-1791 in Hoogezand,   trouwde op 30-11-1817 in Groningen  met Willem Sliphorst, werkman, soldaat, herenknegt, tapper, agent van politie, geb 16-06-1788 in Muiden.
Kinderen van Jantje en Willem:

           1 Anna  -  2 Anna Hinderika -   3 Roelof Hendrik
          4 Henderika Roelina -  5 NN Sliphorst - 6 Hendrik Willem
           7 Christina -  8 Roelof - 9 Matje
          
Henderika Roelina Sliphorst, winkeliersche, geb 26-03-1821 in Groningen, dochter van Willem Sliphorst en Jantje Roelfs Hoen,  trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1842 in Groningen  met Timen Tonnis Cornelis de Valk, schipper, 23 jaar oud,  geb 22-12-1818 in Groningen.

Kind van Henderika en Timen:   Willem

           Willem de Valk, buitenvaarder, logementhouder, geb 10-08-1845 in Groningen, trouwde op 14-01-1875 in Groningen met Tjaardina Klugkist, geb12-04-1844 in Groningen, dochter van Renso Klugkist, notarisklerk, en Jantje Duinker.

Christina Sliphorst, geb 08-09-1828 in Groningen, dochter van Willem Sliphorst en Jantje Roelfs Hoen, trouwde, 31 jaar oud, op
22-02-1860 in Amsterdam  met
Kasper Wijn, smidsknecht, 37 jaar oud, geb 23-05-1822 in Groningen.
Kinderen van Christina en Kasper:

1 Jantje  -  2 Casperdina Wilhelmina  -  3 Arnoldus Christoffel  -  4 Wilhelmina Christina
Jantje Wijn, geb 09-07-1860 in Amsterdam, dochter van Kasper Wijn en Christina Sliphorst, overl 1922, 62 jaar oud, trouwde met
Jouke Holwerda, steenhouwergeb op 16-12-1859 in Dokkum (Fr), zoon van Lieuwe Jans Holwerda, arbeider, en
Antje Joukes de Vries. Jouke overleed in 1901, 42 jaar oud.

Reina Roelfs Hoen, geb 13-10-1793 in Hoogezand, dochter van Roelf Derks Hoen en Hindrikje Rijnkes Bleeker, trouwde, 33 jaar oud,
op 31-12-1826 in Groningen met
Claas Jacobs Boekholt, kleermaker, 30 jaar oud, geboren op 29-05-1796 in Maarslag (Gr).
Kind van Reina Roelfs en Claas Jacobs: Jacob
Jacob Boekholt ,
kleermaker, geb omstreeks 1835,  trouwde, plm 25 jaar oud, op 12-10-1860 in Den Helder (NH) met
Jozina Griek, 22 jaar oud,  geb 1838.

Berentje Roelfs Hoen, dochter van Roelf Derks Hoen en Hindrikje Rijnkes Bleeker, ged 07-12-1800 in Hoogezand, trouwde
op 26-12-1833 in Groningen  met
Jacob Gerrits Haller,  kleermaker.
Kind van Berentje en Jacob: Roelina

Roelina Haller, naaister, geb 27-02-1836 in Groningen , dochter van Jacob Gerrits Haller en Berentje Hoen,   trouwde, 21 jaar oud,
op 02-08-1857 in Groningen  met
Johannes Jans, sergeant, instrumentmaker, 31 jaar oud,  geb 12-10-1825 in Delft (ZH).

