BACK

'the Needles' van het eiland Wight

(en iets over SS 'Gaasterland' - 'Waterland')

 

"We pass the Needles"

The Isle of Wight heeft een bekend baken voor schepen, ook al tijdens het werkzame leven van Timen Swiers. Dat zijn de zogenaamde “Needles”, een formatie krijt-rots-punten die uit zee omhoog rijzen.  Vandaar de naam “Needles.”

 

Vóór de verste in zee gelegen “needle” is in 1856 een vuurtoren gebouwd, die inmiddels automatisch zijn werk doet. De Needles zijn ooit, lang geleden, ontstaan doordat een landtong van het eiland, door erosie en orkaankracht weggeslagen werd. Er is al een schilderij van de Needles uit 1656. Alleen waren de naalden toen nog dikker, blijkt daaruit. Dus de erosie gaat door.

 


Veel schepen zijn vroeger bij Wight vergaan. Er liggen, net als bij de Kanaal-eilanden veel scheepswrakken op de zeebodem.  Ook hierdoor is het een eldorado voor zee-archeologen en sport-duikers.

 

Vanzelfsprekend is er ook een Maritiem Museum. Het bijzondere was, dat ik daar, zonder dat ik er naar zocht, in een oud scheepsjournaal van “The Shipping & Coal Company” uit Londen, ontdekte dat deze Company de “Gaasterland” (de Gaasterland waar jullie vader op voer) in februari 1932 kochten van de SSM. En omdat er in die tijd meer schepen waren met die naam, was de aankoop-voorwaarde dat het schip omgedoopt moest worden naar “Waterland.” En zo is het gebeurd. In datzelfde journaal las ik dat de “Waterland” bij Wight doorseinde naar een ander schip “We pass the Needles.” Die kreet was en is een begrip in de zeevaart."

 

toevoeging Jo Swiers:

De naam 'the Needles' heb ik als kind mijn vader vaak horen noemen. 
Dit stukje over the Needles met de foto's waren voor mij dan ook een ontroerende herinnering en zijn daardoor voor mij een kostbare aanvulling op de scheepsverhalen.

Vandaar dat ik dit fragment als apart scheepsverhaal heb geplaatst.

********