Jan Derks Hoen, rentenier, landbouwer, deurwaarder, geb 11-01-1756 in Hoogezand (Gr), zoon van Derk Abrahams Hoen en Jantje Berents Hoen, ged 11-01-1756 in Hoogezand, overl 27-02-1846 in Kalkwijk (Gr),  90 jaar oud,  trouwde met Annigje Freerks Minkes, geb 20-02-1760 in Kalkwijk, dochter van Freerk Hindriks Minkes, landbouwer,  en Willemtje Pieters Knap. Annigje  is overleden op 18-06-1822 in Kalkwijk, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan Derks en Annigje Freerks:
1 Jantje  -  2 Willemtje  -  3 Derk
4 Freerkje  -  5 Freerk
Jantje Jans Hoen, dochter van Jan Derks Hoen en Annigje Freerks Minkes, ged 02-04-1786, trouwde op 28-05-1813 met Richt Aljes Smit,  landbouwer, 36 jaar oud, geb 1777 in Kalkwijk, zoon van Allie Hindriks Smit,  landbouwer, en Trientje Richts.
Zij is overleden op 15-10-1843 in Kielwindeweer, 66 jaar oud.
Kinderen van Jantje Jans en Richt Aljes:
1 Trijntje  -  2 Jan  -  3 Willemtje  -  4 Alje Smit
Trijntje Smit, winkeliersche, geb 1814 in Kielwindeweer:
(1) trouwde met Jan Schuitema, overleden vˇˇr 1867.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 22-06-1867 in Wildervank met Tonnis Drenth.

Jan Rigts Smit,  fabrijkant, geb 1818 in Kielwindeweer:
(1) trouwde met Geertruid Germs, overl vˇˇr 1864.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 20-10-1864 in Wildervank met Meike Feunekes, 44 jaar oud, geb 1820 in Nieuwe Pekela.

Alje Smit, landbouwer, geb 1823 in Hoogezand:
(1) trouwde met Trijntje Jacob Jonker, overl vˇˇr 1872.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 07-11-1872 in Wildervank met Jansje Voormeulen, 44 jaar oud, geb 1828.

Willemtje Jans Hoen, geb 31-08-1788 in Kalkwijk, dochter van Jan Derks Hoen en Annigje Freerks Minkes, 
overl 28-03-1831 in Lula (Gr), 42 jaar oud, trouwde, 25 jaar oud, op 12-02-1814 in Hoogezand  met
Egbert Jans Ensing, zaakwaarnemer,  is gedoopt 04-12-1791 in Hoogezand, en overleed 22-05-1865, 73 jaar oud.
Kinderen van Willemtje Jans en Egbert Jans:

1 Annechien  -  2 Geessien  -  3 Aaltje Ensing,  -  4 Freerkje
5 Jan  -  6 Freerkje  -  7 Willem
Annechien Ensing geb 28-05-1814 in Sappemeer, overl 09-04-1898 in Vries (Dr), 83 jaar oud,  trouwde met Jan Jans Kamphuis,
arbeider, later
landbouwer,
  geb 01-11-1813 in Hoogezand, overl. 17-06-1891 in Vries.
Freerkje Ensing, geb 1828 in Lula, trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1858 met Albert Bleker, 29 jaar oud,  geb 1829 in Kielwindeweer,
zoon van Jan Alberts Bleker en Marijke Stoffers Schuit. 
Willem Ensing, fabriekant, geb 1845 in Hoogezand, overl 01-01-1922 in Haren (Gr), 77 jaar oud, trouwde, 42 jaar oud, in 1887
met
Sara ten Cate.

Derk Jans Hoen, deurwaarder, geb 05-02-1792 in Hoogezand, zoon van Jan Derks Hoen en Annigje Freerks Minkes, overl 03-01-1847 in Hoogezand, 54 jaar oud, trouwde met Maria Aurelia Middendorp,  geboren in 1794 in Kolham, dochter van Martinus Middendorp, predikant, en Arendina Adriani. Maria is overleden op 02-06-1839 in Hoogezand, 45 jaar oud.
Kinderen van Derk Jans en Maria Aurelia:

1 Theodorus Adrianie  -  2 Wobbina Arendina Adriani
3 Jan Derks   -  4 Martinus  -  5 Anna Frederika
 Theodorus Adrianie Hoen, predikant, geb 06-04-1815 in Kalkwijk, zoon van Derk Jans Hoen en Maria Aurelia Middendorp,  trouwde, 27 jaar oud, op 16-02-1843 in Hoogezand met Wobbina Arendina Middendorp, 22 jaar oud,  geb 30-09-1820 in Leens, dochter van Herman Adriani Middendorp, medicine doctor, en Ellen Catharina Cleveringa.
Kinderen van Theodorus en Wobbina:
1 Martinus Jan -  2 Jan Martinus  -  3 Wobbina Arendina Adriana

Martinus Jan Hoen , boomkweker, geb 1845 in Woltersum, trouwde, 47 jaar oud, op 05-06-1892 in Sappemeer  met
Stientje Deen, 33 jaar oud, geb 1859 in Sappemeer, dochter van Pieter Deen en Frederika de Vries.

Jan Martinus Hoen, kantoorbediende,  geb 1849 in Emmen, trouwde, 34 jaar oud, op 24-05-1883 in Ten Boer  met Carolia Christina
Snijders, 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-09-1897 in Den Haag. Carolia  is geboren in 1856 in Den Haag (ZH),
dochter van Johannes Jacobus Snijders,
geŰmpl. ziekenhuis, en Margaretha Magdalena van Noort.

Wobbina Arendina Adriana Hoen, geb 1858 in Woltersum, trouwde, 24 jaar oud, op 05-01-1882 in Ten Boer  met Eppo Jan Boneschansker,  onderwijzer, 29 jaar oud, geb 1853 in Oostwold (Gr), zoon van Berend Jans Boneschansker en Geessien Eppes Bosch.

Wobbina Arendina Adriani Hoen, geb 14-02-1818 in Sappemeer, dochter van Derk Jans Hoen en Maria Aurelia Middendorp. 
Zij trouwde met
Luppo Dikema, institeur - rector
Kinderen van Wobbina en Luppo:

1 Dirk Jan  -  2 Frederik Luppo
Dirk Jan Dikema , handelaar, geb 25-01-1852 in Hoogezand, zoon van Luppo Dikema en Wobbina Arendina Adriani Hoen. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 25-10-1883 in Groningen met Maria Aurelia Middendorp Hoen, 29 jaar oud,  geb 06-06-1854 in Groningen,
dochter van
Martinus Hoen, ijzerhandelaar, en Martha Kranenburg.

Jan Derks Hoen,  houtkoper, negotiant, kassier, geb 1822 in Sappemeer, zoon van Derk Jans Hoen en Maria Aurelia Middendorp, is overleden op 01-04-1889 in Hoogezand, 67 jaar oud. Jan Derks:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 04-07-1855 in Winschoten  met Jantjen Mulder, 24 jaar oud, geb 1831 in Winschoten, dochter van Derk Mulder, zilversmit, en Gesina Roelfsema, overl 18-03-1859 in Hoogezand (Gr), 28 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, in 12-1860 in Ulrum  met Geertruida van der Leij, 37 jaar oud, geb 1823 in Vierhuizen (Gr), dochter van Gijsbertus van der Leij, landbouwer, en Anna de Cock. Geertruida is overleden vˇˇr 1874, ten hoogste 51 jaar oud.
 (3) trouwde, 52 jaar oud, op 27-04-1874 in Zuidbroek met Catharina Amarentia van der Zwaag, dochter van
Wicherus Cornelis van der Zwaag,
predikant, en Trijntje Keizer.
Kinderen van Jan Derks en Catharina:
 1 Wicherus Cornelius  -  2 Wobbina Berendina Adriani -  3 Willem Jan Hendrik
Kind van Jan en Geertruida:   Anna Wilhelmina, geb 1863 in Hoogezand.

Anna Wilhelmina Hoen, geb 1863 in Hoogezand, dochter van Jan Derks Hoen en Geertruida van der Leij, trouwde, 22 jaar oud, op
13-05-1885 met
Harm Kremer,  medicine doctor, 25 jaar oud, Harm  geb 1860 in Sappemeer, zoon van Wijbe Berends Kremer,
 landbouwer, en Trijntje Harms Kroon. 

Willem Jan Hendrik Hoen,  burgemeester van Warffum van 1915 tot 1947, geb 1882 in Hoogezand zoon van Jan Derks Hoen en Catharina Amarentia
van der Zwaag:
(1) trouwde omstreeks 1919 met Julie Naumann, in het kraambed overleden op 06-09-1920 in Warffum.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 12-10-1921 in Warffum met Anna Karoline Amanda Uterm÷hlen, 41 jaar oud, geb  1880 in Oldenburg (Dld), dochter van Friedrich Wilhelm Louis Uterm÷hlen en Helene Dorothee Friederike Dierks.

Kind van Willem en Julie: NN Hoen, geb en overl 06-09-1920 in Warffum.

Martinus Hoen, ijzerhandelaar, geb 26-12-1824 in Hoogezand, zoon van Derk Jans Hoen en Maria Aurelia Middendorp, overl 20-09-1893 in Groningen, 68 jaar oud, trouwde, 28 jaar oud, op 05-01-1853 in Groningen met Martha Kranenburg, 24 jaar oud, geb 13-03-1828 in Groningen, dochter van Hendrik Ipes Kranenburg, koopman, en Albertien Kleine. Martha is overleden op 04-01-1914 in
Groningen
, 85 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Martha:

1 Maria Aurelia  -  2 Albertina  -  3 Theodora Wobbina  -  4 Auktje Engelina

Maria Aurelia Middendorp Hoen,  geb 06-06-1854 in Groningen, trouwde, 29 jaar oud, op 25-10-1883 in Groningen met Dirk Jan Dikema,  handelaar, 31 jaar oud,  geb 25-01-1852 in Hoogezand, zoon van Luppo Dikema, schoolhouder, en Wobbina Arendina Adriani Hoen.

Auktje Engelina Hoen, geb 16-02-1864 in Groningen, trouwde, 27 jaar oud, op 23-09-1891 in Groningen met Martinus Jacobus Schr÷der,  apotheker, 27 jaar oud, geb 19-01-1864 in Egmond aan Zee (NH), zoon van Pieter Hendrik Schr÷der, geneesheer, en Dirkje Oldeman.

Anna Frederika Hoen, geb 1832 in Hoogezand, dochter van Derk Jans Hoen en Maria Aurelia Middendorp, trouwde, 27 jaar oud, op 03-01-1859 in Hoogezand met Lucas Seidel, onderwijzer, 27 jaar oud, geb 1832  in Smilde (Dr)  Zoon van Johan Jacob Seidel, opzigter, ambtenaar Waterstaat, en Petronella Everdina Brakenhof.

Freerkje Jans Hoen, dochter van Jan Derks Hoen en Annigje Freerks Minkes, ged 04-05-1797 in Hoogezand,  trouwde op 15-02-1827 in Hoogezand  met Klaas Lucas Domenie,  zeeman en grutter, 44 jaar oud,  geboren in 1783 in Kielwindeweer.
 Kinderen van Freerkje  en Klaas:

1 Johanna Hillegonda -  2 Johannes Cornelis
Johanna Hillegonda Domenie, geb 1839 in Hoogezand, trouwde, 19 jaar oud, op 21-01-1858 in Hoogezand met Berend Altona
verveener
,
38 jaar oud, geb 1820 in Stadskanaal, zoon van Albert Geerts Altona, broodbakker, en Trientje Klaazens Bos.  

Freerk Jans Hoen, landbouwer, rentenier, zoon van Jan Derks Hoen en Annigje Freerks Minkes, ged 19-01-1800 in Hoogezand,  trouwde
op 10-10-1829 in Hoogezand  met
Marchien Alberts Hidding, landbouwersche, renteniersche
Kinderen van Freerk  en Marchien :
1 Albert  -  2 Renske  -  3 Jan Freerks
4 Derk  -   5 Jantje  - 
6 Harmina
Albert Hoen, landbouwer, geb 1831 in Kalkwijk, zoon van Freerk Jans Hoen en Marchien Alberts Hidding,    trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1856 in Hoogezand met Hillichgien Groenewold, 25 jaar oud, geb 1831 in Kalkwijk, dochter van Klaas Rienkes Groenewold, landbouwer, en Jacoba Wijn, landbouwersche.
Kinderen van Albert en Hillichgien:
1 Freerk
2 Marchien
3 Maria
Freerk Hoen, landbouwer en hotelhouder, geb 1857 in Hoogezand, zoon van Albert Hoen en Hillichgien Groenewold,  trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1883 in Veendam  met Remmina Klaassina Woldering, 21 jaar oud, geb 1862 in Veendam, dochter van Harm Harms Woldering, landbouwer, en Liefmina Hendriks de Boer.
Kinderen van Freerk en Remmina:
1 Harm Hendrik
2 Albert

 Harm Hendrik Hoen, hotelhouder, geb  1885 in Scheemda, zoon van Freerk Hoen en Remmina Klaassina Woldering, trouwde, 27 jaar
oud, op 07-02-1912 in Veendam  met
Jantiena Hemmechiena Bouman, 26 jaar oud, geb 1886 in Muntendam, dochter van
Abraham Bouman,
landbouwer, en Elsien Hommes. 
Albert Hoen,  hotelhouder, geboren 1888 in Eexta, zoon van Freerk Hoen en Remmina Klaassina Woldering, trouwde, 28 jaar oud, op
26-04-1916 in Groningen met
Gerrarda Sipkens, 26 jaar oud, geb 1890 in Wierum (Gr).

Marchien Hoen, hotelhoudster, geb 1862 in Zuidlaren, dochter van Albert Hoen en Hillichgien Groenewold, trouwde, 20 jaar oud, op 17-05-1882 in Sappemeer  met Jan Dijkinga landbouwer en hotelhouder, 27 jaar oud, geb 1855 in Obergum,
zoon van Simon Willems Dijkinga,
landbouwer, en Johanna Jans Pier.
Kinderen van Marchien en Jan:

1 Hillechina Johanna  -  2 Willem Albert
Hillechina Johanna Dijkinga, geb 1884 in Baflo, dochter van Jan Dijkinga en Marchien Hoen, overl 05-05-1951 in Nieuwe Pekela,
67 jaar oud, trouwde met
Herman Jan Sparreboom, klerk bij de posterijen.  

Willem Albert Dijkinga , hotelhouder, geb 1890 in Uithuizen, zoon van Jan Dijkinga en Marchien Hoen,  trouwde met
Elizabet Geertruida Pentermann, geb 1895 in Warffum, dochter van Hibo Pentermann, vlashandelaar, winkelier,
en Jacoba Ellina Johanna Wolmerstett, winkelierster.

Maria Hoen, geb 1868 in Kalkwijk, dochter van Albert Hoen en Hillichgien Groenewold,  trouwde, 21 jaar oud, op 20-04-1889 in Sappemeer
met
Jacob Bene Molema,  landbouwer, 27 jaar oud, geb 1862 in Veendam, zoon van Geerto Harms Molema, landbouwer, en Catharina Jans Beenen.
Kind van Maria en Jacob Bene:
 Catharine Hillechine
Catharine Hillechine Molema, geb 1890 in Veendam, dochter van Jacob Bene Molema en Maria Hoen, trouwde, 28 jaar oud, op
16-05-1918 in Veendam met
Ebbert Hijlkema landbouwer, 28 jaar oud,  geb 1890 in Groningen.

Renske Hoen, geb 1833 in Kalkwijk, dochter van Freerk Jan Hoen en Marchien Alberts Hidding, trouwde, 25 jaar oud, op
29-09-1858 in Hoogezand  met
Jan Reints Smit,  ankersmid en rentenier, 29 jaar oud, geb 1829 in Hoogezand,
zoon van Reint Hoving Smit,
landbouwer,  en Alberdina Edskes Smit.
Kinderen van Renske en Jan Reints:

1 Marchien  -  2 Jantje Alberdina
Marchien Smit, geb1868 in Hoogezand, dochter van Jan Reints Smit en Renske Hoen, trouwde, 35 jaar oud, op 07-05-1903 in Hoogezand met
Roelf Bruininga, landbouwer, 40 jaar oud, geb 1863 in Kropswolde, zoon van Jelle Bruininga, rentenier, en Marijke Geldersma, renteniersche.
 

Jantje Alberdina Smit, geb 1873 in Hoogezand, dochter van Jan Reints Smit en Renske Hoen, trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1902 in Hoogezand  
met
Eltjo Landeweer, fabriekant, 29 jaar oud, geb 1873 in Martenshoek, zoon van Harm Landeweer, smid, en Elizabeth Tiedens.
 
Jan Freerks Hoen,  landbouwer,  geb 1836 in Hoogezand, zoon van Freerk Jans Hoen en Marchien Alberts Hidding,
overl 24-09-1926 in Anloo, 90 jaar oud. Jan Freerks:
(1) trouwde met Berendina Groenewold, geb 1836 in Kalkwijk, dochter van Klaas Rienkes Groenewold, landbouwer, rentenier
en Jacoba Wijn,
landbouwersche, renteniersche. Berendina is overleden  16-05-1874 in Kielwindeweer, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 29-06-1883 in Hoogezand  met Harmke Groenewold, 43 jaar oud, geb 1840 in Kielwindeweer, dochter van
Roelf Rienkes Groenewold,
landbouwer, en Hinderkien Remts Schreuder. Harmke is overl 31-03-1919 in Kielwindeweer, 79 jaar oud.
Kinderen van Jan Freerks en Berendina:

1 Marchien  -  2 Annechien
Marchien Hoen, geb 1863 in Kielwindeweer, dochter van Jan Freerks Hoen en Berendina Groenewold, trouwde, 22 jaar oud, op
10-12-1885 in Hoogezand (Gr) met Simon Hemmes,
 bakker, 23 jaar oud,  geboren in 1882 in Veendam, zoon van
Matthias Hemmes,
bakker, en Lammechien Prins.

Annechien Hoen, geb 1868 in Kielwindeweer, dochter van Jan Freerks Hoen en Berendina Groenewold,  trouwde, 23 jaar oud,
op 13-05-1891 in Hoogezand  met
Hendrik van de Werf, bakker,  25 jaar oud, geb 1866 in Wildervank, zoon van Geert van de Werf, scheepstimmerman,
en Elsien Tonkens.

Derk Hoen, landbouwer,  geb 1839 in Kalkwijk, zoon van Freerk Jans Hoen en Marchien Alberts Hidding,  overl op 18-07-1921
in Sappemeer, 82 jaar oud. Derk:
(1) trouwde, 39 jaar oud, op 25-04-1878 in Sappemeer  met Jantje Boer, 31 jaar oud, geb 1847 in Kalkwijk, dochter van Pieter Heeres Boer, landbouwer, en Alida Muller. Jantje is overl 27-03-1879 in Sappemeer, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 12-12-1884 in Sappemeer (Gr) met Kobechien Roelfsema, 23 jaar oud,  geb 1861 in Kolham, dochter van Eltje Roelfsema, boerenknecht, en Zwaantje Kalk.
Kind van Derk en Jantje:  Freerk 
Kind van Derk en Kobechien: Marchien

 Freerk Hoen, geb 1879 in Sappemeer, zoon van Derk Hoen en Jantje Boer, trouwde, 33 jaar oud, op 10-05-1912 in Slochteren  
met
Scheltje Schutter, 25 jaar oud, geb 1887 in ´t Zandt, dochter van Bernardus Schutter, landbouwer, en Hilje Wolthuis.

Marchien Hoen geboren in 1891 te Sappemeer, dochter van Derk Hoen en Kobechien Roelfsema,

trouwde,
22 jaar oud, op 08-05-1913 in Sappemeer met Jan Ridder, landbouwer, 24 jaar oud,  geb 1889 in Harkstede,
zoon van Berent Ridder,
landbouwer, en Rijnje Veenma.
 
Jantje Hoen, geb 1841 in Kalkwijk, dochter van Freerk Jans Hoen en Marchien Alberts Hidding, trouwde, 21 jaar oud,
op 08-05-1862 in Hoogezand  met
Rienke Groenewold, landbouwer, 29 jaar oud, geb 1833 in Kalkwijk,
 zoon van Klaas Rienkes Groenewold,
landbouwer, en Jacoba Wijn.
Kind van Jantje en Rienke:

Hillegien
Hillegien Groenewold, geb 1871 in Kalkwijk, dochter van Rienke Groenewold en Jantje Hoen,  trouwde, 29 jaar oud, op 15-03-1900 in Hoogezand met Luurt Klugkist, bakker, 26 jaar oud, geb 1874 in Bedum, zoon van Siewert Klugkist, landgebruiker, en Martje Eisinga.

Harmina Hoen, landbouwersche, geboren in 1850 in Kalkwijk, dochter van Freerk Jans Hoen en Marchien Alberts Hidding, trouwde met
Meint Smid,  landbouwer, geb 1846 in Meeden (Gr), zoon van Freerk Popkes Smid, landbouwer, en Lammechien Klasens Hensens.
Kinderen van Harmina en Meint:
1 Albert -  2 Klaas
Albert Smid, landbouwer, geb 1881 in Meeden,  zoon van Meint Smid en Harmina Hoen, trouwde, 28 jaar oud, op 06-08-1909 in Baflo met Aaltje Borgman, geb in Baflo, dochter van Willem Borgman, landbouwer, en Reina Sikkens.

Klaas Smid,  landbouwer, geb 1887 in Meeden, zoon van Meint Smid en Harmina Hoen, trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1914    in
Winschoten
met
Anje Reint Burema, 26 jaar geb 1888,Winschoten.

Pieter Derks Hoen, blokmaker,  geb 20-06-1762 in Hoogezand, zoon van Derk Abrahams Hoen en Jantje Berents Hoen, ged 20-06-1762 in Hoogezand, overl 08-11-1841 in Sappemeer, 79 jaar oud,  trouwde met Frouwke Jacobs Doornbos, overl 08-09-1842 in Sappemeer.
Kinderen van Pieter Derks en Frouwke Jacobs

1 Maike  -  2 Meike  -  3 Jantje  -  4 Derk  -  5 Derk  -  6 Dina
Meike Pieters Hoen, ged 07-04-1794 in Sappemeer, Zij trouwde op 19-06-1819 in Sappemeer  met Gerrit Alberts Bakker,
 
broodbakker, landbouwer, 34 jaar oud, geb 1785 in Sappemeer.
Kinderen van Meike Pieters en Gerrit Alberts:
1 Frouke  -  2 Albert  -  3 Reina
Frouke Gerrits Bakker, dienstmeid,  geb 1823 in Sappemeer, dochter van Gerrit Alberts Bakker en Meike Pieters Hoen,
overl 15-04-1885 in Nieuwe Pekela, 62 jaar oud. Zij trouwde met
Hindrik Jans Greven, boerenknecht, zoon van Jan Greven,
landgebruiker
, en Assien Hindriks de Jonge.

Albert Bakker, geb 1835 in Sappemeer, zoon van Gerrit Alberts Bakker, landbouwer, en Meike Pieters Hoen, trouwde, 49 jaar oud,
op 11-10-1884 in Veendam met
Lummechiena Korfker, 45 jaar oud, geb 1839 in Veendam, dochter van Hindrik Berends Korfker,
zeeman
,
en Anna Margaretha Holle. 

Reina Bakker, geb 1837 in Veendam, dochter van Gerrit Alberts Bakker, landbouwer en Meike Pieters Hoen, trouwde, 35 jaar oud,
op 30-10-1872 in Veendam met
Hiltjo Tjaards Kruize, landbouwer, 29 jaar oud,  geb 1843 in Slochteren, zoon van
Antonie Harms Kruize en Hillechien Hiltjes Scheltens.

Roelf Abrahams (ook genoemd Venema) Hoen, zoon van Abraham Roelfs Hoen en Roelfje Derks,  ged 20-11-1712 in Hoogezand,
overl 09-01-1742, 29 jaar oud,  trouwde op 17-01-1740 in Hoogezand met
Aaltje Hindriks,  geb in Kalkwijk.
Kinderen van Roelf  en Aaltje:

1 Roelfje  -  2 Marrigje  -  3 Grietje  -  4 Aaltje  -  5 Abraham  -  6 Hindrikje
Marrigje Roelfs Hoen, ged 08-04-1742, trouwde met Hindrik Oomkes te Velde.
Grietje Roelfs Hoen, ged 15-03-1744, trouwde met Willem Cornelis te Velde.
Aaltje Roelfs Hoen, ged 20-02-1746,   trouwde met Willem Geerts Dijk.
 

terug naar boven